Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 04/2008 2.5.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nebývá zvykem abych na tomto místě psal nekrolog, ale v tomto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 04/2008 2.5.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nebývá zvykem abych na tomto místě psal nekrolog, ale v tomto."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 04/2008 2.5.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nebývá zvykem abych na tomto místě psal nekrolog, ale v tomto případě udělám výjimku. V pátek 11. dubna nás navždy opustil pan Miroslav Vokoun a to ve věku nedožitých 59 let. Tato zpráva přišla jako blesk z čistého nebe a byla jen těžko k uvěření. Pan Vokoun, mezi přáteli prostě Míra, byl člověk sršící energií a nápady, který stál u zrodu spousty vilických aktivit. Nezapomenutelná byla jeho práce s mládeží, pro které pořádal letní i zimní tábory a soutěže všeho druhu. Z nich vzpomeňme například na slavné „Vilické dny“, „Středověký jarmark“ na Šelmberku, dojezdy „Zlaté šlapky“, dětské dny atd. Nezapomínal ani na dospěláky na které aplikoval své zkušenosti s dětmi. Tak nechal vzniknout takovým perlám, jako například „Soutěže družstev v netradičních disciplínách“,“Rodinné soutěže“, klání pro cyklisty při dojezdu závodu „Okolo Vilic“ atd. S nadsázkou by se dalo říci, že kam Míra šlápl, tam se něco dělo. V dobrém na něj budou vzpomínat i chataři, pro které odvedl spoustu práce při opravách příjezdové komunikace a úpravách okolí. Pověstná byla jeho záliba ve fotodokumentaci všeho, co se kolem něj dělo, díky níž máme dnes k disposici rozsáhlý soubor fotografií z Mírova života. Míra, ač sám neviličák, odvedl během svého krátkého života pro Vilice více práce, než se to mnohým rodilým viličákům povede, byť by tu byli do sta let. Co dodat závěrem? Míro budeš nám tu chybět………… M.Břenda 4) ZO schválilo smlouvu na neinvestiční náklady pro ZŠ v Ml. Vožici v celkové výši 41.069,-Kč.. 5) ZO schválilo za a) darovací smlouvu pro cyklistický klub První kolona Vilice a za b) darovací smlouvu pro SDH Vilice. Obě smlouvy jsou na 10.000,-Kč.. 6) ZO schválilo nákup kontejneru na separovaný odpad (sklo) do Zátiší.. 7) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 2/ZO/2008, navýšení příjmů o 121.200,-Kč a navýšení výdajů o 139.000,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z reservy hospodaření minulých let.. Zasedání ZO č. 16/2008. konané dne 18.4.2008. Přítomni: M.Břenda, J.Kudrna, J.Klejnová,. J.Bednář, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: Z.Dobiáš. Na 16. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 18.4.2008 činí 451.525,74 Kč.. 2) ZO vzalo na vědomí zprávu o stavu majetku k 31.12.2007. Nebyly shledány žádné nedostatky.. 3) ZO schválilo vyřazení a likvidaci starého, nefunkčního vybavení kanceláře OÚ v celkové pořizovací hodnotě 39.0106,40 Kč.. 4) ZO schválilo smlouvu o dílo s p. Janem Kindlem a ing. Ladislavem Mládkem na zhotovení stavebního projektu na rekonstrukci „Kremlu“ za celkovou cenu 70.000,-Kč.. 5) ZO schválilo smlouvu o dílo s ing. Petrem Hienlem na zhotovení kompletní žádosti o dotaci a projektu k dané žádosti na rekonstrukci „Kremlu“ za celkovou cenu 10.000,-Kč a dalších 10.000,-Kč v případě přiznání dotace na realizaci.. Zasedání ZO č. 15/2008 konané dne 15.3.2008 Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Kudrna, J.Klejnová, J.Bednář a M.Petříková Omluveni: P.Procházka Na 15. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 15.3.2008 činí 189.089,50 Kč. 2) ZO schválilo směnnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1248/ a 1248/5 z vlastnictví obce Vilice do vlastnictví Jihočeského kraje a pozemků č. 1289/4 a 967/7 z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví obce Vilice s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí Jihočeský kraj. 3) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z GP 22 - obce na internetu,vyhlášeného Jihočeským krajem v celkové výši 31.500,-Kč. Spoluúčast obce je 25%.

2 Dne 7.3.2008 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 85. výročí svého narození, 25.3.2008 oslavila paní Marie Jelínková z Vilic 83. výročí svého narození a 13.4.2008 oslavila paní Marie Procházková také z Vilic 65. výročí svého narození. 6) ZO schválilo smlouvu o dílo s ing. Igorem Černým na zhotovení energetického auditu objektu „Kremlu“ za celkovou cenu 38.853,50Kč.. 7) ZO schválilo kupní smlouvu na pozemek č. st.102/2 (8m2) s pí. Jitkou Vávrovou a pozemek č. st.102/1 (43m2) s p. Františkem Jindrou a Annou Jindrovou za 20,-Kč/m2. Jedná se o plochu vodojemu Zátiší.. 8) ZO schválilo bezúplatný převod pozemku č. 1265/1 o výměře 3564m2 (část komunikace Vilice-Zátiší) z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Vilice.. 9) ZO schválilo za a) záměr na koupi pozemku č.78/3 o výměře 391m2 (komunikace ke hřišti) za b) ruší záměr na koupi pozemků č. 965/7, 965/10, 965/13 a 965/33.. 10) ZO schválilo zřízení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.. 11) ZO schválilo vyřešení sporu mezi obcí a pí. Danou Malinovou, ohledně vlastnických vztahů části její zahrady, smírnou cestou a pověřuje starostu k jednání s právním zástupcem pí. Malinové a nalezení nejpřijatelnějšího řešení z pohledu obce.. 12) ZO schválilo příspěvek Jezdeckému klubu Mladá Vožice ve výši 1.000,-Kč.. 13) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 3/ZO/2008, navýšení výdajů o 64.000,-Kč (projekty na rekonstrukci Kremlu, koupě pozemků a příspěvek Jezdeckému klubu).. Všem jubilantkám blahopřejeme. S článkem z minulého čísla o územním plánování budeme pokračovat v příští Polnici. Svoz odpadů. Kontejnery na objemný domovní odpad budou ve Vilicích a Zátiší přistaveny 7.5.2008. Do těchto kontejnerů nepatří separovaný odpad, (odpad který lze třídit) a nebezpečný odpad! Svoz nebezpečných odpadů bude prováděn v sobotu 31.5.2008 a to následovně: Vilice náves 8.00 – 8.20 hod. Zátiší 8.30 – 8.35 hod. Kříženec 8.40 – 8.50 hod. Hrnčíře 8.55 – 9.05 hod. Kulturní akce na květen 16.5.2008 – stavění májek 17.5.2008 od 18.00 hod. – oslava Dne matek (sál KD) 17.5.2008 od 20.00 hod. – pouťová zábava (sál KD) 24.5.2008 od 12.00 hod. – okrsková hasičská soutěž (u Prvního rybníka pod Vilicemi) 24.5.2008 od 20.00 hod. – taneční zábava (sál KD), hraje Čejka Band 31.5.2008 od 8.00 hod. – cyklistický závod Zlatá šlapka (cíl v zámecké zahradě v Mladé Vožici) Na všechny výše uvedené akce Vás pořadatelé co nejsrdečněji zvou.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 04/2008 2.5.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nebývá zvykem abych na tomto místě psal nekrolog, ale v tomto."

Podobné prezentace


Reklamy Google