Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XV. celostátní finan č ní konference 29. - 30. 11. 2012, Praha Přínosy meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Krkonoše a formy spolupráce veřejného sektoru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XV. celostátní finan č ní konference 29. - 30. 11. 2012, Praha Přínosy meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Krkonoše a formy spolupráce veřejného sektoru."— Transkript prezentace:

1 XV. celostátní finan č ní konference 29. - 30. 11. 2012, Praha Přínosy meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Krkonoše a formy spolupráce veřejného sektoru se soukromým v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ing. Jan Sobotka předseda Svazku, starosta města Vrchlabí

2 Krkonoše – svazek měst a obcí 41 členů, v íce jak 65 000 stálých obyvatel Krkonoše – svazek měst a obcí:  organizace cestovního ruchu, funguje od roku 2000  organizuje, koordinuje a řídí ve spolupráci s dalšími partnery veřejné i privátní sféry cestovní ruch v turistickém regionu Krkonoše  propagace zaměřená na potřeby návštěvníků i trvale žijících obyvatel - region navštíví ročně 6 milionů návštěvníků na české straně, 2 miliony na polské straně

3 Zaměření vzájemné spolupráce mezi Svazkem, obcemi, podnikateli a všemi aktéry v území  účast na výstavách a veletrzích CR (ČR, Polsko, Německo)  tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů o Krkonoších partnerům Svazku, podnikatelské sféře a obcím  mediální prezentace obcí a podnikatelů  internetová prezentace www.krkonose.eu  mediální servis - soustavná a dlouh. komunikace se sděl. prostředky  spolupráce a spolufinancování celokrkonošských projektů CR („Krkonoše ze sedla kola“, „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“, „Krkonošské cyklobusy“, koordinace 20 informačních center, atd.)  prezentace na akcích: konference, tiskové konference, zahájení sezóny, pracovní cesty starostů, poznávací cesty IC, atd.

4 Integrovaný přístup - vývoj integrace, inovace integrace, inovace změna klimatu změna klimatu specifická oblast Krkonoše (přeshraniční region, periferie ČR specifická oblast Krkonoše (přeshraniční region, periferie ČR i krajů, pracující v oblasti průmyslu a cestovním ruchu, atd.) i krajů, pracující v oblasti průmyslu a cestovním ruchu, atd.) nutnost územní spolupráce v území - zájem ze strany obcí nutnost územní spolupráce v území - zájem ze strany obcí a podnikatelů a podnikatelů komunikace v území: komunikace v území: obce, města, KRNAP, MAS, ministerstva, kraje, ČSTV, obce, města, KRNAP, MAS, ministerstva, kraje, ČSTV, CzechInvest, hospodářské komory, úřady práce, podnikatelské CzechInvest, hospodářské komory, úřady práce, podnikatelské subjekty, subjekty poskytující služby, partneři, svazky, atd. subjekty, subjekty poskytující služby, partneři, svazky, atd. SESTAVENÍ PRIORIT PRO BUDOUCÍ SESTAVENÍ PRIORIT PRO BUDOUCÍ PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020 PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020

5 Řešené území

6 Pilíře regionu Správa regionu - „Dobře spravovaný region“ Infrastruktura a vybavenost - „Vybavený region“ Životní prostředí a přírodní zdroje - „Zelený region“ Hospodářství - „Tvůrčí region“ Cestovní ruch - „Turistický region“ UDRŽENÍ TRVALE ŽIJÍCÍCH OBYVATEL V REGIONU

7 Proces tvorby analýzy, strategie Pracovní skupina dobrovolníků pro rozvoj regionu Krkonoše.eu Jednání se všemi subjekty v regionu Krkonoše – cíl seznámení se záměrem Žádosti o finanční příspěvky na zpracování regionální analýzy a strategie (KHK, LBK, SMO ČR, MŽP, atd.) Výzva ke zpracování „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“ Jednání s polskými zástupci v regionu Krkonoše – města, obce, svazek, hospodářské komory, agentury, atd. (seznámení, spolupráce) „Krkonošská výzva 2012“ – žádost o podporu regionu „Krkonošský apel“ – výzva k dostavbě komunikace D11/S3, společný dokument s Poláky

8 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše  Řídící skupina k ISRRK – pravidelné schůzky  Zpracování: - analytická část 4 – 11/2012, strategická část 12/2012 – 3/2013 - analytická část 4 – 11/2012, strategická část 12/2012 – 3/2013 - konkrétní priority do budoucna - konkrétní priority do budoucna - způsob naplnění cílů - způsob naplnění cílů - systém spolupráce, atd. - systém spolupráce, atd.  Zapracování dokumentů - strategické dokumenty Svazku (Vize Krkonoše 2050, Program rozvoje cestovního ruchu, atd.), strategické Krkonoše 2050, Program rozvoje cestovního ruchu, atd.), strategické dokumenty KHK a LBK, Krkonošská výzva 2012, Krkonošský apel, atd. dokumenty KHK a LBK, Krkonošská výzva 2012, Krkonošský apel, atd.  Veřejné projednání ISRRK 27. 11. 2012 Vrchlabí + prezentace webu www.rozvoj.krkonose.eu + prezentace webu www.rozvoj.krkonose.eu

9 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše  Soulad s dokumenty EU  Podklad pro čerpání dotací v budoucím plánovacím období  Soulad zájmů obcí a měst, podpora zájmů obcí, komunitně místně vedený rozvoj  Koordinace aktivit v území  Systémovost v regionu, integrovanost  Spolupráce v regionu – podmínka pro čerpání dotací (zamezení duplicitnímu čerpání a neefektivnímu využívání finančních prostředků)  Konzultace s ministerstvy, kraji a s dalšími veřejnými institucemi – zpětná vazba do regionu, národní úroveň  Využití: konkrétní body, široké pojetí, užití pro celý region

10 Příklad dobré praxe  Smart Region ve Vrchlabí – pilotní projekt společnosti ČEZ www.cez.cz www.muvrchlabi.cz www.futuremotion.cz/smartgrids/cs/index.html

11 Děkuji vám za pozornost! Kontakt: Krkonoše – svazek měst a obcí, 543 01 Vrchlabí, Zámek 1 Ing. Jan Sobotka Telefon: 602 320 809 E-mail: sobotkajan@muvrchlabi.cz KRKONOŠE svazek měst a obcí


Stáhnout ppt "XV. celostátní finan č ní konference 29. - 30. 11. 2012, Praha Přínosy meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Krkonoše a formy spolupráce veřejného sektoru."

Podobné prezentace


Reklamy Google