Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných stavebních učebních a studijních oborů. Metodický pokyn: Materiál je určen k použití učitelem při výuce – pro větší názornost a atraktivnost výkladu. Materiál si klade za cíl názorně zdůraznit základní fakta k probíranému tématu.

3 Konstrukční systémy a konstrukční části budov (část 1) – konstrukční části budov Zdivo vzniká skládáním zdících prvků (kamenů, cihel, tvárnic,…) spojovaných maltou nebo kladených na sucho Jako zdivo se označují i konstrukce dusané nebo lité, nahrazující zděné konstrukce (např. betonová zeď do bednění)

4 Rozdělení zdiva Rozdělení zdiva podle druhu staviva na zdivo: z přírodního kamene z cihel smíšené (z kamene a cihel, z kamene a betonu, z betonu a tvárnic apod.) z keramických tvarovek z tvárnic z betonu nebo jiných nepálených staviv z prostého nebo vyztuženého betonu z prefabrikátů (z kvádrů, panelů)

5 Rozdělení zdiva podle vyzdívání líce na zdivo: nelícované jednostranně lícované oboustranně lícované Rozdělení zdiva podle úpravy povrchu na zdivo: omítané režné (vyspárované bez omítky) obkládané bez úpravy ( hrubé)

6 Režné zdivo z cihel

7 Rozdělení zdiva podle dělení po výšce stavebního objektu na zdivo: základové nadzákladové podzemní a nadzemní podkrovní a půdní nadstřešní (komínové, atikové) Rozdělení zdiva podle konstrukce na zdivo: plné s dutinami

8 Rozdělení zdiva podle účelu na zdivo: nosné (plné zdi obvodové, střední, schodišťové – nesou strop, schody apod.) výplňové a poprsníkové příček a ochranných přizdívek šachet, žump, stok komínů a průduchů říms, kleneb ohradních a opěrných zdí

9 Rozdělení zdiva podle druhu malty a pojiva na zdivo: na hliněnou maltu na hlínocementovou maltu na vápennou maltu na vápenocementovou maltu na cementovou maltu na maltu ze směsných hydraulických pojiv mechanicky spojované

10 Opakování: Co je to „zdivo“, z čeho je vytvořeno? Jaké znáte druhy zdiva podle použitého staviva (tj. podle materiálu, ze kterého je zdivo postaveno)? Co označujeme jako „nosné zdivo“? Jaké znáte další druhy zdiva podle účelu (kromě nosného)?

11 Použité zdroje:  O. Tibitanzl - Stavební technologie I pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník Praha, SOBOTÁLES,2005,ISBN 80-86817-09-1  K. Pendl, J. Štrop, O. Tibitanzl - Příručka pro zedníka Praha, SOBOTÁLES,1999,ISBN 80-85920-54-9  http://www.beleta.cz/data/prod/000000134_2.jpg (staženo 30.08.2012)  Není-li uvedeno jinak, je použitý materiál ze zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google