Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA A ÚDRŽBA BĚŽECKÝCH TRATÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI UNTERSTÜZUNG UND INSTANDHANDLUNG DIE LANGLAUFLOIPEN IN DER REGION KARLOVY VARY WORKSHOP 3: Cestovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA A ÚDRŽBA BĚŽECKÝCH TRATÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI UNTERSTÜZUNG UND INSTANDHANDLUNG DIE LANGLAUFLOIPEN IN DER REGION KARLOVY VARY WORKSHOP 3: Cestovní."— Transkript prezentace:

1 PODPORA A ÚDRŽBA BĚŽECKÝCH TRATÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI UNTERSTÜZUNG UND INSTANDHANDLUNG DIE LANGLAUFLOIPEN IN DER REGION KARLOVY VARY WORKSHOP 3: Cestovní ruch a lázeňství / Fremdenverkehr und Badewessen ZIMNÍ SPORTY A WELLNESS / WINTERSPORTARTEN UND WELLNESS 01.12.2011 - Karlovy Vary (Milan Zukal)

2 OBSAH PRESENTACE/ AUFBAU DER PRÄSENTATION 1.BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2.PODPORA A ÚDRŽBA BĚŽECKÝCH TRATÍ 3.KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 2

3 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI PŘÍHODNÉ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY HISTORIE ŽIVOTNÍ STYL ROZVOJOVÉ POTŘEBY POTENCIÁL 3

4 1. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI VÝZNAMNÉ LOKALITY KRUŠNÉ HORY SLAVKOVSKÝ LES ČESKÝ LES SMRČINY 4

5 2. PODPORA A ÚDRŽBA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ PODPORA BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS OD ROKU 2008 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ OBCE, SDRUŽENÍ, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, A JINÉ PRÁVNÏCKÉ A FYZICKÉ OSOBY FINANČNÍ PLNĚNÍ OD 01.11. DO 30.4. 5

6 2. PODPORA A ÚDRŽBA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 6 PŘÍSPĚVKY KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2008 - 5 SUBJEKTŮ 334 000,--Kč 179 km ROK 2009- 7 SUBJEKTŮ412 000,--Kč 250 km ROK 2010- 12 SUBJEKTŮ735 000,--Kč 352 km ROK 2011- 12 SUBJEKTŮ855 000,--Kč 339 km

7 3. KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 7 V DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (AKTUALIZACE) ÚZEMNÍ STUDIE HORSKÝCH OBLASTÍ ANALÝZA KRUŠNOHORSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ

8 3. KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 8 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR KK) aktualizace ZÚR KK (2010) podklad Územní studie horských oblastí 01/2011 podklad Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály = > požadavek na zpracování koncepčního dokumentu = Koncepce běžeckého lyžování

9 3. KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 9 ÚZEMNÍ STUDIE HORSKÝCH OBLASTÍ Gebietsstudie von Bergregionen

10 ÚVOD / Einführung 10  Územní studie horských oblastí – pořizovatel je Krajský úřad Karlovarského kraje Gebietsstudie der Bergregionen – Beschaffer ist das Bezirksamt des Bezirkes Karlovy Vary  Průběh/Verlauf : 01/2011 – 12/2012  Územní studie je součástí projektu CROSS-DATA -kofinancovaný z EU - programu Cíle 3 Gebietsstudie ist teile dem projekt CROSS-DATA-kofinanzierungen or EU – program Ziel 3

11 ZÁKLADNÍ CÍLE / GRUNDZIELES 11  Vytvořit koncepci možného rozvoje horských oblastí kraje Podpora rozvoje hospodářských a sociálních potenciálů horských oblastí s důrazem na rozvoj cestovního ruchu/ Die Konzeption der möglichen Entwicklung der Berggebiete des Bezirkes aufbauen  Podrobně prověřit plochy nadmístního významu ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje / Ausführlich die Flächen der überörtlichen Bedeutung aus den Prinzipien der Gebietsplanung des Bezirkes Karlovy Vary kontrollieren (tj. Jáchymov-Boží Dar-Klínovec, Stříbrná-Bublava, Nové Hamry, Plešivec)  Prověření funkčnosti (a využitelnosti) informačního systému budovaného v rámci CROSS DATA/ Prüfung der Nutzbarkeit des Sächsisch-Tschechischen Rauminformationssystems erbaut im Rahmen von CROSS DATA

12 Mapa území/ Gebietkarte 12

13 ETAPY/ Etappen 13 1) Průzkumy a rozbory Forschungen und Analysendo/bis 30. 6. 2011 -analýzy a rozbory shromážděných podkladů, charakteristika stavu, potenciály - Analysen der gesammelten Unterlagen, Charakteristik des Standes, Potenziale 2) Zpřesnění zadání Präzisierung der Vergabe do/ bis 31. 8. 2011 -upřesnění hranice řešeného a zájmového území, upřesnění zadání, vyhodnocení připomínek z veřejného projednání -Präzisierung der Grenze des geregelten und Interessengebietes, Vorschlag der präzisierten Eingabe, Auswertung der Einwände aus den öffentlichen Verhandlungen

14 ETAPY/ Etappen 14 3) Návrh řešení Lösungsvorschlag do/ bis 31. 3. 2012 -zpracování návrhu dokumentace územní studie -Bearbeitung eines Vorschlages der Dokumentation einer Gebietsstudie 4) Ověření Beglaubigung do/ bis 31. 8. 2012 -analýza širších vztahů vnějšího území, ověření IS CROSS-DATA -Analyse der Einflüsse des Außengebietes, Beglaubigung des IS CROSS DATA

15 ETAPY/ Etappen 15 5) Čistopis řešení Reinschrift der Lösung do/ bis 30. 11. 2012 -vyhodnocení připomínek z veřejného projednání, finální podoba studie - Auswertung der Einwände aus der öffentlichen Verhandlung, finalen Version der Studie

16 3. KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 16 ANALÝZA KRUŠNOHORSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY Cíl: Podklad pro ZÚR KK sjednocení názoru na vedení jediné trasy KLM s vyhodnocením vhodnosti či nevhodnosti a definice možných konfliktů

17 3. KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 17 ANALÝZA KRUŠNOHORSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY metodika – údržba, značení, bezpečnost lyžařů dotazníkové šetření - výsledky – popisy tras, pasporty závěry a doporučení

18 KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 18 Cíl: přispět k ekonomickému rozvoji území v KK Koncepce: řešit celé území Karlovarského kraje vhodné pro běžecké lyžování ve dvou etapách (I. Krušné hory, II. Slavkovský les, Český les, Smrčiny) lokalizace všech upravovaných tras pro běžecké lyžování, analýza a návrh koncepce pro stabilizaci a rozvoj

19 KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 19 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: vytvoření komplexního mapového podkladu zajištění souladu s územně plánovací dokumentací na úrovni kraje podpora spolupráce aktérů a podpora projektových záměrů koordinace běžeckých tras s ostatními zájmy v území podpora stabilizace režimu údržby tras dotačními prostředky kraje zajištění informačního systému o stavu tras koordinace propagace běžeckého lyžování

20 KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 20 ROLE OBCÍ A PROVOZOVATELŮ BĚŽECKÝCH TRAS: poskytnutí podkladů a spolupráce na tvorbě Koncepce zpracování stabilizovaných tras do územních plánů spolupráce na místní úrovni a příprava souvisejících projektů zajištění pravidelné údržby a provozu tras spolupráce s vlastníky poskytování informací o stavu tras do informačního systému propagace běžeckého lyžování ve spolupráci se všemi aktéry

21 KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 21 KONKRÉTNÍ PROBLÉMY: údržba běžeckých tras – nedostatek financí změny postojů starostů problémy s vlastníky nekvalitní značení tras v terénu služby na běžeckých trasách – občerstvení, zastávky přípojky na KLM z obcí záchytná parkoviště

22 KONCEPCE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 22 KONKRÉTNÍ PROBLÉMY: špatná informovanost o aktuálním stavu ničení stop – běžkaři se psy, čtyřkolky, psí spřežení existence NATURA 2000 – problém s Evropskou komisí zprovoznění cest po sezóně ……..

23 DĚKUJI ZA POZORNOST / VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Ing. Milan Zukal e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz tel.: +420 354 222 226 GSM: +420 736 650 229 Karlovarský kraj Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje. Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary http://www.kr-karlovarsky.cz 23


Stáhnout ppt "PODPORA A ÚDRŽBA BĚŽECKÝCH TRATÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI UNTERSTÜZUNG UND INSTANDHANDLUNG DIE LANGLAUFLOIPEN IN DER REGION KARLOVY VARY WORKSHOP 3: Cestovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google