Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_275_ČJ8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Rozvíjející větné členy NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_275_ČJ8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Rozvíjející větné členy NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_275_ČJ8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Rozvíjející větné členy NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace CÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2193 KLÍČOVÁ AKTIVITA: III/2 TÉMA HODINY: Předmět, příslovečné určení ROČNÍK: 8. PŘEDMĚT: Český jazyk AUTOR MATERIÁLU: Mgr. Josefa Omelková

2 POPIS MATERIÁLU DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: prezentace v PowerPointu MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: OV POPIS PRÁCE S MATERIÁLEM: Prezentace je určena k opakovanému výkladu a upevnění učiva z předchozích ročníků – určit ve větě rozvíjející větné členy. Žáci si zopakují pojmy s učivem související, dle uvedených příkladů vyhledávají předmět a příslovečné určení, blíže je určují. Důraz je kladen na vytváření skladebních dvojic. Po frontálním opakování vypracují samostatně zadané kontrolní otázky. Při hodnocení zdůrazníme druhy příslovečného určení, zaměříme se u předmětu na pádové otázky, procvičíme slovní druhy. Ke shrnutí učiva použijí žáci odbornou literaturu – učebnici a přehledy učiva ČJ. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žáci rozlišují významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché, blíže určí druh nejen základních větných členů, ale zaměří se na předmět a příslovečné určení. Využijí znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových projevů. ZKUŠENOST S PILOTÁŽÍ: Práce žáků byly dobré. Cvičení byla ústně doplněna o další o spojení a uvedeny příklady ze strany žáků. Více problémů činí žákům vytvořit skladební dvojici, tj. spojení dvou slov. ZDROJ: vlastní tvorba

3 ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘEDMĚT PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

4 PŘEDMĚT Vyjadřuje koho, co slovesný děj zasahuje nebo se týká Rozvíjí sloveso, přídavné jméno Bývá vyjádřen podstatným jménem, zájmenem, infinitivem Ptáme se pádovými otázkami (kromě 1. a 5.p.) Např. zasadili strom (4.p.), podobný otci (3.p.)

5 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ Vyjadřuje různé okolnosti děje a vztahy Rozvíjí sloveso, přídavné jméno, příslovce Bývá vyjádřen podstatným jménem, příslovcem, infinitivem Ptáme se tázacími slovy

6 Místa – kde? Kam? Odkud? Kudy? Např. Bydlí v Praze. Půjdu ven. Času – Kdy? Odkdy? Jak dlouho? Jak často? Např. Zítra přijdu. Čekali jsme hodinu. Způsobu – Jak? Jakým způsobem? Např. Je hravé jako kotě. On to tak neřekl. Míry – Kolik? Jakou měrou? Do jaké míry? Např. Neměla by tolik mluvit.

7 Příčiny – Proč? Z jakého důvodu? Např. Kvůli tobě nepřišel. Účelu – proč? Za jakým účelem? Např. Půjdu si ven hrát. Podmínky – Za jaké podmínky? Např. Se smíchem jde všechno líp. Přípustky – Navzdory čemu? I přes co? I kdy? Např. I přes varovaní odešli.

8 Řešte úkoly: Vyhledejte předměty a určete, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny. Všechno nám řekl. Zvládl rychle básničku. Naučil se číst. Dal mamince dárek. Snažil se prostudovat celou matematickou příručku. Třásl smrkem, aby dostal míček na hraní. Obchodoval s olivovým olejem ve Španělsku. Roman vynikal v desetiboji. Chlubil se cizím peřím. Věřím mu, protože mi pomohl. Váš syn je podobný vašemu otci. Radil Věrce koupit nové auto.

9 Vyhledejte příslovečná určení a určete jejich druh. Díval se teď upřeně do jednoho místa. Jedinou větou všechno objasnil. Hodil oštěpem 85 metrů. Vánoce se u nás slavily kvůli dětem. Přes velké úsilí medaili nezískali. Pro bolesti kotníku ze závodu odstoupil. Na vysvětlenou mluvil velmi dlouho. Na konzultaci přijďte podle možnosti. Od včerejška na to myslím. Pes byl velmi starý. Pro nemoc nepřišel do školy. Maminka si šla zaplavat.

10 Řešení: Vyhledejte předměty a určete, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny. Všechno (3) nám (3) řekl. Zvládl rychle básničku (1). Naučil se číst (5). Dal mamince (1) dárek (1). Snažil se prostudovat (5) celou matematickou příručku (1). Třásl smrkem (1), aby dostal míček (1) na hraní. Obchodoval s olivovým olejem (1) ve Španělsku. Roman vynikal v desetiboji (1). Chlubil se cizím peřím (1). Věřím mu (3), protože mi (3) pomohl. Váš syn je podobný vašemu otci (1). Radil Věrce (1) koupit (5) nové auto (1).

11 Vyhledejte příslovečná určení a určete jejich druh. Díval se teď (Puč) upřeně (Puzp) do jednoho místa (Pum). Jedinou větou (Puzp) všechno objasnil. Hodil oštěpem 85 metrů (Pu míry). Vánoce se u nás(Pum) slavily kvůli dětem (Pu úč). Přes velké úsilí (Pu příp) medaili nezískali. Pro bolesti (Pu příč) kotníku ze závodu (Pum)odstoupil. Na vysvětlenou (Pu úč) mluvil velmi (Pu míry) dlouho (Puč). Na konzultaci přijďte podle možnosti (Pu podm). Od včerejška (Puč) na to myslím. Pes byl velmi (Pu míry) starý. Pro nemoc (Pu příč) nepřišel do školy(Pum). Maminka si šla zaplavat(Pu úč).


Stáhnout ppt "OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_275_ČJ8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Rozvíjející větné členy NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google