Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1. 2.

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci se seznamují se vznikem vesmíru a stavbou Země. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 90 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání − druhý stupeň. 11−15 let, 6. a 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

4 2.

5 Před 15 miliardami let došlo zřejmě k velké explozi nahromaděných plynů. 3.

6 Seskupováním (akrecí) a rotací částic došlo ke vzniku rotujícího mračna plynů a prachu = mlhoviny. AKRECE MLHOVINA 5.4.

7 Části mlhoviny se začaly ve vesmíru rozpínat a vzdalovat se od jiných. Odkaz na další video: http://commons.wiki media.org/wiki/File :Closed_Friedmann_ universe_zero_Lamb da.ogg 10.

8 Z mlhoviny vznikly galaxie, naše galaxie (Mléčná dráha) vznikla před 10 miliardami let. 6.

9 Ú.: Kde leží Slunce? 7.

10 8. Odkazy na videa: http://commons.wikimedia.org /wiki/File:A_Swift_Tour_of_M31.OGG http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Zooming_in_on_Messier_66_galax y.ogv 9. Vývoj galaxie

11 V Galaxii se vytvořily zárodky Slunce a planet (= protoplanety). 12. protoplanety 11. zárodek Slunce

12 13. Vyjmenujte planety Sluneční soustavy.

13 14. 15. Pohyb Marsu Video – pohyb planety Jupiter http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Jupiter_from_Voyager_1_PIA0 2855_thumbnail_300px_max_quali ty.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Jupiter_from_Voyager_1_PIA0 2855_thumbnail_300px_max_quali ty.ogv Video – pohyb planet http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:NASA-JPL-Caltech_- _Journey_to_a_Star_Rich_with_Pl anets_(Artist_Concept)_(pd).ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:NASA-JPL-Caltech_- _Journey_to_a_Star_Rich_with_Pl anets_(Artist_Concept)_(pd).ogv

14 Naše planeta vznikla před 4,6 miliardami let. Země byla nejprve žhavá koule, potom postupně chladla − vznikly geosféry (= obaly Země) Vybrané obrázky z prezentace se vždy snaží přiblížit modelovou situaci. 16.

15 Podle Teorie velkého impaktu vznikl Měsíc před 4,5 mld. let srážkou Země s vesmírným tělesem Theiou. Z materiálu vyvrženého srážkou se zformoval Měsíc. 17. Země Slunce Theia Měsíc

16 33. Prohlédněte si měsíční fáze: nov – první čtvrť – úplněk – poslední čtvrť

17 Země byla nejprve žhavá koule, potom postupně chladla − vznikly geosféry (= obaly Země). Zemská kůra Zemský plášť Zemské jádro 18.

18 1. Obal (část) Země se nazývá geosféra. Poloměr Země (šetři se osle)

19 Zemské jádro je složeno z nejtěžších, ryzích kovů. Zemský plášť je z natavených hornin. Jak to můžeme zjistit? Stavbu a děje v hlubinách Země zjišťujeme pomocí různých sond a seismografu. 20. 19.

20 Země byla nejdříve natolik horká, že nebyla vytvořena pevná zemská kůra. Až když Země dostatečně vychladla, vznikaly první horniny a vytvořily horninový obal Země = LITOSFÉRU. 22. 21.

21 Z plynů unikajících ze zemského pláště se vytvořil plynný obal Země = ATMOSFÉRA. Zpočátku obsahovala jen velmi málo kyslíku. 23.

22 34.

23 Dalším ochlazením pod 100 °C se vodní páry obsažené v atmosféře začaly srážet v kapky, které v podobě vydatných dešťů padaly na Zemi. Vznikl postupně vodní obal = HYDROSFÉRA a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly. 24.

24 25. Kolem Pangei byl praoceán Panthalassa, kde vznikl první život.

25 26.

26 Všechny živé organismy tvoří BIOSFÉRU. Půdní obal Země se nazývá PEDOSFÉRA. 28. 27.

27 Představy o vzniku života se dost různily: 1. Stvoření (kreacionismus) = živá hmota vznikla zásahem nadpřirozené síly nebo bytosti. 2. Teorie samoplození = živá hmota vznikla samovolně z neživé (myši z hlíny, žáby z bahna). 3. Zárodky života byly na Zemi přeneseny meteority nebo tlakem světelných paprsků. 4. Panspermie = zárodky života putují vesmírem ve formě jakési infekce, která napadá kosmická tělesa a ve vhodných podmínkách se rozvíjí.

28 Život vznikl asi před 3,5 miliardami let: 1. Chemický vývoj: z anorganických látek vznikly jednoduché organické (díky UV záření) 2. Biologický vývoj: organické látky se v praoceánu shlukovaly do složitějších, které byly schopny života: eobionti, koacerváty (postupně byli schopni i fotosyntézy) Teorii koacervátů rozpracoval A. I. Oparin. 29.

29 Pozůstatky tohoto mnohobuněčného živočicha objevili američtí vědci. Žil zřejmě před 650 milióny let u pobřeží Austrálie. 30. Tento živočich se jmenoval Namacalathus hermanastes

30 Rostliny postupně opouštěly oceán a osidlovaly souše. 31.

31 Evolucí se vyvinul i člověk. Úkol: Vzpomeňte si na nějakého předchůdce člověka − nápovědu získáte ve vaší učebnici dějepisu 32.

32  Kdy a jak zřejmě vznikl vesmír a naše planeta?  Co je to akrece?  Jak vznikla hydrosféra?  Jaké jsou teorie vzniku života?  Co to jsou koacerváty a kdo se jimi zabýval?  Co je to Pangea? 7. 2. 8.

33  Zemské jádro  Zemský plášť  Litosféra  Pedosféra  Atmosféra  Hydrosféra  Biosféra  Řeky a moře  Žirafa  Ryzí kovy a vysoká teplota  Natavené horniny  Horninový obal Země  Půda  Kyslík

34 35.

35 1. Mléčná dráha patří mezi… 2. Název prakontinentu. 3. Rotující mračno plynů a prachu. 4. Vodní obal Země. 5. Horninový obal Země. 6. Živý obal Země. 7. Seskupování částic (název tohoto procesu). 8. Vzdušný obal Země. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

36 1. GALAXIE 2. PANGEA 3. MLHOVINA 4. HYDROSFÉRA 5. LITOSFÉRA 6. BIOSFÉRA 7. AKRECE 8.ATMOSFÉRA

37  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 807238211X.  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_cross_section-i18.png  Marvel. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rotating_earth_%28large% 29.gif  cédric sorel. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_bang.jpg  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star_cluster_in_the_Small_Magellanic_Cl oud.jpg  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula.jpg  ESO. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galaxy_SMM_J2135-0102.jpg

38  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:236084main_MilkyWay-full- annotated_cs.jpg  2MASS/T. Jarrett. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:30_Largest_Infrared_Galaxies_with_Labe ls.jpg  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transitional_Galaxy_Populations.jpg  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expansion_de_l%27univers_2.gif  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ring_Nebula.jpg  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protoplanetary-disk.jpg?uselang=cs  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg

39  NASA. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_animated_sim.gif  Nwright6302. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosette_nebula_s.jpg  Marvel. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Big_Slash.gif?uselang=cs  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinemetrics_seismograph.jpg  Dollynarak. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismographs.jpg  XaID. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11423980/slides/slide_39.jpg", "name": " NASA. [cit. 2011-10-08].", "description": "Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_animated_sim.gif  Nwright6302. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosette_nebula_s.jpg  Marvel. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Big_Slash.gif uselang=cs  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinemetrics_seismograph.jpg  Dollynarak. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismographs.jpg  XaID. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.

40  Jorge Barrios. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nubes_movimiento2.gif  Wicki. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_Spokojny.JPG  Kieff. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangaea_continents.png  Tbower. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_profile.png  Magellan. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animals.gif  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksandr_Oparin_and_Andrei_Kursanov_ in_enzymology_laboratory_1938.jpg  Cetomedes. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namacalathus_hermanastes.jpg

41  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_of_plants.jpg  José-manuel Benitos. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human-evolution-man.png  Tomruen. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunar_libration_with_phase2.gif  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png?use lang=cs  [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg?uselang=cs  Tpa2067. [cit. 2011-10-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Applau.gif


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google