Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-18 Téma vzdělávacího materiálu: Kamenné zdivo I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje význam a uplatnění přírodního kamene ve stavebnictví a pravidla provádění zdiva z lomového kamene; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: 9. 6. 2013 Ověření ve výuce: 12. 6. 2013

2 K A M E N N É Z D I V O I. V L A S T N O S T I D R U H Y P O U Ž I T Í P R A V I D L A P R O P R O V Á D Ě N Í Z D I V A

3 K A M E N N É Z D I V O I. V L A S T N O S T I Kamenné stěny jsou vývojově nejstarší nosnou konstrukcí. VÝHODY pevnost – velká únosnost v tlaku odolnost proti povětrnosti odolnost proti mechanickému poškození, má nízkou obrusnost odolnost proti ohni (např. čedič odolává teplotě až 900° C)

4 K A M E N N É Z D I V O I. V L A S T N O S T I NEVÝHODY velká hmotnost nejméně progresívní metoda výstavby je studený, rosí se (je nevhodný pro vyzdívání obytných prostor) obtížně se opracovává vyžaduje značnou tloušťku zdí (min. 500 mm), nemá tak pravidelnou vazbu jako cihla

5 K A M E N N É Z D I V O I. P O U Ž I T Í K A M E N E základové konstrukce, beton prokládaný kamenem soklové zdivo rekonstrukce kamenných staveb a historických architektonických památek opěrné zdi vodní stavby – nábřežní zdi kamenná schodiště

6 K A M E N N É Z D I V O I. D R U H Y zdivo z neopracovaného lomového kamene kyklopské zdivo režné zdivo z lomového kamene hrubé řádkové zdivo čisté řádkové zdivo svisle provazované řádkové zdivo kvádrové zdivo kamenná rovnanina nasucho

7 K A M E N N É Z D I V O I. P R A V I D L A P R O P R O V Á D Ě N Í Z D I V A kameny je nutno před osazením pečlivě očistit od hlinitých nečistot, a podle potřeby i navlhčit, aby neodebíraly maltě vodu ve zdivu musí každý kámen ležet plně v maltě kameny již uložené ve zdivu není dovoleno opracovávat styčné a ložné spáry mají být široké 15 až 40 mm šířka spár je závislá na jemnosti opracování kamene

8 K A M E N N É Z D I V O 1. P R A V I D L A P R O P R O V Á D Ě N Í Z D I V A styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat – obr. 1 ve zdivu nesmějí být žádné svislé průběžné spáry – obr. 2

9 K A M E N N É Z D I V O I. P R A V I D L A P R O P R O V Á D Ě N Í Z D I V A zdivo se vyrovnává podle velikosti kamene ve vrstvách po 300 až 900 mm a tam, kde se zdivo výškově dokončuje – obr. 3 lícní plochy kamene se před osazením opracovávají kladivem nebo špičákem vnější líc zdiva se spáruje (neomítá se)

10 K A M E N N É Z D I V O I. P R A V I D L A P R O P R O V Á D Ě N Í Z D I V A Obr. 3 Zdivo vyrovnané ve vrstvách

11 K A M E N N É Z D I V O I. Obr. 4 Lomový kámen

12 K A M E N N É Z D I V O I. Obr. 5 Provádění obkladu nábřežní betonové zdi s dilatační spárou

13 K A M E N N É Z D I V O I. Obr. 6 Hotová kamenná zeď s dilatační spárou

14 K A M E N N É Z D I V O 1. Obr. 7, 8 Obkládání betonové zídky kamenem

15 K A M E N N É Z D I V O I. Obr. 9 Ukázka kamenné zídky

16 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrazový materiál Obr. 1 - 2, obr. 4 - 9 MICHALČÍKOVÁ, Pavla Obr. 3 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 97 s. ISBN 80-732-0094-5.

17 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

18 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 18 1. Vyjmenuj výhody kamene. 2. Vyjmenuj nevýhody kamene. 3. Kde se kámen ve stavebnictví používá? 4. Jaké jsou druhy kamenného zdiva? 5. Jaké jsou tloušťky spár kamenného zdiva? 6. Jak se upraví kámen před uložením do zdiva?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google