Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP č. 16/07 EVRPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP č. 16/07 EVRPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217."— Transkript prezentace:

1 TP č. 16/07 EVRPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.be  EIGA 2007 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source ADR 2007 – Omezení v tunelech

2 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.be VZDÁNÍ SE NÁROKU Všechny technické publikace EIGA nebo publikace, které jsou ve jménu EIGA včetně příruček pro použití, Bezpečnostních postupů a dalších technických informací, které jsou obsažené v těchto publikacích, byly získány ze zdrojů, které jsou pokládány za spolehlivé a které jsou založené na technických informacích a zkušenostech, které jsou běžně k dispozici ze strany členů EIGA a z dalších zdrojů k datu vydání těchto publikací. Zatímco EIGA doporučuje brát odkaz nebo používat své publikace svým členům, je takové odkazování nebo přímo použití publikací asociace EIGA jejími členy nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nikoliv zavazující. Tudíž tedy, EIGA a její členové neposkytují žádnou záruku, pokud se jedná o výsledky a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s odkazy nebo s použitím informací nebo doporučení, která jsou obsažena v těchto publikacích EIGA. Sdružení EIGA nemá žádnou kontrolu nad tím, pokud se jedná o provádění či neprovádění, chybnou interpretaci, nad řádným použitím či nikoliv správným použitím jakýchkoliv informací nebo doporučení, která jsou obsažená v publikacích EIGA ze strany asociace EIGA jakoukoli osobou nebo organizační jednotkou (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA v tomto případě odmítá výslovně jakoukoliv odpovědnost s tímto spojenou. Publikace asociace EIGA jsou periodicky přezkoumávány a uživatele jsou v tomto případě vyzýváni, aby si zajistili poslední vydání.

3 Obsah Opatření, která se týkají omezení průjezdu silničních tunelů vozidly vezoucí nebezpečné zboží klasifikované jako třídy 2 1.9 Omezení dopravy ze strany kompetentních orgánů 8.6 Omezení u silničního tunelu, pokud se jedná o průjezd vozidel s nákladem nebezpečného zboží 1.6.1.12Přechodná opatření.

4 1.9.5.1 Všeobecně ….kompetentní orgán musí provést přiřazení silničního tunelu do jedné z kategorií tunelů, tak jak je to definováno v odstavci 1.9.5.2.2. Na základě charakteristik tunelu, na odhadu rizika (zda jsou k dispozici a zda jsou vhodné alternativní, náhradní trasy) a v závislosti na úvahách o režimech dopravy a o řízení dopravy. Stejný tunel může být přiřazen více než jedné kategorii tunelů, na příklad v závislosti na denních hodinách nebo na dni v týdnu a podobně.

5 Výjimky, zproštění Podle 1.9.5.3.6 a 8.6.3.3: Nebezpečné zboží, které je vezené v souladu s odstavcem, není předmětem omezení pro tunel a nesmí se brát v úvahu při stanovování předpisu ohledně omezení tunelu, které bude předepisováno celému nákladu příslušné dopravní jednotky.

6 1.9.5.2 Kategorizace tunelů Předpokládáme tři hlavní nebezpečí, která mohou vést k řadě obětí nebo k vážným poškozením na konstrukci tunelu: –(a)Výbuchy; –(b)Uvolnění toxického plynu nebo těkavé toxické kapaliny; –(c)Požáry.

7 Pět kategorií tunelů Kategorie A: Bez jakýchkoliv omezení pokud se jedná o dopravu nebezpečného zboží. Kategorie B: Omezení pro nebezpečné zboží, které může vést k rozsáhlému výbuchu; Třída 2: Při převozu v cisternách: Kódy klasifikace F, TF a TFC;

8 Pět kategorií tunelů Kategorie C: Omezení pro nebezpečné zboží, které může vést k velmi vážným výbuchům, velkému výbuchu nebo velkému uvolnění toxických látek.

9 Kategorie C Jako příklad tunelu kategorie C pro třídu 2. Bylo by zboží omezeno v B a C. B = V nádržích: Kódy klasifikace F, TF a TFC; a C = V cisternách: Kódy klasifikace T, TC, TO a TOC Třída 2: Při přepravě v cisternách: Kódy klasifikace F, TF, TFC,T, TC, TO a TOC

10 Pět kategorií tunelů Kategorie D: Omezení pro nebezpečné zboží, které může vést k velmi silnému výbuchu, k velkému výbuchu, k velkému uvolnění toxických látek nebo k velkému požáru; Třída 2: Kódy klasifikace F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC Kategorie E: Omezení pro veškeré nebezpečné zboží třídy 2

11 Hierarchie Omezení tunelu: jsou předchozí omezení, vyznačená písmenem, která jsou v souladu s dalšími omezeními. Na příklad kategorie tunelu C je více nařizující než kategorie tunelu B. A ►B ►C ►D ►E Je dovoleno jakékoliv nebezpečné zboží Není dovoleno žádné nebezpečné zboží

12 1.9.5.3 Signs Smluvní strany musí vyznačit zákazy ohledně tunelů a příslušné alternativní trasy prostřednictvím dopravních značek a signálů. Dopravní značky a signály, které jsou určené k zábraně přístupu vozidel vezoucích nebezpečné látky, do silničních tunelů, musí být připevněny v takovém místě, kde je možné zvolit jinou alternativní trasu.

13 Značky Značka omezuje přístup do tunelu. Není značka: bez omezení (kategorie A) B = nebezpečné zboží kategorie B není dovoleno. C = nebezpečné zboží kategorie C není dovoleno. D = nebezpečné zboží kategorie D není dovoleno. E = nebezpečné zboží kategorie E není dovoleno. Příklady značek: B B

14 Specifická opatření Když smluvní strany aplikují specifická dopravní opatření, která jsou navržená za účelem snížení rizika a která se vztahují na některé nebo na všechna vozidla, která používají tunelů, jako na příklad prohlášení před vstupem nebo před průjezdem takových konvojů doprovázených doprovodnými vozidly, pak taková provozní opatření musí být oficiálně publikována a musí být veřejně k dispozici. Nejsou tu žádná omezení, pokud se jedná o dopravu v souladu s ADR 1.1.3

15 Tabulka A Omezení, která jsou založena na omezení tunelu, jak je to vyznačeno ve sloupci (15) Tabulky A. Kódy omezení tunelu jsou uvedené v závorkách na spodu „buňky“. Jestliže namísto některého kódu tunelového omezení je indikováno ‘(─)’, pak tedy v takovém případě není nebezpečné zboží předmětem jakéhokoliv omezení, pokud se jedná o tunel.

16 Třída 2 Klasifikace F,TF,TFC (B1D) Je zakázán průchod tunely kategorie B a C jestliže je přeprava prováděna v cisternách; Je zakázán průchod tunely kategorie D a E Klasifikace FC(D) Je zakázán průchod tunely kategorie D a E

17 Třída 2 Klasifikace T, TC, TO, TOC(C1D) Je zakázán průchod tunely kategorie C jestliže se doprava provádí v cisternách; Je zakázán průchod tunely kategorie D a E Klasifikace A, O, C, CO(E) Je zakázán průchod tunely kategorie E

18 8.6 Omezení u silničního tunelu Když přepravní jednotka obsahuje nebezpečné zboží, kterému byla přiřazena různá omezení ohledně tunelu, pak tedy v takovém případě nejvíce omezující kód, pokud se jedná o omezení ohledně tunelu, musí být přiřazen celému nákladu.

19 Příklad 1 UN 1977 Kapalný dusík. Tabulka 3.2 Sloupec 15 Kód omezení ohledně tunelu (E). 8.6.4 E Je zakázán průchod tunely kategorie E. Je tedy dovolen průjezd tunely, které jsou opatřeny označením (A) a B,C a D.

20 Příklad 2 UN 1966 Kapalný vodík. Tabulka 3.2 Sloupec 15 Kód omezení v tunelu (B1D). 8.6.4 B1D Je zakázán průjezd tunely kategorie B a C jestliže je přeprava zajišťována v cisternách; Je zakázán průjezd tunely kategorie D a E Je tedy dovolen průjezd tunely, které nejsou opatřeny označením (A).

21 Příklad 3 UN 1049 Vodík, stlačený. Tabulka 3.2 Sloupec 15 Kód omezení ohledně tunelu (B1D). 8.6.4 B1D Je zakázán průjezd tunely kategorie B a C jestliže je doprava zajišťována v cisternách; Je zakázán průjezd tunely kategorie D a E Je tedy dovolen průjezd tunely, které nejsou opatřeny označením (A) a označeny B a C mimo cisteren.

22 Příklad 4 Lahve; (nad meze uvedené v 1.1.3) smíšené zatížení. UN 1072 Kyslík, stlačenýO(E) UN 1017 Chlor TC(C1D) UN 1001 AcetylénF(B1D) Nejvíce omezující přísluší (B1D). Je zakázán průchod tunely kategorie D a E Je tedy dovolení přes tunely, které nejsou opatřeny označením (A) a označeny B a C.

23 Přechodné opatření 1.6.1.12 Musí se aplikovat pouze opatření části 1.9.5 z 1 července 2007. ….ustanovení části 1.9.5, Smluvní strany mohou pokračovat v aplikování tohoto nejpozději do 31. prosince 2009, omezení průjezdu vozidel skrze silniční tunely v souladu s ustanoveními národních zákonů".


Stáhnout ppt "TP č. 16/07 EVRPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217."

Podobné prezentace


Reklamy Google