Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 11.

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14 ‒ 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F5

3 20. Obal (část) Země se nazývá geosféra.

4 1.

5 Před 15 miliardami let došlo zřejmě k velké explozi nahromaděných plynů. 2.

6 Seskupováním (akrecí) a rotací částic došlo ke vzniku rotujícího mračna plynů a prachu = mlhoviny. AKRECE MLHOVINA 3.7.

7 Z mlhoviny vznikly galaxie, naše galaxie (Mléčná dráha) vznikla před 10 miliardami let. 8.

8 V Galaxii se vytvořily zárodky Slunce a planet (= protoplanety). protoplanety zárodek Slunce 5. 14.

9 Naše planeta vznikla před 4,6 miliardami let. Země byla nejprve žhavá koule, potom postupně chladla ‒ vznikly geosféry (= obaly Země) Vybrané obrázky z prezentace se vždy snaží přiblížit modelovou situaci 6.

10 Podle Teorie velkého impaktu vznikl Měsíc před 4,5 mld. let srážkou Země s vesmírným tělesem Theiou. Z materiálu vyvrženého srážkou se zformoval Měsíc. 13. Země Slunce Theia Měsíc

11 Předgeologické období trvalo 600 miliónů let, Země byla natolik horká, že nebyla vytvořena pevná zemská kůra. Až když Země dostatečně vychladla, vytvořily se první horniny a začala geologická éra PRAHORY. 4. 21.

12 ZK byla kyselá stejně jako prvotní atmosféra (obsahovala oxid uhličitý, vodík, methan, amoniak, helium, dusík a velmi málo kyslíku). Dalším ochlazením vznikla postupně kyselá hydrosféra a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly. 9. Ú.: Co je to atmosféra a jaké je její nynější složení? Co je to hydrosféra?

13 Vzorek hornin z tohoto období: 18. 19. Zde se jedná o stromatolit = sediment vzniklý činností mikroorganismů.

14 Představy o vzniku života se dost různily: 1. Stvoření (kreacionismus) = živá hmota vznikla zásahem nadpřirozené síly nebo bytosti. 2. Teorie samoplození = živá hmota vznikla samovolně z neživé (myši z hlíny, žáby z bahna). 3. Zárodky života byly na Zemi přeneseny meteority nebo tlakem světelných paprsků. 4. Panspermie = zárodky života putují vesmírem ve formě jakési infekce, která napadá kosmická tělesa a ve vhodných podmínkách se rozvíjí.

15 Život vznikl před 3,5 miliardami let: 1. Chemický vývoj: z anorganických látek vznikly jednoduché organické (díky UV záření) 2. Biologický vývoj: organické látky se v praoceánu shlukovaly do složitějších, které byly schopny života: eobionti, koacerváty (postupně byly schopny i fotosyntézy) Teorii koacervátů rozpracoval A. I. Oparin. 10.

16  Vznikají základy kontinentů, které se na konci starohor spojují v Pangeu.  Na konci starohor proběhlo kadomské (= asyntské) vrásnění.  Hydrosféra obsahuje méně CO 2 (spotřebováván řasami při fotosyntéze).  V atmosféře dochází ke snižování CO 2, převažuje dusík, kyslíku jsou již 2 %.  Žijí zde: bakterie, sinice, řasy, prvoci, láčkovci, žahavci, členovci.

17 12.

18 11.

19  Z tohoto období se nacházejí stromatolity.  Jsou to sedimenty bohaté na vápník vzniklé činností bakterií a sinic. 15. 16.

20 Pozůstatky tohoto mnohobuněčného živočicha objevili američtí vědci. Žil zřejmě před 650 milióny let u pobřeží Austrálie. 17.

21  Kdy a jak zřejmě vznikl vesmír a naše planeta?  Co je to akrece?  Jak vznikla hydrosféra?  Jaké jsou teorie vzniku života?  Co to jsou koacerváty a kdo se jimi zabýval?  Co je to Pangea? 7. 2. 8.

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Geologická éra, která probíhala před 4 až 2,5 mld. let. 2. Název pro seskupování částic. 3. Rotující mračno plynů a prachu (otázky 2 a 3 jsou z dob vzniku Země). 4. Velký třesk jiným názvem (pište do křížovky bez mezery). 5. Zemský obal = obal Země jedním slovem (odborný název). 6. Mléčná dráha patří mezi…

23 1. PRAHORY 2. AKRECE 3. MLHOVINA 4. BIGBANG 5. GEOSFÉRA 6.GALAXIE 11.

24  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  Marvel. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1. rotující Zeměhttp://iu.wikipedia.org/wiki/File:Rotating_earth_(large).gif  cédric sorel. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2. Velký třeskhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_bang.jpg  NASA. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula.jpg  NASA, ESA and J. Hester. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omega_Nebula.jpg  The Hubble Heritage Team. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5. zárodek Sluncehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ring_Nebula.jpg  Nwright6302. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6. Země zářila (modelace)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosette_nebula_s.jpg  NASA, ESA and A. Nota. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7. akrecehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star_cluster_in_the_Small_Magellanic_Cloud.jp g

25  ESO/M. Kornmesser. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8. Galaxiehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galaxy_SMM_J2135-0102.jpg  XaID. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prototierra_Planetario_Medell%C3%ADn.J PG  T. A. Jagger. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CanyonofClarkForkoftheYellowstone- 1893.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksandr_Oparin_and_Andrei_Kursanov_ in_enzymology_laboratory_1938.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif  Hakim Djendi. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangaea_continents.png  Marvel. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: teorie vzniku Měsíce 13.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Big_Slash.gif?uselang=cs

26  NASA. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: protoplanetární mrak 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protoplanetary-disk.jpg?uselang=cs  SNP. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proterozoic_Stromatolites.jpg  Didier Descouens. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stromatolites_Cochabamba.jpg  Cetomedes. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namacalathus_hermanastes.jpg  Woudloper. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: hornina prahory 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banded_Iron_Formation_Barberton.jpg  Didier Descouens. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: hornina prahory 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stromatolithe_Pal%C3%A9oarch%C3%A9en _-_MNHT.PAL.2009.10.1_.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_cross_section-i18.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google