Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY 2010 – 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY 2010 – 2014."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY 2010 – 2014

2 Měření kvality ovzduší Lokalita Automotive Lighting (městská, dopravní)  měření prašných částic PM 10 a PM 2,5  měření oxidů dusíků – NO, NO 2 a NOx  měření meteorologických veličin – teplota, rel. vlhkost, rychlost a směr větru Srovnání s lokalitami státní sítě imisního monitoringu  Jihlava (areál ZŠ Demlova) – městská pozaďová lokalita  Košetice – regionální pozaďová lokalita

3 Částice PM 10 a PM 2,5 Znečišťující látkaDoba průměrováníImisní limitUATLAT Povoleno překr. za kalend. rok Prašný aerosol PM 10 24 hodin50 µg*m -3 35 µg*m -3 25 µg*m -3 35 Prašný aerosol PM 10 1 kalendářní rok40 µg*m -3 28 µg*m -3 20 µg*m -3 Prašný aerosol PM 2,5 1 kalendářní rok25 µg*m -3 17 µg*m -3 12 µg*m -3 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

4 Částice PM 10 a PM 2,5

5 Průměrná roční koncentrace částic PM 10 a PM 2,5 Rok 2012 z hlediska rozptylových podmínek nejlepší => nejnižší koncentrace částic Rok 2013 mírné zhoršení, v roce 2014 opět zlepšení Imisní limit nepřekročen na žádné lokalitě

6 Průměrné 24hodinové koncentrace částic PM 10 Automotive Lighting – rok 2011 přesně na hranici limitu, rok 2012 totožný s 2014 s rezervou pod imisním limitem, rok 2013 mírné zhoršení AIM Jihlava a Košetice téměř totožné Překročení takřka výhradně v zimním období Leden 2014 – téměř stejný počet překročení Automotive a AIM Jihlava Vliv meteorologických podmínek

7 Vývoj 24hodinových koncentrací PM 10 Trendy mají obdobný charakter, zejména pozaďové lokality spolu velmi dobře korelují Při epizodách s maximálními koncentracemi téměř totožné hodnoty na všech lokalitách

8 Oxidy dusíku Znečišťující látkaDoba průměrováníImisní limitUATLAT Povoleno překr. za kalend. rok Oxid dusičitý NO 2 1 hodina200 µg*m -3 140 µg*m -3 100 µg*m -3 18 Oxid dusičitý NO 2 1 kalendářní rok40 µg*m -3 32 µg*m -3 26 µg*m -3 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

9 Průměrná roční koncentrace NO, NO 2 a NOx Zásadní rozdíl zejména v NO – indikace dopravy Na rozdíl od PM je větší rozdíl mezi pozaďovými lokalitami (Jihlava, Košetice)

10 Ovlivnění lokalit dopravou V koncentracích NO jsou pozorovatelné píky úzce související s dopravní špičkou a meteorologickými podmínkami Poměr NO / NO 2 vyjadřuje míru ovlivnění lokality dopravou AIM Jihlava a Košetice pozaďové, Automotive Lighting dopravní Pražské popř. brněnské dopravní stanice: NO/NO 2  1

11 Závěry na žádné z lokalit nebyl překročen ani jeden imisní limit koncentrace škodlivin jsou oproti rokům 2010, 2011 a 2013 nižší, oproti roku 2012 mírně vyšší nebo podobné lepší rozptylové podmínky zejména v zimním období překračování 24hodinových koncentrací PM10 limitní koncentraci spjato se zimou a topnou sezónou vliv dopravy se projevil v koncentracích oxidů dusíku, lokalita Automotive Lighting nejzatíženější v rezidenčních částech Jihlavy velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se regionálním pozaďovým hodnotám


Stáhnout ppt "Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY 2010 – 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google