Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální úkoly AČR v problematice řešení krizových stavů nevojenského charakteru a součinnost s IZS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální úkoly AČR v problematice řešení krizových stavů nevojenského charakteru a součinnost s IZS."— Transkript prezentace:

1 Aktuální úkoly AČR v problematice řešení krizových stavů nevojenského charakteru a součinnost s IZS

2 Právní předpisy / směrnice / dohody: Zákon 219/1999 Sb., o ozbrojených silách; Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;  Rámcová dohoda mezi MV a MO o spolupráci: Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ HZS a GŠ AČR, Realizační dohoda uzavřená mezi Policií ČR a Armádou ČR k provedení NV č.465/2008 Sb., o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na JE;  Realizační dohoda mezi Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, UO v Brně a VeSpS Olomouc (JE Dukovany);  Realizační dohoda mezi Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a VeSpS Olomouc (JE Temelín). Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků v rámci IZS a k plnění úkolů Policie ČR  Rámcová smlouva o činnosti složek Celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti MO

3 Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch složek IZS v roce 2010   Letecké síly a prostředky pro záchranné práce  Odřady pro nouzové ubytování.  Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc.  Odřady pro pomoc technikou.  Odřady pro zabezpečení sjízdnosti.  Odřady pro terénní a zemní práce.  Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN.  Odřady pro dekontaminaci techniky.  Odřady pro dekontaminaci osob.  Zdravotnické odřady.  Veterinární odřady. Součást Ústředního poplachového plánu ČR Celkem:osoby466 pozemní technika203 vrtulníky4

4 Přehled využitelných sil a prostředků do ostatních složek IZS Název odřadu OsobyTechnikaPoznámka Humanitární základna a stavební tým do 30 15 4 odřady Odřad k evakuaci osob při povodních do 10 6 3 odřady Odřad k převozu hum. pomoci a nouzovému zásobování do 10 3 2 odřady Vyprošťovací odřad do 10 4 3 odřady Odřad k zab. průjezdnosti na komunikacích a ve městech do 10 4 3 odřady Odřad pro nouzové přemostění do 5 3 2 odřady Odřad k provádění zemních prací do 10 6 3 odřady Odřad k provádění trhacích a demoličních prací do 10 2 1 odřad Speciální mobilní (průzkumný) biologický tým do 4 1 2 odřady Stacionární mikrobiologická laboratoř do 4 1 1 odřad

5 Přehled využitelných sil a prostředkůdo ostatních složek IZS Název odřadu OsobyTechnikaPoznámka Letecká skupina radiačního průzkumu do 3 + 2 do 3 + 21 1 odřad Družstvo radiačního a chemického průzkumu do 3 1 2 odřady Odřad pro dekontaminaci osob do 20 7 5 odřadů Odřad pro dekontaminaci tech. do 7 5 5 odřadů Specializovaná infekční nemocnice 1- 1 odřad Mobilní zdravotnický tým do 3 1 2 odřady Vojenská veterinární zásahová skupina do 4 1 2 odřady Vrtulník v pohotovosti SAR do 5 1 2 odřady Vrtulník k plnění úkolů ve prospěch IZS do 3 1 1 odřad

6 Odřady pro dekontaminaci techniky a osob Název odřadu - kód typu zdroje Základní schopnost odřadu- slovní popisČasová kalkulace pohotovosti k výjezdu 5 x Dekontaminační odřad-technika Dekontaminace techniky a terénu od biologických, chemických a radiologických látek 24/4 h 5 x Dekontaminační odřad-osoby Dekontaminace osob od biologických, chemických a radiologických látek 24/4 h Nasazení SaP AČR k plnění úkolů v rámci IZS při radiačních haváriích na JE Název odřadu - kód typu zdroje Základní schopnost odřadu- slovní popisČasová kalkulace pohotovosti k výjezdu Letecká skupina radiačního průzkumu Provádění vzdušného radiačního průzkumu - CBRN specialisté 6 hodin Letecká skupina radiačního průzkumu Vzdušný radiační průzkum - vrtulník s osádkou 6 hodin 2x Družstvo radiačního a chemického průzkumu Monitorování radiační a chemické situace z hlediska výskytu současných bojových otravných látek 24 hodin (6 hodin pro ARMS) Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN

7 SaP AČR mohou být nasazeny na základě nařízení vlády k plnění úkolů PČR při zajišťování ochrany státních hranic nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie anebo ochranné služby, pokud SaP PČR nejsou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, vojáci povolaní k plnění úkolů PČR, mají při plnění úkolů policie oprávnění a povinnosti policistů, pokud vláda ČR rozsah těchto oprávnění a povinností neomezí, plní úkol ve vojenském stejnokroji a jsou označeni rukávovou páskou nebo reflexní vestou s označením „POLICIE“, případně průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie, konkrétní úkol, rozsah jeho plnění a výzbroj příslušníků AČR stanoví nařízení vlády ČR. Nasazení SaP AČR k plnění úkolů PČR:

8 Pravomoc vyžadování vyčleněných SaP AČR v případě vzniku mimořádné události 2. nebo 3. MÚ na JE a) k zabezpečení dekontaminace osob a techniky a případně hospodářských zvířat (stanovená dekontaminační místa-havarijní plány JE): na JE Temelín: hejtman JK nebo jeho odpovědný zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce (řídící důstojník nebo velitel zásahu) u SOC MO, na JE Dukovany: hejtman kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, nebo jeho odpovědný zástupce (řídící důstojník nebo velitel zásahu) u SOC MO. b) podíl na evakuaci města Týn nad Vltavou – požadavek předsedy KŠ města – velitel posádky Bechyně, c) nouzové ubytování – KVV – přehled o ubytovacích a stravovacích zařízeních ve voj. Objektech, 3. stupeň – org. zabezpečení využití. d) k plnění úkolů pořádkové služby PČR: ředitelé příslušných Krajských ředitelství PČR Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje u vyčleněných jednotek (VeSpS, UO).

9 K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky se po dobu nezbytně nutnou použije v případě vzniku radiační havárie na  JE Dukovany nejvýše 500 vojáků v činné službě a v případě vzniku radiační havárie  JE Temelín nejvýše 200 vojáků v činné službě. Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní tyto úkoly se zbraní. Nasazení SaP AČR dle NV ze dne 16. 12. 2008 č. 465/2008 Sb.o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na JE (vyčlenit s účinností od 1. ledna 2009)

10 Závěr


Stáhnout ppt "Aktuální úkoly AČR v problematice řešení krizových stavů nevojenského charakteru a součinnost s IZS."

Podobné prezentace


Reklamy Google