Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva

2 Aktuální informace z Technologické agentury ČR 27. listopadu 2014

3 Rozpočet TA ČR Podpora201420152016 Účelová 2 864 4142 774 511 z toho: ALFA 1 850 0001 332 5111 100 000 BETA80 00075 00070 000 OMEGA51 500 35 000 Centra kompetence 812 414 740 000730 000 EPSILON0 500 000719 511 GAMA44 500 65 00090 000 DELTA26 000 27 00030 000 Institucionální 98 078102 001 Celkem 2 962 4922 876 512

4 Očekávané výsledky všech podpořených projektů (k 15. 8. 2014) Typ výsledkuCelkem v tom: Alfa Centra kompetence P – Patent 28019189 Z – Poloprovoz 1 010827183 F – Užitný, prům. vzor 743573170 G – Prototyp, funkční vz. 2 4091 878531 N – Certifikované metodiky, special. mapy 90747780 R – Software 831507253 Ostatní výsledky 2 9921 706910 Celkem 7 1275 5031 404

5 Současné programy ALFA hledání „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií a materiálů, udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí Aktuální stav: –celkem podpořeno 672 projektů, z nichž již bylo 149 ukončeno –více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů Průmysl (který ale zahrnuje i část oblasti IT) –výsledky 4. VS 1019 návrhů projektů, k podpoře vybráno 294, podepsáno 205 smluv (k datu 1.11.2014) –největší překážkou je nedoložení podkladů (způsobilost, vlastnická struktura, certifikace)

6 Současné programy BETA program veřejných zakázek pro potřeby státní správy – od roku 2010 Aktuální stav: první zjednodušení programu schválila vláda, mj. byl rozšířen seznam orgánů státní správy, které mohou v rámci programu BETA podávat veřejné potřeby, např. o MPO do RVVI byl předložen návrh na prodloužení programu, aby nemusela být nelogicky krácena doba řešení posledních VZ běží první VZ systémem PCP/SBIR – výběr IS pro archivy; v tuto chvíli se jedná o „nácvik“ na rozsáhlejší použití PCP

7 Současné programy OMEGA hledání „chytrých řešení“ v oblasti společenských věd (zejména regionální rozvoj, sociální záležitosti, statistika, matematické a jiné modelování, zahraniční vztahy) Aktuální stav: dostavují se první výsledky (ukončeno 47 projektů), TA ČR zahájila páce na průběžném hodnocení programu v mezidobí byl zpracován návrh na úpravu programu tak, aby reflektoval výsledky rozsáhlého úsilí o jeho modernizaci (mj. 4 kulaté stoly za účasti vědců, státní správy, a samosprávy) jedním z výstupů je zahrnutí kreativní ekonomiky

8 Současné programy Centra kompetence podpora dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami (6–8 let, v průměru spolupracuje 8 subjektů) Aktuální stav: ke 22 projektům přibylo 11 + 1 projektů ze 2. VS byl učiněn první pokus o formování rozsáhlejšího centra, pokrývajícího širší oblast působnosti (jako předobraz nového konceptu „strategických center“) podepisování smluv zdrželo dokládání vlastnické struktury žadatelů a (pokolikáté už) věrohodnosti certifikace metodik

9 Nové programy – GAMA Zaměření podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi příprava jejich následného komerčního využití 2 podprogramy –pro výzkumné organizace – zde je vyhlášena 1. veřejná soutěž –pro podniky, pro spolupráci VO a podniků Aktuální stav: v prvé VS prvého podprogramu podpořeno 10 z celkově podaných 31 projektových přihlášek zatím se jeví úroveň řešení velmi různorodá

10 Nové programy – DELTA Zaměření podpora mezinárodní/bilaterální spolupráce ve VaV prostřednictvím společných projektů výzkumných organizací a firem Aktuální stav: vyhlášena 1. VS, zaměřená na spolupráci s vietnamskou agenturou SATI z celkově podaných 27 přihlášek má šanci na podporu 5 - 7 limitující faktory pro vyhlášení dalších VS –peníze –politické vlivy –vnitropolitická situace

11 Nové programy – EPSILON Zaměření podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě Aktuální stav: došlo 725 návrhů projektů, hodnotí se 717 z nich zatím chybí prostředky na podporu projektů v 1. roce řešení nový systém hodnocení – 8 odborných panelů, jejichž hodnocení se podle klíče převede na pořadí ve třech podprogramech systém by měl umožnit: -lepší posouzení projektů v úžeji zaměřených panelech -eliminovat oborová specifika při hodnocení

12 Příprava nových programů Spolupráce na přípravě nového programového období ESIF 2014– 2020 zamrzla TA ČR připravuje program Zéta, zaměřený na podporu mladých výzkumníků, zabývajících se aplikovaným výzkumem. Vedle šance pro podpořené pracovníky bude jedním z cílů podpora spolupráce s aplikační sférou, patrně formou výrazné bonifikace

13 Interní projekty TA ČR INKA - mapování inovační kapacity, vypracování opakovatelné metodiky Rozvoj TA ČR - vypracování procesního modelu TA ČR Sektorové služby - zmapování možností pro využití interních odborných kapacit TA ČR a příprava na jejich zavedení Zefektivnění TA ČR - 7 klíčových aktivit, zaměřených na zlepšení výkonu státní správy

14 TA ČR – další aktivity TAFTIE Projekt Benchmarking Impact, Effectivity and Effectivess je zaměřený na vzájemné srovnání agentur v TAFIE BIEE 2 – Indicators byl vyvolán projektem BIEE Projekt SELECT si klade za cíl porovnat metody výběru projektů k podpoře ve zúčastněných agenturách Ohlášeno předsednictví TA ČR pro rok 2017

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva."

Podobné prezentace


Reklamy Google