Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otvory v nosných stěnách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otvory v nosných stěnách"— Transkript prezentace:

1 Otvory v nosných stěnách

2 Dle účelu rozlišujeme: okenní otvory, dveřní otvory, vratové otvory, průchody, výklenky, niky apod. Nad otvorem v nosné stěně je nadpraží a ostění, dále dolní část tzv. parapet neboli poprsník. Dveřní otvory mají práh nebo jsou bez prahu.

3 Nad otvorem v nosné stěně musí být nadpraží.
Statická funkce a požadavky: Překlad nad otvorem musí zajistit přenos zatížení v oblasti bezprostředně nad ním do přilehlých částí zdí vedle otvoru. Překlady musí být dostatečně uloženy na zdech vedle otvoru. Dle druhu překladu volíme uložení, zpravidla mm. Tepelně technické požadavky: Nadpraží v obvodových stěnách musí být dostatečně tepelně izolováno tak, aby v jejich místě nevznikal tepelný most.

4 zdivo tepelná izolace zdivo překlad překlad rám okna nebo dveří tepelná izolace rám okna nebo dveří

5 Okenní otvory Okenní otvory se zřizují převážně ve vnějších obvodových stěnách, okna musí ve vnějších stěnách chránit vnitřní prostory před pronikáním tepla a zimy, umožňovat přirozené větrání a chránit prostory proti srážkové vodě a ostatním vlivům povětrnosti. Ojediněle se okenní otvory zřizují i ve vnitřních stěnách. Výplň okenního otvoru tvoří okenní rám a okenní křídlo.

6 Značení oken na výkrese:
okno dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklápěcí okenní rám okenní křídlo

7 okno kyvné okno otočné okno posuvné okno výsuvné

8 TEST Spoj šipkami názvy a příslušné obrázky oken.

9 okno otevíravé okno sklápěcí okno otevíravé a sklápěcí okno vyklápěcí okno kyvné okno otočné, okno posuvné okno výsuvné

10 okno otevíravé okno sklápěcí okno otevíravé a sklápěcí okno vyklápěcí okno kyvné okno otočné, okno posuvné okno výsuvné

11 Dveřní a vratové otvory
Slouží ke komunikačnímu spojení vnitřních a vnějších prostorů. Základní typy zárubní: Dřevěná tesařská zárubeň s tesařským deštěním. Truhlářská hoblovaná zárubeň. Ocelové zárubně.

12 Ocelová zárubeň jednodílná, jednostranná pro dveře otočné.

13 Nadpraží otvorů Dle technologie provádíme překlady zděné,
monolitické – lité do bednění, - montované.

14 Dělení dle převládajícího materiálu:
kámen, dřevo, cihly, ocelové nosníky, - keramické nosníky, ze železobetonu – prefabrikované (RZP), - z lehkých betonů (systém Ytong, Hebel).

15 Tvary nadpraží Dle příčného profilu dělíme nadpraží, resp. překlady na: • rovné (1), • s jedním nebo dvěma ozuby (2, 3), • s drážkou (4).

16 Cihelné nadpraží Cihelné klenuté nadpraží se zakřivenou spodní plochou
L - světlost otvoru max mm.

17 L - světlost otvoru max. 1800 mm
2 L - světlost otvoru max mm 2 L - světlost otvoru max mm 1 Cihelné rovné nadpraží vyztužené páskovou ocelí 1 - cihly, 2 - pásková ocel;

18 Nadpraží z ocelových nosníků
Použití od druhé poloviny 19. stol. až do současnosti. Nejčastěji válcovaný nosník I. Výhodou je odolnost vůči velkému zatížení. Na šířku stěny je uloženo několik I profilů do cementové malty a prostor mezi nimi je a) vybetonován, b) dozděn. Rozpon – 6m.

19 Železobetonové monolitické nadpraží
Výhodou je navrhování pro libovolnou tloušťku stěn, libovolná rozpětí daného nadpraží a pro různá zatížení. Nevýhodou mokré pracovní procesy, nedostatečné tepelně izolační vlastnosti. 1 2 3 Š U L 1 - cihly, 2 - beton, 3 - výztuž; U - délka uložení, L - světlost otvoru max mm, Š - šířka překladu)

20 Prefabrikované železobetonové překlady
Musí respektovat tepelně izolační vlastnosti, nesmí v nich vznikat tepelné mosty. Skladba těchto překladů je dána výrobním programem firem.

21 Nadpraží z lehkých betonů
Překlady z lehkých betonů - výborné tepelně izolační vlastnosti překladu nevyžadují přidanou tepelnou izolaci. Pórobetonové překlady – jsou součástí komplexních stavebních systémů (YTONG, HEBEL), mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Nízká hmotnost, stavebně menší pracnost při realizaci.

22 Nadpraží z keramických nosníků
Nadokenní překlady v obvodových stěnách jsou buď skládané s vloženou vrstvou tepelné izolace, nebo dodatečně izolované kontaktní vrstvou izolace. Před započetím prací je nutné provést podepření překladů provizorními podpěrami a vyklínovat. Překlady se ukládají do cementové malty tl. 10 mm. Délka uložení na zdivu je min. 120 mm.

23 Roletové překlady keramické
Mají světlost otvoru 2,75 m. Vyrábí se pro stěny tl. 365, 400, 440 mm, slouží pro uložení venkovní rolety do zdiva. 49.h


Stáhnout ppt "Otvory v nosných stěnách"

Podobné prezentace


Reklamy Google