Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_05 Sociální funkce státu v tržní ekonomice Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Veřejné statky a služby, Regulace cen, minimální mzda, sociální politika, dávky, životní a existenční minimum Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Veřejné statky a služby 2.Regulace cen 3.Mzdové předpisy 4.Sociální zabezpečení 5.Otázky a úkoly 6.Zdroje

3 VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY = takové statky a služby, u kterých není žádoucí (nebo ekonomicky výhodné), aby jejich pořízení a správu zajišťoval soukromý sektor příklady: –obrana státu –veřejné školství –vzdělávání –státní správa

4 VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY znaky: –stát je poskytuje občanům, aniž by je přímo platili (platí je ze svých odvedených daní) –když je stát poskytne jednomu člověku, musí je ve stejném rozsahu poskytnout i jiným lidem → problematika „černého pasažéra“

5 REGULACE CEN stát reguluje ceny, aby pomohl: a) obyvatelstvu (kupujícím) – stanovuje maximální cenu některých výrobků (např. léky, regulované nájemné) - takto stanovená cena je nižší než cena vzniklá působením nabídky a poptávky na trhu → vzniká nedostatek zboží na trhu (poptávka > nabídka) - tvoří se fronty a spotřebitelé nabízejí prodávajícím úplatky

6 REGULACE CEN b) výrobcům (prodávajícím) – stanovení minimální ceny (např. produkty zemědělství) - cena je vyšší než rovnovážná cena trhu → nabídka převažuje poptávku → vzniká přebytek zboží - řešením skladových přebytků je vývoz do jiné země, kdy stát subvencuje rozdíl mezi českou prodejní a zahraniční prodejní cenou

7 MZDOVÉ PŘEDPISY stát stanovuje minimální mzdu (Zákoník práce a Nařízení vlády o minimální mzdě) základní sazba minimální hrubé mzdy činí 8 000 Kč/měsíc nízká hranice minimální mzdy nemotivuje zaměstnance, aby nastupovali do práce → zatěžuje státní rozpočet výplatou podpor v nezaměstnanosti vysoká hranice minimální mzdy vede k zaměstnávání na černo → bez placení daní a odvodů sociálního pojištění stát upravuje mzdové tarify a důchody pomocí valorizace (pokud roste míra inflace, měl by mzdové tarify zvýšit)

8 VÝVOJ MINIMÁLNÍ MZDY V ČASE Zdroj: zpracováno autorkou na zákl. [5]

9 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ stát hradí sociální potřeby ze dvou zdrojů: –z povinného sociálního pojištění dávky nemocenského pojištění důchody opatření v nezaměstnanosti –z prostředků státu sociální pomoc dávky státní sociální podpory

10 Z POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ SE HRADÍ: dávky nemocenského pojištění – dávky v případě pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny důchody – starobní a invalidní opatření v nezaměstnanosti –pasivní – podpora v nezaměstnanosti, poradenství, zprostředkování práce úřadem práce –aktivní – podpora vzniku nových pracovních míst, organizování a financování rekvalifikace

11 ZE STÁTNÍCH PROSTŘEDKŮ JSOU PLACENY: 1) sociální pomoc – cílem je pomáhat občanům v nouzi, zajišťují ji obecní úřady a státní neziskové organizace –sociální služby (př. péče o vlastní osobu, ubytování, stravování, ošetřování člena rodiny atd.) –pomoc v hmotné nouzi (př. příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc – povodně, atd.) –dávky pro osoby se zdravotním postižením (př. příspěvek na úpravu bytu, pořízení motorového vozidla atd.)

12 ZE STÁTNÍCH PROSTŘEDKŮ JSOU PLACENY: 2) Dávky státní sociální podpory poskytované všem – př. rodičovský příspěvek pro jednoho z rodičů pečující o dítě do 4 let obyvatelům, jejichž příjem nepřesáhl stanovenou hranici, např.: -přídavek na dítě -příspěvek na bydlení dávky pěstounské péče

13 STÁT STANOVUJE: životní minimum = „částka, která je považována za minimální hranici k zajištění základních osobních potřeb (bez nákladů na bydlení)“ [1, str. 119] o od 1. 1. 2013 je to částka 3 410 Kč měsíčně pro dospělého člověka [6] existenční minimum = „minimální hranice příjmů nutná k přežití“ [1, str. 119] o pro rok 2013 je to částka 2 200 Kč měsíčně [6] → upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

14 OTÁZKY A ÚKOLY Zamyslete se nad dopady toho, že se za posledních 7 let nezměnila minimální mzda. Jaká opatření státu v nezaměstnanosti budete moci využít v případě, že se po maturitě nedostanete na VŠ a budete hledat práci? Jaké veřejné statky spotřebováváte?

15 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978-80- 87301-01-2. [3] SOJKA, M.; PUDLÁK, J.. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN 978-80-7373-013-0. [4] MPSV. Minimální mzda od 1. 1. 2013 [online]. [cit. 7. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpsv.cz/cs/13833 [5] FINANCE.CZ. Vývoj průměrné a minimální mzdy [online]. [cit. 7. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/ [6] MPSV. Životní a existenční minimum [online]. [cit. 11. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpsv.cz/cs/11852

16 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google