Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pořádkové policie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pořádkové policie."— Transkript prezentace:

1 Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pořádkové policie

2 Pořádková jednotka působí na území krajského ředitelství, vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České republiky. Pořádková jednotka zejména  chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen,  podílí se na plnění úkolů policie v rámci IZS při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací  podílí se na výkonu služby v případech opatření vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie (např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech),  spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky, útvaru rychlého nasazení a dalších služeb policie,  zajišťuje ozbrojené doprovody (např. cenin nebo jaderného materiálu),  posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby na stanoveném území. Odbor služby pořádkové policie 2 POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

3 Organizační struktura pořádkové jednotky Velitel pořádkové jednotky 1. Zástupce velitele PJ 2. Zástupce velitele PJ 3 17 družstev (142 policistů, 20 strážníků MP) 5 x Olomouc 3 x Přerov 2 x Prostějov 3 x Šumperk 1 x Jeseník 1 x Kynologie 1 x MP Olomouc 1 x MP Přerov Odbor služby pořádkové policie

4 Nasazení PJ KROK 2014 Fotbalová utkání (19 rizikových)Fotbalová utkání (19 rizikových) Hokejová utkání (25 rizikových)Hokejová utkání (25 rizikových) Ve spolupráci s Vězeňskou službou,Ve spolupráci s Vězeňskou službou, SKPV, ÚOOZ a GIBSem bylo celkem SKPV, ÚOOZ a GIBSem bylo celkem provedeno 42 součinnostních akcí provedeno 42 součinnostních akcí Motosrazy – 4 akceMotosrazy – 4 akce Výpomoc jiným KŘ (3 x kopaná)Výpomoc jiným KŘ (3 x kopaná) Celkem bylo zabezpečeno 149 různých akcí ve kterých bylo nasazeno 2 436 policistů, během těchto akcí bylo zraněno 5 policistů a na osobní svobodě bylo omezeno 89 osobCelkem bylo zabezpečeno 149 různých akcí ve kterých bylo nasazeno 2 436 policistů, během těchto akcí bylo zraněno 5 policistů a na osobní svobodě bylo omezeno 89 osob Odslouženo celkem 29.186,5 hodinOdslouženo celkem 29.186,5 hodin Odbor služby pořádkové policie 4

5 Bezpečnostní opatření - Libina 26.9.2014 do 28.9.2014 na bezpečnostním opatření se podílelo celkem 246 policistů z toho 101 policistů pořádkových jednotek (těžkooděnců), oddělení kynologie, 10 policistů AKT, 15 policistů SKPV problematiky Extrém a 5 policistů - vyjednavačů, dále nasazeno 115 policistů – jednalo se o policisty na uzávěrách, filtračních bodech, odklonech dopravy, policisty pro účely střídání, eskortní a realizační skupiny (vyšetřování SKPV) pracovníky odboru komunikačních a informačních technologií (zajišťující spojení), krizový štáb velitele bezpečnostního opatření. Nasazen byl taktéž vrtulník letecké služby Brno V průběhu bezpečnostního opatření bylo provedeno celkem 21 podání vysvětlení k zločinu vraždy z roku 2013. Zajištěno bylo celkem 6 bodných zbraní a jedna plynová pistole Během probíhajícího bezpečnostního opatření, se díky nasazeným silám a prostředkům, podařilo dne 26.9.2014 a 27.9.2014 zabránit střetu mezi kluby OUTLAWS a HELLS ANGELES. Odbor služby pořádkové policie 5

6 POHOTOVOSTNÍ A ESKORTNÍ ODDĚLENÍ vzniklo z oddělení hlídkové služby systemizovaného pod UO Olomouc, přiřazením do krajské struktury v září 2012. K prioritám v rámci plnění úkolů policisty PEO v uplynulém roce patřilo zejména: - výkon hlídkové služby s důrazem na územní odbor Olomouc krajského ředitelství, - reakci na tísňové linky 112, 158 a signály pultu centralizované ochrany, - provádění eskort osob omezených na osobní svobodě mimo teritorium územních odborů krajského ředitelství a v souvislosti s tím střežení osob omezených na osobní svobodě, - plnění úkolů v součinnosti s organizačními články krajského ředitelství a Vězeňskou službou České republiky a obecními policiemi, - spolupůsobení při součinnostních opatřeních se službou kriminální policie a vyšetřování, Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu a zásahovými jednotkami, - zajištění činnosti pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a s tím související výkon služby v případech mimořádných událostí, sportovních, kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil a prostředků policie, zejména v rámci bezpečnostních opaření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému. Odbor služby pořádkové policie 6

7 Nasazení PEO - 2014 Počet provedených eskort 622 (rok 2013 – 533) Počet převozů do PZS 104 (rok 2013 – 117) Vyhledáno osob v pátrání celkem 63 Blokové řízení celkem 2069 blokových pokut z toho doprava 1996 blokových pokut veřejný pořádek 6 blokových pokut celková částka 435 300,- Kč Odbor služby pořádkové policie 7

8 ODDĚLENÍ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE Celkově OSK Olomouc se všemi skupinami na všestranné práce řešila: 2014 – řešeno 3793 událostí 2013 – řešeno 4765 událostí 2012 – řešeno 4261 událostí 2011 – řešeno 4 047 událostí 2010 – řešeno 2808 událostí ROK 2014 2013 2012 2011 2010 SZKČ Jeseník 641 560 666 655 322 SZKČ Šumperk 801 1188 1084 1043 365 SZKČ Olomouc 1408 1604 1247 1171 1189 SZKČ Prostějov 489 566 562 576 411 SZKČ Přerov 454 612 702 602 521 Odbor služby pořádkové policie 8

9 Specialisté OSK Olomouc 2014 5 psovodů specialistů zařazených na SSKČ Olomouc výbušniny + drogy výbušniny + akceleranty výbušniny + výjezd na SZKČ Prostějov 2 psovodi a 1 OZ - metoda pachové identifikace 4 psovodi dislokovaní na SZKČ, 1 pes výjezd + 1 specialista Šumperk akceleranty drogy Jeseník drogy 9 Odbor služby pořádkové policie

10 Události roku 2014 Plná soběstačnost KŘP OLK v problematice vyhledávání výbušnin Takřka plná soběstačnost KŘP OLK v problematice vyhledávání akcelerantů Zařazeni dva psovodi a jeden občanský zaměstnanec na MPI v Ostravě, statistiku vede KŘP MSK Všichni zařazení psi specialisté úspěšně obhájili zadané kategorie ve svých problematikách. KŘP MSK v roce 2014 realizovalo na KŘP OLK 5 výjezdů psů specialistů 4 vyhledávání zbraní 1 požár - akceleranty 10 Odbor služby pořádkové policie

11 Psovodi specialisté Zajišťují vyhledávání výbušnin, drog, akcelerantů a MPI Podílejí se na bezpečnostních opatřeních a preventivních akcích Realizují ukázky práce služebních psů specialistů 11 Odbor služby pořádkové policie

12 V roce 2014 bylo realizováno 196 vyžádání psa specialisty z toho 14 na ukázky práce PČR 12 Odbor služby pořádkové policie

13 Výjezdy na drogy 2014 celkem 83 výjezdů - dělení dle útvaru 13 Odbor služby pořádkové policie

14 Výjezdy na výbušniny 2014 celkem 63 výjezdů 14 Odbor služby pořádkové policie

15 Výjezdy na akceleranty 2014 celkem 50 výjezdů 15 Odbor služby pořádkové policie

16 Porovnání množství výjezdů SSKČ v letech 2011 až 2014 16 Odbor služby pořádkové policie

17 Domácí násilí V rámci KŘP působí na pozici lektorů celkem 18 policistů. Při KŘP jsou založeny webové stránky k problematice Domácího násilí, kde byla vkládána nová stanoviska a statistiky Bílého kruhu bezpečí a sdružení APIC. Webové stránky prostřednictvím intranetu jsou k dispozici všem policistům v České republice. Odbor služby pořádkové policie 17

18 Odbor služby pořádkové policie 18 plk. Mgr. Bc. Ladislav Sohr vedoucí odboru služby pořádkové policie telefon: +420 974 761 290 fax: +420 974 761 900 email: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz


Stáhnout ppt "Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor služby pořádkové policie."

Podobné prezentace


Reklamy Google