Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy osobnosti Mgr. David Unger Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 24.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy osobnosti Mgr. David Unger Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 24.4.2008."— Transkript prezentace:

1 Poruchy osobnosti Mgr. David Unger Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 24.4.2008

2 Osobnost s lat. „persona“ – pův. maska herců antického dramatu s lat. „persona“ – pův. maska herců antického dramatu s lat. „per-sonare“ – proznívati, zníti skrz s lat. „per-sonare“ – proznívati, zníti skrz tvářnost masky -> tvářnost člověka tvářnost masky -> tvářnost člověka Středověká latina: personalitas – osobnost Středověká latina: personalitas – osobnost 1. souhrn vyhraněných vlastností jedince (kouzlo osobnosti) 2. výrazný jedinec (osobnost) 3. osoba významné společenské funkce (politická, vědecká)

3 Psychologická definice osobnosti „Osobnost je dynamická organizace těch psychických systémů individua, které ovlivňují jeho jedinečné přizpůsobení se prostředí, jeho charakteristické prožívání a chování.“ (G. Allport, 1937) „Osobnost je dynamická organizace těch psychických systémů individua, které ovlivňují jeho jedinečné přizpůsobení se prostředí, jeho charakteristické prožívání a chování.“ (G. Allport, 1937) „Osobnost je pravda o masce.“ (lord Gordon Byron) „Osobnost je pravda o masce.“ (lord Gordon Byron)

4 Co je to porucha osobnosti Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) a DSM- IV Extrémní odchylky od způsobů, kterými daný v člověk v určité kultuře vnímá, myslí, cítí a vytváří vztahy s druhými Extrémní odchylky od způsobů, kterými daný v člověk v určité kultuře vnímá, myslí, cítí a vytváří vztahy s druhými Hluboko zakořeněné nepřizpůsobivé způsoby chování, brání v dosažení žádoucích cílů Hluboko zakořeněné nepřizpůsobivé způsoby chování, brání v dosažení žádoucích cílů Zahrnují různé oblasti chování a psychických projevů (rodina, práce, škola, intimní vztahy, přátelské vztahy apod.) Zahrnují různé oblasti chování a psychických projevů (rodina, práce, škola, intimní vztahy, přátelské vztahy apod.) Zahrnují obvykle několik oblastí osobnosti (způsoby vnímání okolí, emotivita, ovládání impulzů a uspokojování potřeb, způsob chování a navazování vztahů s druhými) Zahrnují obvykle několik oblastí osobnosti (způsoby vnímání okolí, emotivita, ovládání impulzů a uspokojování potřeb, způsob chování a navazování vztahů s druhými)

5 Co je to porucha osobnosti Způsoby nebo vzorce chování jsou stabilní Způsoby nebo vzorce chování jsou stabilní Rozpoznatelné v době dětství nebo dospívání Rozpoznatelné v době dětství nebo dospívání Trvající po velkou část dospělosti Trvající po velkou část dospělosti Ve stáří se mohou zmírnit či prohloubit Ve stáří se mohou zmírnit či prohloubit Výrazně trpí jedinec nebo jeho okolí Výrazně trpí jedinec nebo jeho okolí Způsobuje utrpení nebo poškození psychiky Způsobuje utrpení nebo poškození psychiky Kontakt s realitou neporušen Kontakt s realitou neporušen Nejedná se o duševní nemoc, i když pod tlakem okolností člověk s poruchou osobnosti může vykazovat krátkodobě příznaky duševní nemoci (např. halucinace, bludy) Nejedná se o duševní nemoc, i když pod tlakem okolností člověk s poruchou osobnosti může vykazovat krátkodobě příznaky duševní nemoci (např. halucinace, bludy)

6 Dřívější pojmy „podivíni a lidé nápadní“ „podivíni a lidé nápadní“ „psychopatie“ – definitivně opuštěno v MKN-10. revizi v roce 1992 pro vulgarizaci pojmu „psychopatie“ – definitivně opuštěno v MKN-10. revizi v roce 1992 pro vulgarizaci pojmu „Akcentovaná osobnost“ – osobnost s výraznou některou složkou, ale v rámci normy dané kulturou (v podstatě my všichni jsme nějak akcentovaní) „Akcentovaná osobnost“ – osobnost s výraznou některou složkou, ale v rámci normy dané kulturou (v podstatě my všichni jsme nějak akcentovaní) „Anomální osobnost“ – přechod mezi akcentací a poruchou osobnosti „Anomální osobnost“ – přechod mezi akcentací a poruchou osobnosti

7 Rozdílné pojmy „psychotik“, člověk s psychotickou poruchou – duševní nemoc (schizofrenie, maniodepresivní psychóza), osobnost je dezorganizovaná a má vážně narušený vztah k realitě „psychotik“, člověk s psychotickou poruchou – duševní nemoc (schizofrenie, maniodepresivní psychóza), osobnost je dezorganizovaná a má vážně narušený vztah k realitě „neurotik“, člověk trpící neurotickou poruchou – způsob chování není stabilní a není jím samotným vnímán jako součást sebe (fobie, úzkosti, deprese, poruchy spánku, sexuální dysfunkce, psychosomatické fenomény apod.) „neurotik“, člověk trpící neurotickou poruchou – způsob chování není stabilní a není jím samotným vnímán jako součást sebe (fobie, úzkosti, deprese, poruchy spánku, sexuální dysfunkce, psychosomatické fenomény apod.) typy temperamentu – melancholik, sangvinik, flegmatik, cholerik typy temperamentu – melancholik, sangvinik, flegmatik, cholerik

8 Vznik poruchy osobnosti Různé přístupy zdůrazňující podíl různých faktorů Různé přístupy zdůrazňující podíl různých faktorů V současnosti sjednocující přístup, který uznává působení více skupin faktorů V současnosti sjednocující přístup, který uznává působení více skupin faktorů 1. Genetické faktory – látky v mozku ovlivňující různé funkce, např. přátelské nebo agresivní chování 2. Vývojové faktory 3. Situační faktory

9 Vývojové faktory (1) faktory působící během psychosociálního vývoje dítěte v podstatě již od jeho početí faktory působící během psychosociálního vývoje dítěte v podstatě již od jeho početí Vztah k blízké osobě (matce) Vztah k blízké osobě (matce) Vztahy v rodině Vztahy v rodině Kritická vývojová období Kritická vývojová období  odpoutávání se od matky od 8. měsíce až do 3 let, proces má řadu fází, mezi nimi „separační úzkost“ a „období vzdoru“  „oidipská fáze“ – 6-8 let věku, dítě začíná vnímat sexualitu a pohlavní identitu, má tendenci se poutat na rodiče opačného pohlaví

10 Vývojové faktory (2) Dlouhodobý nesoulad mezi rodiči Dlouhodobý nesoulad mezi rodiči Patologické koalice v rodině (např. matka s dcerou proti otci, osobnostně může být narušen syn) Patologické koalice v rodině (např. matka s dcerou proti otci, osobnostně může být narušen syn) Nepřijetí dítěte, nechtěné dítě, druhé dítě v rodině preferované na úkor prvního, přání rodičů mít dítě opačného pohlaví než se narodilo Nepřijetí dítěte, nechtěné dítě, druhé dítě v rodině preferované na úkor prvního, přání rodičů mít dítě opačného pohlaví než se narodilo Citová deprivace – dlouhodobé neuspokojování citových potřeb dítěte Citová deprivace – dlouhodobé neuspokojování citových potřeb dítěte Příliš přísná nebo naopak příliš benevolentní výchova Příliš přísná nebo naopak příliš benevolentní výchova Přílišná úzkostnost pečující osoby o dítě, která nedovoluje zdravé odpoutání od ní (zpravidla od matky) Přílišná úzkostnost pečující osoby o dítě, která nedovoluje zdravé odpoutání od ní (zpravidla od matky)

11 Vývojové faktory (3) Nepřítomnost jednoho z rodičů v dětství Nepřítomnost jednoho z rodičů v dětství Traumatická událost v dětství Traumatická událost v dětství Dlouhodobý pobyt dítěte mimo rodinu Dlouhodobý pobyt dítěte mimo rodinu Děti s ústavní výchovou Děti s ústavní výchovou Psychicky nebo fyzicky týrané děti Psychicky nebo fyzicky týrané děti Zneužívané děti Zneužívané děti

12 Situační faktory Velký stres Velký stres Katastrofická událost, která způsobí trvalou změnu osobnosti Katastrofická událost, která způsobí trvalou změnu osobnosti Poškození mozku Poškození mozku Somatické onemocnění (epilepsie, syfilis) Somatické onemocnění (epilepsie, syfilis) Další stresové nebo traumatické události Další stresové nebo traumatické události Spíše „spouštěče“ příznaků poruchy podmíněné geneticky nebo vývojově Spíše „spouštěče“ příznaků poruchy podmíněné geneticky nebo vývojově Jednotlivé skupiny faktorů je obtížné odlišit Jednotlivé skupiny faktorů je obtížné odlišit Vždy se na vzniku poruchy podílí faktorů více Vždy se na vzniku poruchy podílí faktorů více

13 Rozvoj poruchy osobnosti Obvykle v dospívání, i když známky mohou být patrné i dříve Obvykle v dospívání, i když známky mohou být patrné i dříve Často se vyskytuje předtím i dětská psychická porucha – např. tzv. „Hyperaktivita“ – hyperkinetický syndrom, sociální a úzkostné poruchy v dětství Často se vyskytuje předtím i dětská psychická porucha – např. tzv. „Hyperaktivita“ – hyperkinetický syndrom, sociální a úzkostné poruchy v dětství Faktory nemusí být jasně viditelné a vystopovatelné, záleží spíše jak to vnímá narušený jednotlivec Faktory nemusí být jasně viditelné a vystopovatelné, záleží spíše jak to vnímá narušený jednotlivec Dítě může interpretovat události negativně, i když byly rodiči ve skutečnosti zamýšleny jinak Dítě může interpretovat události negativně, i když byly rodiči ve skutečnosti zamýšleny jinak Více méně závažných faktorů spolehlivě vynahradí jeden závažný Více méně závažných faktorů spolehlivě vynahradí jeden závažný

14 Jak je možné, že: Dozorci v koncentračních táborech, kteří se chovali nelidsky byli vzornými otci rodin Dozorci v koncentračních táborech, kteří se chovali nelidsky byli vzornými otci rodin Političtí nebo vojenští vůdcové jsou schopni vědomě vyhladit velké skupiny obyvatelstva Političtí nebo vojenští vůdcové jsou schopni vědomě vyhladit velké skupiny obyvatelstva Různí lidé chladnokrevně zabíjejí zdánlivě „bez příčiny“ a přitom nejsou duševně nemocní Různí lidé chladnokrevně zabíjejí zdánlivě „bez příčiny“ a přitom nejsou duševně nemocní Velmi inteligentní lidé selhávají v sociálních situacích nebo mezilidských vztazích Velmi inteligentní lidé selhávají v sociálních situacích nebo mezilidských vztazích Významné osobnosti psychicky neunesou ztrátu své funkce nebo postavení a reagují neadekvátně Významné osobnosti psychicky neunesou ztrátu své funkce nebo postavení a reagují neadekvátně Jednou z odpovědí může být přítomnost poruchy osobnosti Jednou z odpovědí může být přítomnost poruchy osobnosti

15 Porucha osobnosti Jedná se o kulturní fenomén (odchylka od kulturou uznávaných vzorců chování) Jedná se o kulturní fenomén (odchylka od kulturou uznávaných vzorců chování) Problémy se mohou u jedince nebo jeho okolí projevovat stále, nebo pouze pod tíhou závažných okolností Problémy se mohou u jedince nebo jeho okolí projevovat stále, nebo pouze pod tíhou závažných okolností Vyskytují se jak v běžné populaci, u nižších sociálních vrstev obyvatelstva, často ale i v politice nebo kultuře Vyskytují se jak v běžné populaci, u nižších sociálních vrstev obyvatelstva, často ale i v politice nebo kultuře

16 Výskyt poruch osobnosti Výzkumy v různých státech světa ukázaly přítomnost poruchy osobnosti u 5-15% z celkové populace Výzkumy v různých státech světa ukázaly přítomnost poruchy osobnosti u 5-15% z celkové populace U ambulantních psychiatrů je asi 30-50% pacientů s poruchou osobnosti U ambulantních psychiatrů je asi 30-50% pacientů s poruchou osobnosti 15% pacientů na psychiatrii jsou diagnostikovány jako p.o., dalších asi 40% má k jiné diagnóze navíc diagnózu poruchy osobnosti 15% pacientů na psychiatrii jsou diagnostikovány jako p.o., dalších asi 40% má k jiné diagnóze navíc diagnózu poruchy osobnosti

17 Klasifikace poruch osobnosti Různé klasifikace, stále se mění s dobou Různé klasifikace, stále se mění s dobou V současné psychiatrické diagnostice dominuje tzv. fenomenologický pohled – jak se jeví v osobnostních rysech navenek V současné psychiatrické diagnostice dominuje tzv. fenomenologický pohled – jak se jeví v osobnostních rysech navenek Hranice mezi patologií (poruchou) a normou není ostrá (kontinuum) Hranice mezi patologií (poruchou) a normou není ostrá (kontinuum) I porucha osobnosti se vyvíjí, stejně jako osobnost sama I porucha osobnosti se vyvíjí, stejně jako osobnost sama

18 Současná klasifikace Narcistická Narcistická Paranoidní Paranoidní Schizoidní Schizoidní Disociální Disociální Emočně-nestabilní Emočně-nestabilní impulzivní nebo hraniční typ impulzivní nebo hraniční typ Histriónská (dříve hysterická) Histriónská (dříve hysterická) Anankastická Anankastická Úzkostná (vyhýbavá) Úzkostná (vyhýbavá) Závislá Závislá Pasivně agresivní Pasivně agresivní Cyklotymní (MKN: cyklotymie) Cyklotymní (MKN: cyklotymie) Depresivní (MKN: dystymie) Depresivní (MKN: dystymie) Schizotypní (MKN: schizotypní porucha) Schizotypní (MKN: schizotypní porucha) Smíšená – směs více poruch, nejčastější, málokdy jasně zařaditelná Smíšená – směs více poruch, nejčastější, málokdy jasně zařaditelná

19 1. Narcistická porucha osobnosti Velikášská představa o sobě, fantazie o absolutním úspěchu, moci nebo kráse, představa o vlastní privilegovanosti Velikášská představa o sobě, fantazie o absolutním úspěchu, moci nebo kráse, představa o vlastní privilegovanosti Víra, že je zvláštní a jedinečný, potřeba nekonečného obdivu Víra, že je zvláštní a jedinečný, potřeba nekonečného obdivu Arogantní chování, pocity závisti Arogantní chování, pocity závisti Využívání vztahů ve svůj prospěch, necitlivost k potřebám druhých Využívání vztahů ve svůj prospěch, necitlivost k potřebám druhých Často se vyskytuje v politice (zaujetí mocí) nebo mezi tzv. celebritami Často se vyskytuje v politice (zaujetí mocí) nebo mezi tzv. celebritami Málokdy vyhledá léčbu, více trpí jeho okolí Málokdy vyhledá léčbu, více trpí jeho okolí Selhává zejména v sociálních vztazích, často neví proč a hledá příčiny jinde Selhává zejména v sociálních vztazích, často neví proč a hledá příčiny jinde Vyhledává si spíše závislé a submisivní partnery, které dokážou uspokojit jeho potřeby obdivu a kteří mají málo vlastních požadavků Vyhledává si spíše závislé a submisivní partnery, které dokážou uspokojit jeho potřeby obdivu a kteří mají málo vlastních požadavků Častěji mezi muži než ženami (narcistické chování je u můžů více tolerováno) Častěji mezi muži než ženami (narcistické chování je u můžů více tolerováno)

20 2. Paranoidní porucha osobnosti Trvalé vztahování všeho ke své osobě Trvalé vztahování všeho ke své osobě Bojovný a úporný smysl pro osobní práva Bojovný a úporný smysl pro osobní práva Trvalá zášť a problém odpustit urážku nebo bezpráví Trvalá zášť a problém odpustit urážku nebo bezpráví Nadměrná citlivost k odstrkování a k odbývání Nadměrná citlivost k odstrkování a k odbývání Opakované a neoprávněné podezírání partnera z nevěry Opakované a neoprávněné podezírání partnera z nevěry Tzv. kverulantská osobnost Tzv. kverulantská osobnost Často se kombinuje s narcistickou Často se kombinuje s narcistickou Častý výskyt v náboženských skupinách a organizacích bojujících za nejrůznější práva, často jako stěžovatelé na úřadech Častý výskyt v náboženských skupinách a organizacích bojujících za nejrůznější práva, často jako stěžovatelé na úřadech Opět málokdy vyhledají sami léčbu a trpí spíše okolí Opět málokdy vyhledají sami léčbu a trpí spíše okolí

21 3. Schizoidní porucha osobnosti Trvalý emoční chlad, omezené vyjadřování vřelých citů nebo zloby vůči ostatním Trvalý emoční chlad, omezené vyjadřování vřelých citů nebo zloby vůči ostatním Nedostatek blízkých vztahů, přátel, malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou Nedostatek blízkých vztahů, přátel, malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou Hodně času věnují fantazii Hodně času věnují fantazii Málo činností skýtá potěšení Málo činností skýtá potěšení Stereotypní zájmy, obliba samotářských činností Stereotypní zájmy, obliba samotářských činností Často nalézají uplatnění ve vědeckých povoláních nebo v profesích, kde se vyskytuje málo mezilidských kontaktů Často nalézají uplatnění ve vědeckých povoláních nebo v profesích, kde se vyskytuje málo mezilidských kontaktů

22 4. Hraniční porucha osobnosti Přesný název: emočně-nestabilní porucha osobnosti hraničního typu Přesný název: emočně-nestabilní porucha osobnosti hraničního typu Nestálá, nevypočitatelná nálada, výbuchy vzteku, obtíže v setrvání u určité činnosti Nestálá, nevypočitatelná nálada, výbuchy vzteku, obtíže v setrvání u určité činnosti Intenzivní a nestálé blízké vztahy, které často způsobují emoční krize, snaha vyhnout se odmítnutí Intenzivní a nestálé blízké vztahy, které často způsobují emoční krize, snaha vyhnout se odmítnutí Sklon k sebepoškozování nebo sebevražedné pokusy Sklon k sebepoškozování nebo sebevražedné pokusy Chronické pocity prázdnoty, černobílé myšlení Chronické pocity prázdnoty, černobílé myšlení Narušená představa o sobě samém, cílech, potřebách Narušená představa o sobě samém, cílech, potřebách Počet se v poslední době zvyšuje, „nemoc doby“ Počet se v poslední době zvyšuje, „nemoc doby“ Častější u žen Častější u žen Častí návštěvníci psychiatrických oddělení (sebevražedné pokusy, deprese) Častí návštěvníci psychiatrických oddělení (sebevražedné pokusy, deprese)

23 5. Histriónská porucha osobnosti Dříve termín „hysterická“ Dříve termín „hysterická“ Sebedramatizace, teatrálnost, přehnané emoční projevy Sebedramatizace, teatrálnost, přehnané emoční projevy Potřeba být středem pozornosti, vyhledávání vzrušení i péče Potřeba být středem pozornosti, vyhledávání vzrušení i péče Nepřiměřená koketérie v chování, nadměrná pozornost věnovaná vlastní fyzické přitažlivosti Nepřiměřená koketérie v chování, nadměrná pozornost věnovaná vlastní fyzické přitažlivosti Častí návštěvníci psychiatrických zařízení s nejrůznějšími příznaky, ve skutečnosti potřeba péče a pozornosti Častí návštěvníci psychiatrických zařízení s nejrůznějšími příznaky, ve skutečnosti potřeba péče a pozornosti Manipulativní chování, někdy demonstrační pokusy o sebevraždu, které nejsou míněny vážně Manipulativní chování, někdy demonstrační pokusy o sebevraždu, které nejsou míněny vážně Jde ale o nevědomý a neuvědomovaný vzorec chování Jde ale o nevědomý a neuvědomovaný vzorec chování Častější u žen (podmíněno kulturně) Častější u žen (podmíněno kulturně) Často se vyskytuje v kultuře, mezi herci a umělci Často se vyskytuje v kultuře, mezi herci a umělci

24 6. Anankastická porucha osobnosti Též obsedantně-kompulzivní porucha os. Též obsedantně-kompulzivní porucha os. „pedantská“, „perfekcionistická osobnost“ „pedantská“, „perfekcionistická osobnost“ Přehnaná svědomitost a puntíčkářství Přehnaná svědomitost a puntíčkářství Perfekcionismus na úkor splnění úkolu Perfekcionismus na úkor splnění úkolu Rigidita a paličatost Rigidita a paličatost Zabývání se produktivitou na úkor spokojenosti Zabývání se produktivitou na úkor spokojenosti Pocity přehnaných pochyb a opatrnosti Pocity přehnaných pochyb a opatrnosti Přehnané zabývání se detaily, pravidly, pořádkem, organizací nebo plánem Přehnané zabývání se detaily, pravidly, pořádkem, organizací nebo plánem Časté uplatnění v úřednických nebo ekonomických povoláních Časté uplatnění v úřednických nebo ekonomických povoláních Více trpí okolí Více trpí okolí

25 7. Disociální porucha osobnosti Též antisociální, nebo psychopatie v užším slova smyslu Též antisociální, nebo psychopatie v užším slova smyslu Chladný nezájem o cítění druhých Chladný nezájem o cítění druhých Hrubá nezodpovědnost a bezohlednost ke společenským normám a pravidlům Hrubá nezodpovědnost a bezohlednost ke společenským normám a pravidlům Nízká tolerance vůči frustraci a nízký práh k vyjádření agrese včetně násilí Nízká tolerance vůči frustraci a nízký práh k vyjádření agrese včetně násilí Neschopnost zakoušet vinu a poučit se z trestu Neschopnost zakoušet vinu a poučit se z trestu Neschopnost udržet trvalé vztahy Neschopnost udržet trvalé vztahy Často mezi pachateli kriminálních činů, recidivisty, agresivními sportovními fanoušky Často mezi pachateli kriminálních činů, recidivisty, agresivními sportovními fanoušky

26 8. Úzkostná porucha osobnosti Též název „vyhýbavá“ Též název „vyhýbavá“ Trvalé pocity napětí a obav Trvalé pocity napětí a obav Přesvědčení o vlastní sociální neobratnosti Přesvědčení o vlastní sociální neobratnosti Nadměrné zabývání se tím, že bude kritizován nebo odmítnut Nadměrné zabývání se tím, že bude kritizován nebo odmítnut Vyhýbání se činnostem s mezilidskými kontakty, strach s kritiky nebo odmítnutí Vyhýbání se činnostem s mezilidskými kontakty, strach s kritiky nebo odmítnutí Trpí především jedinec, často vyhledají pomoc Trpí především jedinec, často vyhledají pomoc

27 9. Závislá porucha osobnosti Podřizování vlastních potřeb jiným blízkým osobám Podřizování vlastních potřeb jiným blízkým osobám Vybízení jiných, aby za ně přebírali zodpovědnost Vybízení jiných, aby za ně přebírali zodpovědnost Stálé obavy o opuštění a strach z toho, že se bude muset starat o sebe Stálé obavy o opuštění a strach z toho, že se bude muset starat o sebe Omezená schopnost dělat běžná rozhodnutí, aniž by se poradil nebo si nechal schválit Omezená schopnost dělat běžná rozhodnutí, aniž by se poradil nebo si nechal schválit Vyhledávají pomoc, pokud jsou opuštěni Vyhledávají pomoc, pokud jsou opuštěni Často si rozumí s narcistickými partnery Často si rozumí s narcistickými partnery Častěji mezi ženami Častěji mezi ženami

28 10. Pasivně-agresivní porucha osobnosti Také název negativistická Také název negativistická Neústupnost a prodlevy v plnění úkolů, zvláště těch, které druzí vyžadují splnit Neústupnost a prodlevy v plnění úkolů, zvláště těch, které druzí vyžadují splnit Vyhýbá se plnění povinnosti s výmluvou že zapomněl Vyhýbá se plnění povinnosti s výmluvou že zapomněl Mrzutost, podrážděnost, hádavost, je-li žádán o něco, co se mu nechce udělat Mrzutost, podrážděnost, hádavost, je-li žádán o něco, co se mu nechce udělat Bezdůvodná kritika nebo pohrdavý postoj k nadřízeným Bezdůvodná kritika nebo pohrdavý postoj k nadřízeným

29 Léčba poruch osobnosti Často problém v motivaci ke změně, většina poruch osobnosti nevyhledá léčbu, zvláště v případech, kdy trpí pouze okolí (často u narcistických, paranoidních nebo anankastických poruch) Často problém v motivaci ke změně, většina poruch osobnosti nevyhledá léčbu, zvláště v případech, kdy trpí pouze okolí (často u narcistických, paranoidních nebo anankastických poruch) Psychiatrickou a psychoterapeutickou léčbou vyhledávají především pacienti s poruchou osobnosti: Psychiatrickou a psychoterapeutickou léčbou vyhledávají především pacienti s poruchou osobnosti: hraniční, histriónskou, schizoidní, vyhýbavou, závislou a depresivní hraniční, histriónskou, schizoidní, vyhýbavou, závislou a depresivní U lidí s poruchou osobnosti se přidružují další psychické problémy – deprese, úzkosti, závislosti, sebevražedné pokusy, agresivní projevy, nestabilita v blízkých vztazích, přechodné psychotické příznaky (halucinace, bludy) U lidí s poruchou osobnosti se přidružují další psychické problémy – deprese, úzkosti, závislosti, sebevražedné pokusy, agresivní projevy, nestabilita v blízkých vztazích, přechodné psychotické příznaky (halucinace, bludy)

30 Léčba poruch osobnosti Struktura osobnosti, která je narušená, již narušená zůstane, podstata osobnosti tak, jak se vyvinula, se již nezmění Struktura osobnosti, která je narušená, již narušená zůstane, podstata osobnosti tak, jak se vyvinula, se již nezmění Psychiatrickými léky lze tlumit jednotlivé příznaky Psychiatrickými léky lze tlumit jednotlivé příznaky Osobnostní rysy lze upravit psychoterapeuticky, lze narušenou strukturu dostat do určitých hranic tak, aby jedinec mohl fungovat ve společnosti Osobnostní rysy lze upravit psychoterapeuticky, lze narušenou strukturu dostat do určitých hranic tak, aby jedinec mohl fungovat ve společnosti Záleží ale na motivaci a vůli člověka se léčit Záleží ale na motivaci a vůli člověka se léčit Rovněž záleží na podpoře nejbližšího okolí Rovněž záleží na podpoře nejbližšího okolí

31 Možnosti psychoterapie poruch osobnosti Individuální psychoterapie – dlouhodobá, trvá i několik let, záleží hodně na tom, jaký si pacient s terapeutem vytvoří vztah Individuální psychoterapie – dlouhodobá, trvá i několik let, záleží hodně na tom, jaký si pacient s terapeutem vytvoří vztah Skupinová psychoterapie – u nás jen na psychiatrických a psychoterapeutických odděleních (PL Kroměříž, PL Havlíčkův Brod) Skupinová psychoterapie – u nás jen na psychiatrických a psychoterapeutických odděleních (PL Kroměříž, PL Havlíčkův Brod) Komunitní psychoterapie – dlouhodobý, zpravidla roční pobyt v terapeutické komunitě, u nás funguje jen jedno takové zařízení v Praze, obsahuje individuální i skupinovou psychoterapii Komunitní psychoterapie – dlouhodobý, zpravidla roční pobyt v terapeutické komunitě, u nás funguje jen jedno takové zařízení v Praze, obsahuje individuální i skupinovou psychoterapii Již nyní náš zdravotnický systém potřebuje specializovaná zařízení pro léčbu poruch osobnosti Již nyní náš zdravotnický systém potřebuje specializovaná zařízení pro léčbu poruch osobnosti

32 Psychoterapeutické přístupy Psychoanalytická psychoterapie – zaměření na příčiny potíží a na vývojové faktory, souvislosti problémů s vývojem v dětství, práce na vztahu s terapeutem Psychoanalytická psychoterapie – zaměření na příčiny potíží a na vývojové faktory, souvislosti problémů s vývojem v dětství, práce na vztahu s terapeutem Kognitivně-behaviorální terapie – systematická práce na problémech, nácvik zvládání obtížných situací, analýza a změna myšlení, prožívání a chování Kognitivně-behaviorální terapie – systematická práce na problémech, nácvik zvládání obtížných situací, analýza a změna myšlení, prožívání a chování Podpůrná psychoterapie – terapeut jako průvodce krizemi člověka s poruchou osobnosti Podpůrná psychoterapie – terapeut jako průvodce krizemi člověka s poruchou osobnosti

33 Proč psychoterapeuti často odmítají klienty s poruchou osobnosti Terapie je dlouhodobá a emočně náročná Terapie je dlouhodobá a emočně náročná Efekt je často viditelný až po dlouhé době Efekt je často viditelný až po dlouhé době Klasické terapeutické techniky, které jsou účinné pro klienty s neurotickými problémy u poruch osobnosti neúčinkují Klasické terapeutické techniky, které jsou účinné pro klienty s neurotickými problémy u poruch osobnosti neúčinkují Klienti často chtějí změnit druhé a ne sebe Klienti často chtějí změnit druhé a ne sebe Nedoporučuje se mít více klientů v terapii, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti Nedoporučuje se mít více klientů v terapii, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti

34 Jak předejít rozvoji poruchy osobnosti u svého dítěte Rozmyslet si dobře manželství a rodičovství Rozmyslet si dobře manželství a rodičovství U matky dodržet pokud možno tříletou lhůtu mateřské dovolené U matky dodržet pokud možno tříletou lhůtu mateřské dovolené Vytvořit dítěti ve výchově jasné hranice, ovšem zároveň mu ponechat dostatek svobody Vytvořit dítěti ve výchově jasné hranice, ovšem zároveň mu ponechat dostatek svobody Investovat do manželského nebo partnerského vztahu Investovat do manželského nebo partnerského vztahu Rovný přístup k jednotlivým dětem Rovný přístup k jednotlivým dětem Být citlivý a vnímavý k potřebám dítěte Být citlivý a vnímavý k potřebám dítěte V případě potíží zavčas vyhledat pomoc odborníka V případě potíží zavčas vyhledat pomoc odborníka

35 Literatura Praško, Ján a kol. (2003): Poruchy osobnosti. Praha: Portál Praško, Ján a kol. (2003): Poruchy osobnosti. Praha: Portál Riemann, Fritz: Základní formy strachu. Praha: Portál Riemann, Fritz: Základní formy strachu. Praha: Portál Rigl, Jiří (1981): Osobnost a emocionální problémy. Praha: Avicenum. Rigl, Jiří (1981): Osobnost a emocionální problémy. Praha: Avicenum. Smékal, Vladimír (2002): Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal Smékal, Vladimír (2002): Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal


Stáhnout ppt "Poruchy osobnosti Mgr. David Unger Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 24.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google