Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 1 Na cestě …

2 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 2 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením 738 osob Analýza kvality života v číslech

3 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 3 Věkové složení obyvatel DZP

4 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 4 59 dětí - věková struktura

5 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 5 Příspěvek na péči

6 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 6 Míra potřebné podpory

7 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 7 Místo, odkud lidé přišli…

8 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 8 Dovednost číst, psát, počítat…

9 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 9 Dosažený stupeň vzdělání …

10 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 10 Délka pobytu v zařízení …

11 Provedeny rozhovory se 66 obyvateli zařízení (6 osob v každém zařízení) Výběr zahrnoval osoby s nízkou, střední a vysokou mírou podpory Další kritéria: věk, schopnost pohybovat se bez podpory nebo s podporou pracovníka, schopnost domluvit se s okolím, druh bydlení apod. Rozhovory s referujícími pracovníky (PSS, SOC) Osobní dokumentace vybraných obyvatel Mapování časových snímků dne vybraných respondentů Pozorování Způsob zjišťování dat - zdroje

12 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 12 Základní faktory, které ovlivňují kvalitu života člověka s postižením: I. Možnost žít normální život II. Možnost žít v běžném prostředí

13 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 13 Hypotéza: Lidé (osoby se zdravotním postižením) žijí normální život tehdy, když mají příležitost s potřebnou podporou: využívat dostupné zdroje a vstupovat do běžných životních rolí. I. Možnost žít normální život

14 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 14 Komunikace

15 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 15 Jednou z podmínek, aby člověk žil „kvalitní život“ je, aby dokázal komunikovat, vyjádřit se a rozumět. Ze všech zařízení jednoznačně vyplývá potřeba cílené individuální podpory v oblasti komunikace. Ve většině zařízení byla zahájena v průběhu projektu odborná spolupráce s odborníky na AAK. Komunikace

16 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 16  Lidé s mentálním postižením = základní potřeba  Minimální možnost se rozhodovat, podpora neprobíhá  Režimová opatření – často zapříčiněna kolektivním velkokapacitním zařízením  Se zvyšující se mírou podpory se snižuje možnost rozhodování o sobě  Lidé upoutaní na lůžko - život v režimu stanoveného harmonogramu Možnost rozhodovat o sobě a svém životě

17 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 17  Lidé schopni se pohybovat sami – práce s rizikem  Lidé, kteří potřebují k pohybu podporu pracovníka – nedostatečná kapacita personálu  Potřeba pracovat s rizikem, osamostatňovat obyvatele DZP v pohybu a orientaci a také posílit pracovní tým Svoboda pohybu

18 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 18  Lidé hospodaří s tzv. „kapesným“ – zůstatek důchodu nebo striktně určená částka na týden/měsíc…  Omezený přístup k financím i pro osoby s nízkou mírou potřeby podpory  Chybí cílená podpora při plánování financí, úhradě běžných nákladů souvisejících s každodenním životem – ubytování, strava, péče, léky, drogerie, náklady na trávení volného času apod. Možnost hospodařit se svými penězi

19 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 19  Ve všech zařízeních žije 76 % lidí v aktivním věku (19 – 64 let), u nichž by mělo být běžné opouštět zařízení a trávit aktivní část dne mimo prostory bydlení.  Nedostatečná podpora:  málo pracovníků  málo pracovních příležitostí (a to i soc. služeb) Trávení aktivní části dne

20 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 20 Z analýzy cílové skupiny bylo zjištěno, že obyvatelé zařízení nemají téměř žádné kontakty s přáteli mimo zařízení (viz níže uvedený graf) Navazování a udržování vztahů

21 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 21 byly definovány životní role, které by člověk běžně zastával, pokud by žil normální život, v každém zařízení v místě šetření bylo u vybraných respondentů (66 osob) cíleně zjišťováno, kolik rolí mají příležitost zastávat. Vstupování do běžných životních rolí

22 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 22 Vstupování do běžných životních rolí

23 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 23 Vstupování do běžných životních rolí Respondenti vstupovali v průměru do 8 životních rolí, všichni jsou klientem DZP, dále jsou v různém rozsahu pacientem, kamarádem, cestujícím, zákazníkem v obchodě nebo zákazníkem jiné veřejné služby, nevstupují do běžných rolí dospělého člověka, jako je zaměstnanec, spolupracovník, soused, klient banky apod., osoby s vysokou mírou potřebné podpory často nezastávají jiné životní role, než je KLIENT DZP, popř. PACIENT.

24 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 24 Možnost žít normální život - hypotéza nebyla potvrzena … Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že: obyvatelé zařízení nežijí „normální život“, pouze omezené množství osob (13 % všech osob) je schopno samostatně využívat dostupné zdroje, ale ani oni nemají dostatek příležitostí vstupovat do běžných životních rolí typických pro jejich vrstevníky, protože jsou limitováni způsobem poskytování služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, většina osob se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiného člověka (pracovníka), nemá dostatek příležitostí k využívání dostupných zdrojů, a to především z důvodu nedostatku personálu.

25 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 25 Hypotézy: Lidé (osoby se zdravotním postižením) mají možnost si zvolit kde a s kým budou žít a nejsou nuceny žít ve specifickém prostředí (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením článek č. 19). Prostředí, ve kterém je služba poskytována (okolí pobytové služby), respektuje potřeby lidí se zdravotním postižením, je k jejich potřebám vstřícné a umožní jim využívat všechny dostupné služby v okolí (bezbariérovost, vzdálenost, veřejná doprava, cenová dostupnost). II. Možnost žít v běžném prostředí

26 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 26 Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že: téměř nikdo z vybraných respondentů (66 lidí) neměl možnost si zvolit kde a s kým bude žít, o jejich volbě místa bydlení bylo rozhodnuto někým jiným (rodina, opatrovník, soud, lékař aj.), všichni obyvatelé DZP jsou nuceni žít ve specifickém prostředí, kterým jsou pro ně stávající prostory, které mají ústavní charakter. Kde a s kým budu žít – hypotéza nepotvrzena

27 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 27 Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že: prostředí nerespektuje potřeby lidí se zdravotním postižením, osoby v zařízení jsou limitovány při využívání služeb tím, že jim nejsou dostupné, a to jejich vzdáleností či jejich úplnou absencí, dále jsou omezeny v jejich využívání, a to z důvodu nedostatečného počtu pracovníků, zdravotního stavu a odkázanosti cestovat specifickým způsobem (speciálně upravenými vozidly), využívání služeb v okolí je také pro některé obyvatele DZP cenově nedostupné. Vstřícnost prostředí – hypotéza nepotvrzena

28 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 28 Z materiálně technického posouzení objektu (ARCHICO) vyplynulo, že: stávající objekty domovů pro osoby se zdravotním postižením nesplňují požadavky na bydlení dané Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen kritéria MPSV), v horizontu 10 let vyžadují značné investice do udržení technického stavu objektů, adaptace tak, aby zařízení odpovídala Kritériím – 500 mil. Kč Vstřícnost prostředí – hypotéza nepotvrzena

29 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 29 Vstřícnost prostředí – hypotéza nepotvrzena

30 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 30 I kdyby došlo k adaptaci zařízení, které navrhuje ve své studii stavební firma, a Zlínský kraj investoval do adaptace více než 500 mil. Kč bez DPH, vybudované domácnosti nebudou splňovat charakter běžného bydlení a budou mít charakter ústavu. Je nepravděpodobné, že by Zlínský kraj mohl na adaptace těchto objektů čerpat prostředky z Evropských fondů. Vstřícnost prostředí – hypotéza nepotvrzena

31 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 31 V závěru každé analýzy kvality života byly definovány příležitosti pro změnu: a)Na úrovni zařízení ve vztahu ke vzdělávání, organizační struktuře a procesům, které se dějí uvnitř služby, b)Na úrovni obce – zejména spolupráce v oblasti plánování sociálních služeb tak, aby byly dostupné pro osoby, které je potřebují, c)Na úrovni kraje – narovnat podmínky pro osoby se zdravotním postižením a zajistit jejich odchod do běžného bydlení, včetně zastavení příjmu dalších osob tak, aby se neznevýhodňovali další lidé s postižením. Výstupy analýzy – příležitost pro změnu Výstupy analýzy – příležitost pro změnu

32 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 32 Pracovníci byli schopni reflektovat praxi, která neodpovídá normalitě, pracovníci byli otevření hledat řešení, a to často i bez významných finančních nákladů… Závěr…?

33 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 33 Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý. (Seneca) Na cestě …


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google