Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu."— Transkript prezentace:

1 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví

2 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“ PROČ ???????

3

4 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“ 1. Vychází z Koncepce ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 2. využívá výsledky provedené Analýzy implementace strategického dokumentu Zdraví 21; 3. Aplikuje do zdravotní politiky ČR zdravotně strategický dokument Zdraví 2020, který byl přijat na 63. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012. 4. Respektuje základní programové dokumenty EU a využívá zkušenosti vyspělejších demokratických evropských zemí.

5 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.23 ze dne 8.1.2014 V l á d a I.bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ II.pověřuje předsedu vlády předložit „Národní strategii“ předsedům Poslanecké sněmovny Senátu PČR a požádat je o podporu III.III.ukládá 1.ministrovi zdravotnictví rozpracovat do 31. 12. 2015 „Národní strategii“ do jednotlivých implementačních dokumentů informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace „Národní strategie“ seznámit hejtmany s „Národní strategií“ 2.ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování „Národní strategie“ IV.doporučuje hejtmanům využít „Národní strategii“ při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

6 Vize a strategické směřování: Národní strategie definuje 1 hlavní cíl, k němuž vedou 2 strategické cíle rozpracované do 4 prioritní oblasti opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR.

7

8 Hierarchie Zdraví 2020 zapracovává jednotlivé cíle Zdraví 21 a využívá existujících monitorovacích mechanismů, včetně indikátorů.

9

10

11 Témata pro rozvoj aktivit v rámci Zdraví 2020

12

13 RPS pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu Zdraví 2020 Organizace RPSTechnická témataVertikální témataHorizontální témataGestorAkční plán Předseda MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Místopředseda MUDr. Stanislav Wasserbauer Tajemnice Marta Špillingová, M.A. Hygienická služba: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Statistika: Mgr. Jiří Holub Finance a pojištění: MUDr. Ljuba Janečková Evropské fondy: PhDr. Mgr. Jan Bodnár WHO: MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 12. Zdravotní gramotnost 13. Snižování nerovností ve zdraví 14.Evidence-based přístupy 15.Podpora zdraví během celého života 1. Dostatečná pohybová aktivitaMgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Akční plány pro ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí 2. Správná výživa a stravovací návyky populace, bezpečnost potravin doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 3. Zvládání stresu a duševní zdravíMUDr. Erik Herman, Ph.D. 5. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí MUDr. Helena Kazmarová 6. Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci a vakcinační programy MUDr. Pavla Křížová, CSc 7. Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity, identifikace nových možností MUDr. Helena Sajdlová 4. Omezování zdravotně rizikového chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, násilí, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění) prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lenka Kostelecká Akční plány a mezirezortní strategické dokumenty pro oblast kontroly tabáku a omezování škod působených alkoholem 8. Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče včetně následné a dlouhodobé MUDr. Helena Sajdlová Akční plán pro zajištění dostupnosti a organizace fungování sítě poskytovatelů zdravotních služeb Akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobé péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 9. Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb MUDr. Helena Sajdlová Akční plán kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Garanti vertikálních témat: 10. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků zástupce bude jmenován Akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. doc. MUDr. Jaroslav Kříž Ing. Jitka Sosnovcová doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 11. Elektronizace zdravotnictví zástupce bude jmenovánAkční plán pro elektronizaci zdravotnictví

14 Časový harmonogram implementace: 2014 – 2015: bude zajištěna příprava jednotlivých akčních plánů, termín pro schválení: nejpozději do 31. 12. 2015; v tomto období bude i nadále probíhat realizace aktivit dle cílů Zdraví 21 v souladu s UV č. 1046/2002 a UV č. 936/2007 2016 – 2020: realizace akčních plánů. 2017: průběžné hodnocení Národní strategie a souvisejících s implementačních dokumentů s možností aktualizace Národní strategie na období po roce 2020. 2021: zpracování závěrečné hodnotící zprávy

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu."

Podobné prezentace


Reklamy Google