Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ZEMĚ 1– prahory, starohory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ZEMĚ 1– prahory, starohory"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ZEMĚ 1– prahory, starohory
11. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14‒15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F5

3 stavba Země - Zopakujte si jednotlivé části.
Obal (část) Země se nazývá geosféra. 20.

4 Zopakujte si, jak ZŘEJMĚ vznikl vesmír i naše planeta
1.

5 Velký třesk = big bang Před 15 miliardami let došlo zřejmě k velké explozi nahromaděných plynů. 2.

6 Akrece a vznik mlhoviny
Seskupováním (akrecí) a rotací částic došlo ke vzniku rotujícího mračna plynů a prachu = mlhoviny. 7. 3. AKRECE MLHOVINA

7 VZNIK GALAXIE Z mlhoviny vznikly galaxie, naše galaxie (Mléčná dráha) vznikla před 10 miliardami let. 8.

8 V Galaxii se vytvořily zárodky Slunce a planet (= protoplanety).
PROTOPLANETÁRNÍ MRAK V Galaxii se vytvořily zárodky Slunce a planet (= protoplanety). zárodek Slunce 14. protoplanety 5.

9 Vznik země Naše planeta vznikla před 4,6 miliardami let. Země byla nejprve žhavá koule, potom postupně chladla ‒ vznikly geosféry (= obaly Země) Vybrané obrázky z prezentace se vždy snaží přiblížit modelovou situaci 6.

10 Vznik měsíce Podle Teorie velkého impaktu vznikl Měsíc před 4,5 mld. let srážkou Země s vesmírným tělesem Theiou. Z materiálu vyvrženého srážkou se zformoval Měsíc. Měsíc Slunce Země Theia 13.

11 Předgeologické období
Předgeologické období trvalo 600 miliónů let, Země byla natolik horká, že nebyla vytvořena pevná zemská kůra. Až když Země dostatečně vychladla, vytvořily se první horniny a začala geologická éra PRAHORY. 21. 4.

12 Prahory 4 mld. – 2,5 mld. let ZK byla kyselá stejně jako prvotní atmosféra (obsahovala oxid uhličitý, vodík, methan, amoniak, helium, dusík a velmi málo kyslíku). Dalším ochlazením vznikla postupně kyselá hydrosféra a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly. Ú.: Co je to atmosféra a jaké je její nynější složení? Co je to hydrosféra? 9.

13 Prahory před 3,2 mld. Lety: Vzorek hornin z tohoto období: 19.
Zde se jedná o stromatolit = sediment vzniklý činností mikroorganismů. 18.

14 Vznik života – různé teorie
Představy o vzniku života se dost různily: Stvoření (kreacionismus) = živá hmota vznikla zásahem nadpřirozené síly nebo bytosti. Teorie samoplození = živá hmota vznikla samovolně z neživé (myši z hlíny, žáby z bahna). Zárodky života byly na Zemi přeneseny meteority nebo tlakem světelných paprsků. Panspermie = zárodky života putují vesmírem ve formě jakési infekce, která napadá kosmická tělesa a ve vhodných podmínkách se rozvíjí.

15 Život vznikl před 3,5 miliardami let:
Vznik života Život vznikl před 3,5 miliardami let: Chemický vývoj: z anorganických látek vznikly jednoduché organické (díky UV záření) Biologický vývoj: organické látky se v praoceánu shlukovaly do složitějších, které byly schopny života: eobionti, koacerváty (postupně byly schopny i fotosyntézy) Teorii koacervátů rozpracoval A. I. Oparin. 10.

16 Starohory – 2,5 miliardY až 545 miliónů LET
Vznikají základy kontinentů, které se na konci starohor spojují v Pangeu. Na konci starohor proběhlo kadomské (= asyntské) vrásnění. Hydrosféra obsahuje méně CO2 (spotřebováván řasami při fotosyntéze). V atmosféře dochází ke snižování CO2, převažuje dusík, kyslíku jsou již 2 %. Žijí zde: bakterie, sinice, řasy, prvoci, láčkovci, žahavci, členovci.

17 Kontinenty spojené v pangeu
12.

18 Pangea - animace 11.

19 Stromatolity ze starohor
Z tohoto období se nacházejí stromatolity. Jsou to sedimenty bohaté na vápník vzniklé činností bakterií a sinic. 15. 16.

20 Namacalathus hermanastes
Pozůstatky tohoto mnohobuněčného živočicha objevili američtí vědci. Žil zřejmě před 650 milióny let u pobřeží Austrálie. 17.

21 opakování Kdy a jak zřejmě vznikl vesmír a naše planeta?
Co je to akrece? Jak vznikla hydrosféra? Jaké jsou teorie vzniku života? Co to jsou koacerváty a kdo se jimi zabýval? Co je to Pangea? 8. 7. 2.

22 Opakování: vyluštěte křížovku
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Geologická éra, která probíhala před 4 až 2,5 mld. let. 2. Název pro seskupování částic. 3. Rotující mračno plynů a prachu (otázky 2 a 3 jsou z dob vzniku Země). 4. Velký třesk jiným názvem (pište do křížovky bez mezery). 5. Zemský obal = obal Země jedním slovem (odborný název). 6. Mléčná dráha patří mezi…

23 Řešení: 1. P R A H O Y 2. K E C 3. M L V I N 4. B G 5. S F É 6. X 11.

24 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a HOD., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN Marvel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 1. rotující Země cédric sorel. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 2. Velký třesk NASA. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 3. NASA, ESA and J. Hester. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 4. The Hubble Heritage Team. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 5. zárodek Slunce Nwright6302. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 6. Země zářila (modelace) NASA, ESA and A. Nota. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < g> 7. akrece

25 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ESO/M. Kornmesser. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 8. Galaxie XaID. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < PG> 21. T. A. Jagger. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < jpg> 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < in_enzymology_laboratory_1938.jpg> 10. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 11. Hakim Djendi. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 12. Marvel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < teorie vzniku Měsíce 13.

26 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS NASA. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < protoplanetární mrak 14. SNP. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 15. Didier Descouens. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 16. Cetomedes. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 17. Woudloper. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < hornina prahory 18. Didier Descouens. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _-_MNHT.PAL _.jpg> hornina prahory 19. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 20.


Stáhnout ppt "HISTORIE ZEMĚ 1– prahory, starohory"

Podobné prezentace


Reklamy Google