Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká asociace věřitelů Zavedení principu teritoriality v exekučním řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká asociace věřitelů Zavedení principu teritoriality v exekučním řízení."— Transkript prezentace:

1 Česká asociace věřitelů Zavedení principu teritoriality v exekučním řízení

2 Aktuální situace z pohledu věřitele Exekuce před rokem 2001 Vykonavatel = zaměstnanec soudu s tabulkovým platem Vymahatelnost kolem 3 % Exekuce v roce 2013 155 exekutorských úřadů fungujících na podnikatelském principu Exekutoři mezi sebou soutěží kvalitou zpracování agendy Vymahatelnost 30- 40 % 714 000 exekucí, z toho asi 10 % mobiliárních Motivace předkladatele ke změně Regulace excesů při výkonu mobiliárních exekucí Zlevnění a zkrácení neúměrné délky výkonu exekuce

3 Argumenty zastánců teritoriality Přínos pro věřitele: zvýšení efektivity vymáhání ×Exekutor, který má jistý objem kauz bez ohledu na úspěšnost vymáhání, pravděpodobně nebude motivován k důslednému provádění exekuce, ani dalšímu rozvoji svého úřadu Přínos pro dlužníka: potlačení excesů velkých úřadů ×Počet stížností je úměrný počtu vyřizovaných exekucí ×Většina z nich plyne z neznalosti Exekučního řádu ×Není patrné, že více kárných odsouzení připadá na velké exekutorské úřady, které se mají dopouštět více excesů

4 Argumenty zastánců teritoriality Přínos pro dlužníka: snížení cestovních výdajů ×Výše náhrady cestovních výdajů limitována částkou 1 500,- Kč (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.) ×Dlužník ani jeho majetek se nemusí nacházet v místě trvalého pobytu nebo sídla firmy ×Dlužník může v průběhu exekučního řízení měnit své bydliště Přínos pro dlužníka: zamezení vzniku dodatečných nákladů uměle navyšovaných o provizi věřiteli ×Výpočet odměny exekutora je jasně stanoven Exekutorským tarifem ×Vyplácení provizí se jeví spekulací a z ekonomického hlediska by takový stav ani nebyl dlouhodobě udržitelný

5 Argumenty proti principu teritoriality Poškození věřitele: pokles vymahatelnosti pohledávek a)Snížení zainteresovanosti exekutorů na výsledku – Stabilní nápad exekucí může vést k pasivitě exekutorů – Návrat do stavu před rokem 2001, kdy vymahatelnost dosahovala pouhých 3 % (nedá-li se měřit, pak byla tristní) b)Neschopnost úřadů provádět exekuce většího rozsahu – Některé úřady nejsou nyní zařízeny na provádění rozsáhlejších mobiliárních exekucí (36 % úřadů dle průzkumu Katedry sociologie FFUK z roku 2010 mobiliární exekuce vůbec neprovádí) – V současnosti potřebně vybavené úřady nebudou při průměrném zpracování 4 500 exekučních návrhů ročně schopny udržet tým a zázemí pro exekuce většího rozsahu

6 Argumenty proti principu teritoriality Poškození věřitele: pokles vymahatelnosti pohledávek c)Zrušení svobodné volby exekutora – Věřitel si nemůže svobodně vybrat exekutora, s nímž se mu dlouhodobě dobře spolupracuje a který naplňuje jeho očekávání – Věřitel nemůže ukončit spolupráci s přiděleným exekutorem, přestože je neúspěšný a věřitele poškozuje (nebo jen velmi obtížně) d)Únik dlužníků do „exekučních rájů“ – Volba exekutora de facto připadne povinnému, který bude mít možnost přesunout adresu trvalého pobytu do místa s nízkou úspěšností vymáhání

7 Argumenty proti principu teritoriality Poškození věřitele: zvýšení administrativních nákladů Povinnost komunikovat s až 155 exekutorskými úřady současně přinese věřitelům administrativní zátěž, která se odrazí v jejich nákladech Poškození spotřebitele: zvýšení cen Zvýšení administrativních nákladů věřitele se může promítnout v ceně výrobků a služeb pro spotřebitele Zvýšením cen si věřitelé mohou kompenzovat také ztráty způsobené sníženou vymahatelností pohledávek

8 Argumenty proti principu teritoriality Poškození státu: zatížení justice a státního rozpočtu Věřitel nespokojený s prací teritoriálně stanoveného exekutora obejde exekuční řízení podáním insolvenčního návrhu, což povede k zatížení soudů a tím i státního rozpočtu Budou-li soudy nově rozhodovat o rozvrhu exekucí, musí na ně přejít i úvodní fáze exekuce, což povede k jejich zatížení, průtahům a růstu nákladů Poškození exekutorů: zásah do svobody podnikání Má-li být exekutor i nadále vnímám jako podnikatel, musí být zachována svoboda jeho podnikání, pokud nikoli, musí mu stát vytvořit náležité materiálně-technické zázemí

9 Závěr Věřitelům ani dlužníkům navrhovaná změna nepřinese žádné výhody Navrhovaná změna naopak závažně poškodí: – Věřitele – Spotřebitele – Justici a stát


Stáhnout ppt "Česká asociace věřitelů Zavedení principu teritoriality v exekučním řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google