Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_07_Oxid.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_07_Oxid."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_07_Oxid uhelnatý a jeho vlastnosti Autor Pavla Kodríková Tematický okruh p - prvky Ročník 2. ročník, sexta Datum tvorby 10. října 2012 AnotacePráce slouží k popisu a odvození vlastností oxidu uhelnatého Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce s interaktivní tabulí, práce jednotlivců nebo dvojic u PC, samostudium Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Metodický pokyn Prezentaci lze použít při výkladu frontálním, práci ve dvojicích či skupinách i samostudiu s důrazem na odvozování reaktivity prvku a sloučenin žáky. Snahou je nepředkládat hotová fakta a řešení, ale vést žáky k maximální spolupráci při výuce a aktivnímu přístupu. Při frontální práci s celou třídou na interaktivní tabuli lze vepisovat do prezentace v programu ActivStudio nebo ActivInspire, a to přetažením anotace přes plochu. Pro kontrolu je vždy zařazen jako následující správně vyplněný slide. Práci je možno přizpůsobit schopnostem žáků ve třídě a využít nápovědy, která upozorňuje na zákonitosti chemických dějů a principy odvozování reakcí. Při práci ve dvojicích nebo skupinách může učitel vést hodinu tak, aby zadával jednotlivé části prezentace k řešení a podle schopností členů skupiny či dvojic doporučil či vynechal nápovědu. Takto mohou žáci pracovat u svých PC nebo podle prezentace puštěné pro celou třídu. Pokaždé je k dispozici kontrola práce na slidech s uvedeným řešením. Prezentaci lze použít k samostudiu nebo přípravě na výuku – obsahuje návody k řešení. Prezentaci lze použít k prověřování učiva – učitel použije nevyplněné slidy. Podle prezentace lze vytvořit pracovní listy – k vytištění jsou nevyplněné slidy. Nápověda se zobrazí kliknutím na tlačítko nápověda, poznámky vedoucí k řešení se zobrazují postupně, klikem myší se lze vrátit kdykoliv zpět.

3 Oxid uhelnatý CO …………………………. …………….plyn, bez zápachu, ………………rozpustný jedovatý – vazbou na ………………… vzniká karboxyhemoglobin, ten je sytě ……………………, vazba je ……………. než kyslíku COCO

4 Oxid uhelnatý CO - oxid uhelnatý bezbarvý plyn, bez zápachu, velmi málo rozpustný jedovatý – vazbou na hemoglobin vzniká karboxyhemoglobin, ten je sytě třešňově červený, vazba je pevnější než kyslíku COCO

5 CO Příprava: rozklad kyseliny mravenčí ……………………………………………………… Vznik: nedokonalé hoření ………………………………… skutečný průběh: (……………………………… ……………………………..) Nápověda 1

6 CO Příprava: rozklad kyseliny mravenčí HCOOH → CO + H 2 O Vznik: nedokonalé hoření 2 C + O 2 → 2 CO Skutečný průběh: ( C+O 2 → CO 2 CO 2 + C → 2 CO) 3D animace modelu molekuly: http://www.dugi.xf.cz/Chemie/Oxid%20uheln aty.html http://www.dugi.xf.cz/Chemie/Oxid%20uheln aty.html

7 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr0 7cz/kap1.html Na uvedené adrese si prohlédněte výskyt emisí oxidu uhelnatého na území ČR. Se kterou činností člověka souvisí?

8 Výroba CO: a) z generátorového plynu (vznik nedokonalým spalováním uhlí) (- obsahuje až 30 % CO) b) z vodního plynu (viz vodík) (C + H 2 O (g) → CO + H 2 ) c) z koksárenského plynu (při karbonizaci uhlí vzniká koks, černouhelný dehet a koksárenský plyn – obsahuje až 10% CO)

9 Vlastnosti CO: má ………………. účinky, sám se………na kterou látku (využití při výrobě kovů př. vysoká pec) Na základě znalostí o oxidačních číslech uhlíku rozhodněte, jaké redoxní vlastnosti má oxid uhelnatý: Nápověda 2

10 Vlastnosti CO: má redukční účinky, sám se oxiduje na CO 2 (využití při výrobě kovů, př. vysoká pec)

11 Reakce CO: a) s chlórem Doplňte rovnici: …….………… dichlorid kyseliny uhličité – fosgen – jed b) s kovy tvoří karbonyly – obsahují jak?…………vázaný CO Ni(CO) 4 ……………………pojmenujte Fe(CO) 5 ………………….. pojmenujte Nápověda 3

12 Reakce CO: a)s chlórem CO + Cl 2 → COCl 2 dichlorid kyseliny uhličité – fosgen – jed b) s kovy tvoří karbonyly – obsahují donorakceptorově vázaný CO Ni(CO) 4 tetrakarbonyl niklu Fe(CO) 5 pentakarbonyl železa

13 Využití CO: v org. chemii- CO + H 2 syntézní plyn v organické chemii Palivo – hoří na CO 2, - dříve v domácnostech – obsažen ve svítiplynu

14 Nápověda 1 zpět HCOOH → CO + H 2 O Kyselina mravenčí = kyselina methanová kyselina methanová – molekule 1 uhlík Organické kyseliny - charakteristická skupina -COOH Kyselina mravenčí HCOOH Tepelným rozkladem se uvolňuje voda Oxid uhelnatý obsahuje uhlík a kyslík Kyslík tvoří dvouatomové molekuly Jde o přímé slučování - ze 2 reaktantů vzniká 1 produkt 2 C + O 2 → 2 CO Reakce probíhá za vzniku CO 2, který se uhlíkem redukuje na CO

15 Nápověda 2 zpět Uhlík dosahuje snadno maximálního oxidačního čísla IV. Uhlík má v CO ox. číslo II Snadno zvýší oxidační číslo ze II na IV – odevzdává elektrony Snadné zvýšení oxidačního čísla, odevzdání e - = oxidace Oxidací vyvolá snížení oxidačního čísla jiného prvku v reaktantu - redukci Látka, která vyvolá snížení oxidačního čísla jiného prvku v reaktantu = redukční činidlo, redukční účinky CO ------->CO 2

16 Nápověda 3 zpět Chlór tvoří dvouatomové molekuly Cl 2 Jde o přímé slučování CO + Cl 2 → COCl 2 Přechodné kovy (Fe, Ni) mají vakantní orbitaly CO má volné elektronové páry Přechodné kovy (Fe, Ni) jsou akceptorem CO je donorem Donorakceptorová – koordinačně –kovalentní vazba

17 Zdroje: AUTOR NEUVEDEN. Soubor:Carbon-monoxide-3D-vdW.png [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carbon-monoxide-3D-vdW.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carbon-monoxide-3D-vdW.png TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. File:VysokePece1.jpg [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VysokePece1.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VysokePece1.jpg?uselang=cs MILLS, Ben. Soubor:Phosgene-3D-vdW.png [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosgene-3D-vdW.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosgene-3D-vdW.png N-REGEN. Soubor:Phosgene-dimensions-2D.svg [online]. [cit. 11.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosgene-dimensions-2D.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosgene-dimensions-2D.svg HONZA, Jaroslav; MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: vlastním nákadem, 1995, ISBN 80- 900066-6-3. ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: OLOMOUC, 2000, ISBN 80-7182-099-7.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_07_Oxid."

Podobné prezentace


Reklamy Google