Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)"— Transkript prezentace:

1 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

2 Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Závěr

3 vývoj v České republice Demografický vývoj v České republice Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v České republice, ale i v dalších zemí Evropy. –poměr starších osob se bude v budoucnu výrazně měnit – zestárnutí populačně silných poválečných ročníků – prodlužující se pravděpodobná doba dožití O kvalitě života a zdraví však vypovídá jiný ukazatel – zdravá délka života - délka života prožitá ve zdraví. Z demografických prognóz vyplývá, že: –počet osob nad 65 let v roce 2013 bylo 1,7 milionu a v roce 2060 stoupne jejich počet nad 3,2 miliony (počet se téměř zdvojnásobí, 1/3 osob bude starší 65 let), –počet osob nad 85 let v roce 2013 bylo 0,2 milionu a v roce 2060 stoupne jejich počet nad 0,8 milionu (4x více). Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne → 1/3 osob bude starší 65 let

4 Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Agenda přípravy na stárnutí - jednou z prioritních oblastí agendy odboru sociálního začleňování Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) - usnesení vlády č. 218 ze dne 30. 3. 2015 č. 218 -Vznik mezirezortní pracovní skupiny k aktualizaci NAP a stanovení resortních koordinátorů na ministerstvech a krajích -Projekt EŘÚ (Projekt na efektivní řízení úřadu) – personální, věcné a procesní nastavení činností MPSV. -Projekt „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni “ -Personální a finanční poddimenzovanost zajištění agendy přípravy na stárnutí

5 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Oblasti NAP: Realizace politiky přípravy na stárnutí v České republice Zajištění a ochrana lidských práv starších osob Celoživotní učení Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Kvalitní prostředí pro život seniorů Zdravé stárnutí Péče o seniory s omezenou soběstačností

6 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Cíle aktualizace: Provázanost opatření NAP s koncepčními dokumenty na ministerstvech a krajích Naformulovat reálná opatření a rozdělení gescí Vydefinovat základní priority a opatření ve spolupráci s odpovědnými gestory, (se zástupci ministerstev, krajské a místní samosprávy a dalšími odborníky) Vytvořit prostor pro realizaci politiky přípravy na stárnutí ve společnosti - na úrovni celostátní, úrovni krajské a místní samosprávy Zapojení dalších subjektů - Svazu měst a obcí, Unie zaměstnavatelských svazů, odborů a dalších subjektů Vytvoření stálých kontaktních míst pro aktualizaci NAP pro další období Cílem je personální a finanční zajištění přípravy na stárnutí v České republice

7 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Úkoly vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014) Věcně příslušné resorty (ministerstva) přijmout do 30. června 2015 opatření k odpovídajícímu zajištění agendy přípravy na stárnutí a k dostatečnému finančnímu a personálnímu zajištění plnění úkolů uložených Národním akčním plánem v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých resortů od roku 2016, MPSV - vyčlenit počínaje rokem 2016 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč na zřízení dotačního titulu na realizaci nového dotačního programu pro oblast podpory přípravy na stárnutí na místní úrovni, MPSV - zajistit v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši nejméně 5 mil. Kč k dostatečnému finančnímu a personálnímu zajištění plnění úkolů uložených Národním akčním plánem v rámci schválených výdajových ukazatelů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, MPSV - vyčlenit každoročně od roku 2015 částku ve výši 3,5 mil. Kč pro vznik a následné zajištění pěti funkčních míst k zajištění agendy pro oblast přípravy na stárnutí

8 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Role Rady vlády pro seniory a stárnutí populace - stálý poradní orgán vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace Založena na základě usnesení vlády č. 288 ze dne 22. března 2006 Rada řeší problematiku seniorské populace. Předsedou Rady je ministryně práce a sociálních věcí, je složena ze zástupců ministerstev, zástupců krajů, zdravotní pojišťovny, předseda Rady vlády České republiky pro lidská práva, odborových svazů, seniorských organizací, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti, zástupci senátu a Poslanecké sněmovny, podnikatelských svazů, Pracovní skupiny Rady – význam pro prosazování a plnění opatření NAP

9 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Seznam pracovních skupin rady Pracovní skupina na ochranu práv seniorů Členové: Mgr. Jan Lorman (Život 90) – předseda, Ing. Oldřich Pospíšil, Mgr. Martina Štěpánková, Mgr. Anna Šimková, Mgr. Iva Kuchyňková, Mgr. Alena Horáková Pracovní skupina na podporu zaměstnávání starších osob Bc. Dana Sladomelová, DiS, – předsedkyně, Mgr. Tereza Hejlová, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Lorman, RNDr. Jiří Schlanger, Miriam Zábrženská, Mgr. Kateřina Halfarová, Ing. Jitka Jandáková, Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Marcela Pavelková PS na podporu vzdělávání a dobrovolnictví JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD.- předseda, doc. MUDr. Milada Emmerová, Bc. Vlastimila Faiferlíková, Antonie Ondrouchová, DiS., Mgr. Ivan Sekanina, Ivo Rašín, Eva Ferrarová PS na podporu rozvoje služeb pro seniory Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA – předseda, PhDr. Jindřich Kadlec, Mgr. Jan Lorman, Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, Ing. Zdeněk Osmanczyk, Ing. Petr Smrček, Ing. Darina Ulmanová, MBA, Helena Čelišová, Mgr. Iva Kuchyňková, Mgr. Dita Legnerová

10 Závěr Stárnutí populace – celosvětový problém NAP – národní strategie, důraz na prevenci, aktivní život seniorů - předpoklad pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím populace v budoucnosti Odpovědný přístup ke svému životu a ke svému zdraví Při implementaci opatření NAP klást důraz na posílení mezigeneračních vztahů a role rodiny pro zdravý vývoj společnosti Provázanost opatření Národního akčního plánu s koncepčními dokumenty na dalších rezortech (ministerstva, kraje, obce) Mediální obraz - podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří, role médií

11 Děkuji za pozornost Ing. Radka Soukupová radka.soukupova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)"

Podobné prezentace


Reklamy Google