Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hodnocení kvality v Junáku Junák - svaz skautů a skautek ČR (2009-2012) verze k 2.9.2010 1 Tento dokument obsahuje základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hodnocení kvality v Junáku Junák - svaz skautů a skautek ČR (2009-2012) verze k 2.9.2010 1 Tento dokument obsahuje základní."— Transkript prezentace:

1 1 Hodnocení kvality v Junáku Junák - svaz skautů a skautek ČR (2009-2012) www.skaut.cz/novyprogram verze k 2.9.2010 1 Tento dokument obsahuje základní informace k dílčímu projektu Nového programu Junáka. Připomínky a dotazy směřujte na adresu novyprogram@skaut.cz, příp. na členy týmu projektu.

2 2 Proč nový program Nový program v kostce Cíle skautské výchovy Rámec nového programu Nové výchovné nástroje Publikace a metodiky Zavádění programu Hodnocení kvality Kdo na tom pracuje Klíčové ukazatele Časový harmonogram Hodnocení kvality Základní ukotvení a představa Co je smyslem projektu Kritéria, úrovně a jednotky Jak bude hodnocení probíhat Testování Časový harmonogram Zkušenosti odjinud Pro pohyb mezi jednotlivými kapitolami a snímky můžete použít červené odrážky 2

3 3 Ukotvení projektu Strategické priority Junáka 2008-11 Kvalita oddílové činnosti Nový program Hodnocení kvality IdentitaPersonalistika ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

4 4 O co se jedná?  Velice jednoduše řečeno:  Oddíly a další jednotky se sami podle určitých vodítek hodnotí  Samotné sebehodnocení je již velice cenné – vyžaduje diskusi v např. oddílové radě a pohled zpátky, jak na tom oddíl je a co se mu daří  Výsledkem je pro ně informace, jak na tom jsou a v čem by měli přidat, chtěj-li se zlepšit  Jedná se o nabídku pro každého a výzvu pro celého Junáka, pokud se chceme zlepšovat a být kvalitní ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

5 5 O co se nejedná?  Hodnocení kvality se nemá stát:  Nástrojem pro rozdělování finančních prostředků  Nástrojem, který ukáže na slabé jednotky, aniž bychom jim chtěli a dokázali pomoci  Nástrojem, kterým budeme poměřovat „vesnické“ oddíly měřítky „městských“ oddílů (a naopak)  Nástrojem, jehož používání budou nařizovat nadřízené jednotky  Nástrojem, jehož používání by bylo povinné  Nástrojem, kterým bude někdo hodnotit někoho jiného ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

6 6 Proč to děláme  Vidíme těchto devět hlavních důvodů:  Chceme vědět, co to je „kvalita“ v Junáku  Chceme se sami říct, jak nám to jde  Chceme zlepšovat kvalitu našeho hnutí  Chceme vědět, jak na tom jsme  Chceme pomoci těm, kteří mají potíže  Chceme se motivovat ke zlepšování  Chceme se mít o co opřít při našem plánování  Chceme mít něco, co nám pomůže v našem řízení  Chceme být kvalitním hnutím ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

7 7 Co je tedy smyslem projektu  Vidíme těchto devět hlavních důvodů:  Definování standardu kvality  Sebereflexe  Zlepšování kvality  Zjištění aktuálního stavu  Pomoc těm, kteří jsou pozadu  Motivace se zlepšovat  Nástroj pro plánování  Nástroj řízení  Obrázek navenek ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

8 8 Cíle projektu  Cíle projektu „Hodnocení kvality“  Vytvořit základní rámec systému hodnocení kvality (co hodnotit, jak hodnotit, kdo hodnotí…)  Zpracovat standardy pro různé úrovně organizace a pro různé stupně kvality  Zavést hodnocení kvality do celé organizace  Cíle projektu pro Junáka  Definovat, co pro Junáka představuje kvalitu  Dát jednotkám možnost zjistit, jak na tom jsou a jak na tom je celý Junák  Dát jednotkám nástroj na zlepšování se  Nástroj pro hodnocení podřízených i nadřízených jednotek a jejich ocenění nebo řízení ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

9 9 Dlouhodobý projekt Junáka  Jedná se o dlouhodobý projekt pro všechny složky hnutí, čemuž musí být uzpůsobeno mnoho okolností vzniku a jeho podoby:  postavení na dlouhodobých a pro různé úrovně stejných jednoduchých principech  velice pečlivé zpracování jednotlivých dílčích části  důsledné zapojení hnutí do vzniku a připomínkování výstupů  užitečnost pro jednotlivé účastníky z hnutí a pro celé hnutí  podpora, spoluúčast a schválení ústředními orgány ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

10 10 Jak budou vypadat výstupy  Výstup z projektu je možné si jednoduše představit jako:  Vize kvalitních jednotek (jednoduše popsaný obrázek kvalitní jednotky)  Kritéria standardů kvality a jejich úrovně (neboli dílčí otázky k jednotce, jak na tom je)  Metodiku k vyplnění a vyhodnocení („takhle se to vyplní, a když se takhle spočítá, tak nám to ukáže, že jsme na tom tak a tak“)  Zaváděcí a podpůrné nástroje (webová stránka, modul Hodnocení kvality ve SkautISu, motivace zapojit se…)  Souhrnné výstupy pro jednotlivé úrovně, jak na tom jsou zapojené jednotky  Práce s výstupy (ocenění perfektních oddílů, nabídka pomoci slabším oddílům…) ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA

11 11 Kdo bude hodnocen  Myšlenka hodnocení kvality sice pochází od oddílů, nicméně při bližším ponoření do problematiky se ukazuje, že potřeba tohoto hodnocení je i u mnoha dalších jednotek, jejichž dobré fungování následně přispívá ke kvalitě oddílové činnosti  Celý Junák a jednotlivé jeho složky budou mít možnost se zapojit do hodnocení kvality, dozvědět se, jak na tom jsou, a budou mít možnost směřovat ve své činnosti k věcem, které napomáhají zlepšování kvality  Tím, že budou do hodnocení zapojeny všechny úrovně organizace, se zlepší pochopení a zavedení tohoto systému kvality KDO BUDE HODNOCEN

12 12 Zvolené jednotky  „První vlna“ – vše do úrovně střediska  Oddíl  Středisko  Tábor  Skautská družina  „Druhá vlna“ – VOJ, kurzy a ústředí  Okres  Kraj  Rádcovský kurz  Vůdcovský kvalifikační kurz  Čekatelský kvalifikační kurz  Instruktorská lesní škola  Ústředí - NJ, VRJ, KÚJ, TDC, JUN KDO BUDE HODNOCEN

13 13 Vize kvalitní jednotky  Jedná se o jednoduchý popis, jak by měla vypadat kvalitní jednotka (kvalitní družina, oddíl, tábor…)  Slouží zejména k základní diskusi o tom, co je pro nás kvalita  Kvalitní družina:  je vedena schopným rádcem a podrádcem odpovídajícího věku, který byl vybrán s přihlédnutím k zájmu družiny a který na sobě dále pracuje  má určitý počet členů stejné věkové kategorie, kteří mají mezi sebou dobré vztahy, dokážou spolupracovat a každý v družině má něco na starosti; družina se mění pouze z přirozených nebo smysluplných důvodů  má zajímavý program zaměřený na osobní rozvoj a družinovou spolupráci, nezapomíná na netradiční program a na zpětnou vazbu  …. KRITÉRIA KVALITY

14 14 Kritéria kvality  Jedná se o dílčí oblasti, kterými se dá popisovat kvalita jednotky  Několik příkladů pro pochopení v případě oddílu:  Zapojení rádců do fungování oddílové rady  Pestrost programu  Vzdělávání vedoucích oddílů  Počet členů oddílu  V každé jednotce bude několik desítek kritérií rozdělených do logických a přehledných skupin (např. personální zajištění, program, zázemí…)  Kritéria budou mít různou váhu (podle důležitosti) a zřejmě i podle typu jednotky (typ oddílu, region…) KRITÉRIA KVALITY

15 15 Úrovně kvality  Úrovně kvality určují, jak na tom jednotka je – jak v jednotlivých kritériích, tak celkově  Jsou navrhovány „čtyři“ úrovně, které mají tu výhodu, že tam není žádný střed, tj. oddíl je buď pod průměrem nebo nad průměrem.  Např. tedy takhle (pracovní názvy):  Oddíl v krizi (hodně slabé)  Slabší oddíl (slabé)  Dobrý oddíl (dobré)  Perfektní oddíl (hodně dobré)  Jednotka je v daném kritériu na té úrovni, při které splní podmínky dané úrovně a všech nižší  Celkový výsledek je dán součtem jednotlivých kritérií s různými váhami, špatný výsledek v jednom kritériu může být „dohnán“ jinde KRITÉRIA KVALITY

16 16 Ukázka, jak by to mohlo vypadat Skupina kritérií (standard kvality) Název kritéria 0 „Hodně slabé" 1 „Slabé" 2 „Dobré" 3 „Hodně dobré" členská základna a její zdravý vývoj Počet členů Počet mladších členů je méně jak 10 členů Oddíl má alespoň 10 mladších členů Oddíl má alespoň 16 mladších členů Oddíl zvýšil počet svých členů oproti loňskému roku nebo nezvyšuje počet svých členů z kapacitních důvodů. ÚROVNĚ KVALITY Např. oddíl se 14 mladšími členy KRITÉRIA KVALITY

17 17 Jak probíhá hodnocení  Hodnocení bude probíhat v podobném termínu pro všechny jednotky tak, aby bylo zohledněno to, kdy se mohou nad hodnocením potkat:  Hodnocení oddílů a družin – červen až září  Hodnocení středisek – srpen až říjen  Hodnocení kurzů, VOJ a ústředí – září až listopad  Rada dané jednotky (oddílová rada, středisková rada atd.) se společně sejde nad formulářem s jednotlivými kritérii a společně se shodne na jednotlivých odpovědích  Diskuse této rady nad tím, kde jsou, a jejich shoda je důležitým momentem celého hodnocení

18 18 Co následuje po hodnocení  Podle výsledků v jednotlivých kritériích již jednotka při hodnocení sama ví, kde jsou jejich silné a slabé stránky, kde se mají zlepšit a jak na to  Vedoucí nadřízené jednotky uvidí odpovědi a může k nim doplnit nějakou poznámku (nemůže jej měnit)  Jednotka se s kratším odstupem dozví, jak na tom je (které úrovně dosahuje – v krizi, slabší, dobrá, perfektní)  Podle výsledku bude následovat ocenění perfektních oddílů či nabídka pomoci oddílům v krizi

19 19 Motivační prvky  Jako motivační prvky uvažujeme o následujících:  Zveřejnění perfektní oddílů  Nášivka za účast v hodnocení nebo za nějakou úroveň  Ocenění opakovaného úspěchu  Dopisy starostům, že mají v obci kvalitní oddíl (nutná dobrá formulace, aby bylo jasné, že ostatní oddíly nejsou nekvalitní)  Možnost označit se jako kvalitní oddíl (na webu…)  Diplom  …

20 20 Pomoc oddílům v krizi  Oddíly v krizi bude potřeba vždy řešit v osobní rovině. Jedná se o neveřejnou informaci (ve veřejném hodnocení vždy neadresné).  Přístup dotčených oddílů hodně závisí na tom, jak se tu informaci dozví  Pro pomoc oddílům v krizi bude klíčové získat výchovné zpravodaje na okresech a krajích  Nutno nastavit tak, aby nabídka pomoci měla takovou formu, které se budou moci jednotky chytit (nebude to na ně příliš náročné a nereálné)

21 21 Moje a nadřízené jednotky  Konkrétní hodnocení mé vlastní a nadřízených jednotek  Ví jej vedení dané jednotky  Dozví se s jistým zpožděním (pro omezení „zkoušení si“ výsledků)  Mohu se dozvědět konkrétní hodnocení všech mých nadřízených jednotek (tj. např. jako vůdce střediska se dozvím konkrétní hodnocení mého kraje či ústředí, ne ale konkrétní hodnocení jiného kraje)  Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem KDO CO UVIDÍ

22 22 Podřízené jednotky  Konkrétní hodnocení podřízených jednotek  Ví jej úzké vedení příslušných nadřízených jednotek  Dozvím se konkrétní hodnocení dvě úrovně dolů (tj. např. jako vůdce okresu se dozvím konkrétní hodnocení oddílů mého okresu)  Konkrétní hodnocení jednotky z jiného okresu nebo kraje se nemám možnost dozvědět  Užší vedení blízkých jednotek používá informace k práci s oddíly (ocenění úspěšných, pomoc oddílům v nouzi…) a ke vhodné výběrové komunikaci dílčích informací širšímu vedení.  Oddíly v nouzi nejsou nikdy konkrétně zveřejňovány, max. jejich počet na úrovni okresu či kraje (o dvě úrovně výše nad oddílem)  Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem (celkově a v jednotlivých kritériích) KDO CO UVIDÍ

23 23 Celkový přehled  Celkový veřejný přehled v regionu (okresu, kraji, Junáku)  Obsahuje pouze sumarizovaná data (naplňování jednotlivých kritérií, celkový počet jednotek v různých úrovních)  Maximálně do úrovně okresů (tj. okresy, kraje, ústředí)  Srovnání s celorepublikovým, okresním a krajským průměrem (celkově a v jednotlivých kritériích)  Veřejně přístupné všem (i z jiných okresů a krajů) KDO CO UVIDÍ

24 24 Zavedení do hnutí  Kromě samotných kritérií budou připraveny pro hodnocení kvality tyto podpůrné materiály:  Papírový formulář – pro hodnocení na oddílových a jiných radách  Webová aplikace ve skautISu – pro zaznamenání výsledků, jejich vyhodnocení a srovnání s ostatními jednotkami  Metodika (jak s hodnocením pracovat – jak jej dělat a jak se s jeho pomocí posunout dále)  Nabídka motivačních prvků  Souhrnné a přehledné výstupy

25 25 Hodnocení kurzů  Hodnocení kurzů by bylo ze čtyř zdrojů:  Vlastní sebehodnocení týmem kurzu  Hodnocení účastníky (s krátkým a delším časovým odstupem)  Externí hodnotitel (zpravodaj, člen Ovčinu, autorita ve vzdělávání…)  Ovčin (projekt, termíny, dodržení náležitostí…)  Mohlo by sloužit jako orientační průvodce při výběru kurzů  Hodnocení formou hvězdiček (zřejmě uváděné odděleně podle zdroje hodnocení)  Hodnocení kurzů bude moci být veřejné (hvězdičky), bude ale na kurzu samotném, zda je zveřejní  Do vytváření kritérií bude potřeba zapojit samotné kurzy, aby to bylo dobře nastavené a aby to přijaly

26 26 Jak se budou kritéria testovat  Otevřené připomínkování – bude sloužit k prvnímu odladění návrhů standardů a formulářů  Hlavní otevřené testování – bude provázet široká komunikace do hnutí, která bude již mj. součástí zavádění do hnutí, budeme chtít, aby se zapojilo hodně lidí  Uzavřené testování – reprezentativní výběr jednotek z hlavního otevřeném testování, aby výsledek reprezentoval rozmanitost hnutí.  Zacílené osobní testování – bude spočívat ve výběru několika málo jednotek, u kterých proběhne hodnocení za účasti týmu (oddílová rada…), někoho, kdo jednotku zná (výchovný zpravodaj, vůdce střediska…) a někoho z týmu hodnocení kvality. TESTOVÁNÍ

27 27 Zacílené osobní testování  Oddíly (10-20 jednotek)  Starší vůdce (>40)  velice mladý vůdce (18 let)  „Rodinné“ středisko  středisko jako pouze administrativní zázemí  Vedení týmem  vedení jedním člověkem  Dlouholetý vedoucí  nové vedení  Vesnice  velké město  Minimální  obrovský oddíl  Konzervativní  příznivci změn  Družiny, tábory a střediska (9 jednotek)  Družiny – rozdílný věk rádce (13, 15, 18 let)  Tábory – střediskový  oddílový  Středisko – rodinné  velké administrativní  „rozprsklé“  na hromádce TESTOVÁNÍ

28 28 Celkový časový harmonogram ČASOVÝ HARMONOGRAM  2010  Základní komunikace projektu do hnutí  Diskuse vizí kvalitních jednotek  2011  Testování kritéri pro oddíly, družiny, tábory a střediska (1. vlna)  Testování kritérií pro VOJ, kurzy a ústřední orgány (2. vlna)  2012  První řádné hodnocení kvality pro jednotky z 1. vlny  První řádné hodnocení kvality pro jednotky z 2. vlny

29 29 2010 123456789101112123456789101112 2011 První řádné hodnocení „1. vlny“ Příprava projektu Zveřejnění kritérií k připomínkování Testování jednotek „1. vlny“ Zahájení testování Vyhodnocení testování Ukončení testování Časový harmonogram ČASOVÝ HARMONOGRAM Zahájení hodnocení 2012 Zveřejnění vizí jednotek Připomínkování kritérií Diskuse vizí kvalitních jednotek Vyhodnocení hodnocení Ukončení hodnocení Ukončení připomínkování Příprava testování Příprava hodnocení  „První vlna“ (vše do úrovně střediska) / 2010-2012

30 30  „Druhá vlna“ (VOJ, kurzy a výše) / 2010-2012 2010 123456789101112123456789101112 2011 Hodnocení „2. vlny“ Zveřejnění vizí kvalitních jednotek Zveřejnění kritérií k připomínkování Testování „2. vlny“ Zahájení testování Časový harmonogram ČASOVÝ HARMONOGRAM Zahájení hodnocení 2012 Diskuse vizí kvalitních jednotek Příprava vizí kvalitních jednotek Ukončení hodnocení Ukončení diskuse vizí Připomínkování kritérií Vyhodnocení testování Ukončení testování Ukončení připomínkování kritérií Příprava hodnocení

31 31 Pilotní jednotky  Ještě před zahájením projektu začaly systém hodnocení kvality používat jednotky z několika míst (většinou na základě inspirace u Slovenského skautingu)  Jedná se o:  okres Brno - město  okres Plzeň - město  okres Hradec Králové - město  středisko Vsetín  S těmito jednotkami spolupracujeme, členové realizačních týmů jsou v týmu projektu (Brno, Hradec Králové) ZKUŠENOSTI ODJINUD

32 32 Zahraniční skautská zkušenost  Téma hodnocení kvality je součástí velké části skautských organizací  Nejblíže je nám Slovenský skauting, který již hodnocení kvality s úspěchem několik let používá  Hodnotí zejména oddíly  WOSM podporuje hodnocení kvality vytvořenou metodikou  Vytvořili jsme si přehled toho, co se ohledně hodnocení kvality ve skautingu dělá a tuto inspiraci využíváme ZKUŠENOSTI ODJINUD

33 33 Kdo na tom pracuje  Ondřej Kupka – Dick (Písek) / šéf projektu  Anna Šlechtová – Pírko (Praha)  Lenka Vyčichlová (Sezimovo Ústí)  František Šereda – Moulin (Nymburk)  Martin Hovorka – Maho (Brno)  Roman Dvořák – Rejpal (Brno)  Tomáš Merta (Hradec Králové)  Martin Pavlík - Světluška (Hradec Králové)  Břetislav Fiala – Goro (Olomouc)  Kamila Hrčková – Kamík (Brno)


Stáhnout ppt "1 Hodnocení kvality v Junáku Junák - svaz skautů a skautek ČR (2009-2012) verze k 2.9.2010 1 Tento dokument obsahuje základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google