Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zachraňování OZP Jana Hrdá. Jak myšlenka vznikla Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc. Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zachraňování OZP Jana Hrdá. Jak myšlenka vznikla Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc. Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc."— Transkript prezentace:

1 Zachraňování OZP Jana Hrdá

2 Jak myšlenka vznikla Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc. Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc. Teroristické útoky Teroristické útoky v Israeli a jinde; v Israeli a jinde; Tsunami v Asii, Tsunami v Asii, Katrina v New Orleans. Orleans.

3 A co u nás Povodně 1997, 2002 – záchranáři se snažili, ale : Povodně 1997, 2002 – záchranáři se snažili, ale : –prostředky záchrany a místa, kam byli tito lidé evakuováni, nebyly přizpůsobeny, –chyběly vozíčky, zvedáky, toalety apod. pro lidi s tělesným postižením, –bylo obtížné komunikovat s osobami se sluchovým postižením, –málokdo uměl zacházet s lidmi se postižením zrakovým. Olomouc – neslyšící od povodní mají propojení SMSkami s hasiči. Olomouc – neslyšící od povodní mají propojení SMSkami s hasiči.

4 Co nabídl MHMP Odbor krizového řízení – od počátku; Odbor krizového řízení – od počátku; Mapa nenadálých událostí (povodně, plyn); Mapa nenadálých událostí (povodně, plyn); Spolupráce při modifikaci metod IZS podle potřeb OZP. Spolupráce při modifikaci metod IZS podle potřeb OZP.

5 Co nabídla NRZP Co nabídla NRZP Popis způsobů zvláštního zacházení: Popis způsobů zvláštního zacházení: –obecně dle jednotlivých druhů postižení, –zjišťování potřeb zájemců o registraci: komunikace, komunikace, přesuny, manipulace, přesuny, manipulace, způsob a místo způsob a místo evakuace, evakuace, následná péče. následná péče.

6 Nebo takhle?

7 Registr obyvatel, kteří potřebují zvláštní zacházení: Registr obyvatel, kteří potřebují zvláštní zacházení: –účel, struktura, kritéria vstupu a výstupu, –režim spravování, aktualizace, ochrana dat; Registrační místa: umístitelé, roční intenzívní kampaň, aktualizace; Registrační místa: umístitelé, roční intenzívní kampaň, aktualizace; Kurs registrátorů: Kurs registrátorů: –spolupráce s IZS, –publicita, –spolutvorba metodiky;

8 Informační kampaň Obsah: Obsah: –co bude pro OZP dělat IZS, –co pro to musí udělat OZP, –kontaktní místa = umístitelé; umístitelé;

9 Bariéry v průniku informací Přemíra informací a nechuť je přijímat, případně třídit. Přemíra informací a nechuť je přijímat, případně třídit. Nedůvěra k jakýmkoliv oficiálním akcím, registrům zvláště. Nedůvěra k jakýmkoliv oficiálním akcím, registrům zvláště. Seniorský věk a zdravotní postižení - snížená schopnost přijímat a vyhodnocovat informace. Seniorský věk a zdravotní postižení - snížená schopnost přijímat a vyhodnocovat informace.

10 Opatření Umístitelé. Umístitelé. Speciální propagační materiály. Speciální propagační materiály. Hromadný leták. Hromadný leták. Úřady městských částí. Úřady městských částí. Tiskoviny městských částí. Tiskoviny městských částí. Pomáhající profese. Pomáhající profese. Různé akce. Různé akce. Veřejné sdělovací prostředky. Veřejné sdělovací prostředky. Pošta. Pošta.

11 Depistáž Při rozhovoru jde spíše o "přežvýkání„. Při rozhovoru jde spíše o "přežvýkání„. Preventivní zdravotnické prohlídky. Preventivní zdravotnické prohlídky. Organizace OZP. Organizace OZP. Údaje důležité pro posouzení vhodnosti kandidátů pro registr. Údaje důležité pro posouzení vhodnosti kandidátů pro registr. Zákon o ochraně osobních údajů - nemožné. Zákon o ochraně osobních údajů - nemožné.

12 Kritéria pro přijetí a odmítnutí zájemce: Není pohyblivý a sám se nedostane z bytu, nebo dokonce ani z lůžka; Není pohyblivý a sám se nedostane z bytu, nebo dokonce ani z lůžka; má natolik sníženou pohyblivost, že se sám nedostane z domu (po schodech); má natolik sníženou pohyblivost, že se sám nedostane z domu (po schodech); není schopen se orientovat zrakem, a nedokáže se tudíž bez pomoci pohybovat v nestandardních podmínkách ani doma; není schopen se orientovat zrakem, a nedokáže se tudíž bez pomoci pohybovat v nestandardních podmínkách ani doma;

13 má natolik sníženou schopnost orientovat se zrakem, že mimo známé prostředí (byt, dům) není schopen se pohybovat sám; má natolik sníženou schopnost orientovat se zrakem, že mimo známé prostředí (byt, dům) není schopen se pohybovat sám; má potíže se sluchem, a proto neuslyší, že se něco děje, ani žádné signály a pokyny; má potíže se sluchem, a proto neuslyší, že se něco děje, ani žádné signály a pokyny; má natolik sníženou schopnost slyšet, že se bez tlumočníka nedomluví; má natolik sníženou schopnost slyšet, že se bez tlumočníka nedomluví;

14 má natolik sníženou rozumovou schopnost, že bez dohledu nedovede jednat tak, aby to vedlo k záchraně, má natolik sníženou rozumovou schopnost, že bez dohledu nedovede jednat tak, aby to vedlo k záchraně, má natolik sníženou schopnost hodnocení situace, že bez00 pomoci druhé osoby jedná neadekvátně; má natolik sníženou schopnost hodnocení situace, že bez00 pomoci druhé osoby jedná neadekvátně; má sklony k neadekvátnímu jednání (panika, netečnost), když nastane neobvyklá situace. má sklony k neadekvátnímu jednání (panika, netečnost), když nastane neobvyklá situace.

15 Vlastní registrování Formuláře: Formuláře: –Identifikační dotazník. –Havarijní, krizová a rizikové situace. –Písemný souhlas s nakládáním s daty. Průkaz SOS. Průkaz SOS. Šetření v bytě a okolí. Šetření v bytě a okolí. Informace pro Informace pro registrované občany. registrované občany. Následná péče. Následná péče.

16 Poučení o postupech Předvídatelné nenadálé události, Předvídatelné nenadálé události, konkrétní podmínky: konkrétní podmínky: –zdravotní stav, –schopnosti, dovednosti a další osobnostní charakteristiky, –rodinné poměry a sociální zázemí, –podmínky v bytě, v domě i v blízkém okolí atp. evakuační nouzové seznamy. evakuační nouzové seznamy.

17 Být zaregistrován znamená jistotu, že: zaregistrovaní budou mít profesionální pomoc, zaregistrovaní budou mít profesionální pomoc, komunikační kanály a způsob komunikace budou přizpůsobeny konkrétním osobám, komunikační kanály a způsob komunikace budou přizpůsobeny konkrétním osobám, u každého zachraňovaného člověka se ZP se bude respektovat právě jeho postižení, u každého zachraňovaného člověka se ZP se bude respektovat právě jeho postižení, každý zachráněný člověk bude i nadále mít adekvátní péči. každý zachráněný člověk bude i nadále mít adekvátní péči.

18

19 Celostátní registr Obhospodařování - NRZP ČR, Obhospodařování - NRZP ČR, propojení jen v případě potřeby, propojení jen v případě potřeby, je nutné oboustranné speciální vybavení softwarem. je nutné oboustranné speciální vybavení softwarem.

20

21 Vzdělávací program pro hasiče Lektoři = OZP, Lektoři = OZP, modul – 6 hodin, modul – 6 hodin, nejprve nastoupivší hasiči, nejprve nastoupivší hasiči, později všichni, později všichni, jak zacházet s osobami s různými druhy zdravotního postižení odpovídajícím způsobem. jak zacházet s osobami s různými druhy zdravotního postižení odpovídajícím způsobem.

22 Budoucnost Nový systém, Nový systém, vysílačka, vysílačka, v případě potřeby se propojí se "stodvanáctkou", v případě potřeby se propojí se "stodvanáctkou", vyšlou jí připravené údaje, důležité pro zachraňování, vyšlou jí připravené údaje, důležité pro zachraňování, na složení otázek do vysílačky se bude podílet NRZP ČR. na složení otázek do vysílačky se bude podílet NRZP ČR.

23 Kontakty Registrátorka: Věra Hrádková Registrátorka: Věra Hrádková E-mail: vhradkova@volny.cz E-mail: vhradkova@volny.czvhradkova@volny.cz Telefon: 286 586 428, 774 737 904 Telefon: 286 586 428, 774 737 904 Garant za NRZP ČR: Garant za NRZP ČR: –Jana Hrdá, –praha@nrzp.cz, praha@nrzp.cz –774 737 905.


Stáhnout ppt "Zachraňování OZP Jana Hrdá. Jak myšlenka vznikla Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc. Války na Balkáně, v Čečně, Afghanistánu, Iráku etc."

Podobné prezentace


Reklamy Google