Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 3. 4. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 3. 4. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)"— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 3. 4. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)

2 PROGRAM  Transformace IGA MZ  Koncepční dokumenty MZ  Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2014  Institucionální podpora

3 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV) (AZV) jako organizační složka státu (OSS) v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví: vznik 1.4.2014 postupně převezme činnosti Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) přechodné období do roku 2016 – stávající IGA MZ (včetně Grases, s.r.o.) zajistí administrativu běžících projektů sídlo: Ruská 85 (v budově IPVZ)

4 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV) Struktura AZV: předseda – v čele agentury, zastupuje ji navenek předsednictvo – výkonný a koncepční orgán kontrolní rada – kontrolní orgán vědecká rada – odborný poradní orgán odborné hodnotící panely – expertní orgány pro přípravu, posuzování a hodnocení návrhů projektů kancelář - zajišťuje pro AZV kompletně veškerou administrativně organizační činnost.

5 Koncepce a Program Schválení 2 koncepčních dokumentů ve výzkumu a vývoji vládou dne 22.1.2014: Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (usnesení vlády č. 58/2014) Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2012 – 2022 (usnesení vlády č. 59/2014)

6 Koncepce a Program Program: je realizačním materiálem Koncepce a naplnění jejích cílů bude zajištěno prostřednictvím projektů, které budou financovány na základě výsledků veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, doba trvání programu je 8 let (2015 – 2022) očekávaná délka řešení projektů: 3 – 5 let celkové výdaje za dobu trvání programu v letech 2015 až 2022 (cca 7 891 mil. Kč, z toho 7 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace)

7 Koncepce a Program DOPORUČUJEME VÝZKUMNÝM PRACOVNÍKŮM OBA DOKUMENTY PROSTUDOVAT! Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách MZ pod odkazem: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni- dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015- 2022_8727_985_3.html

8 Vyhlášení veřejné soutěže Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2014: termín vyhlášení – červen 2014 (s podporou projektů cca od poloviny roku 2015) zásadní změny v systému hodnocení žádostí a správy projektů – využití aplikace GRIS – obdobné dokumenty a procesy jako v GAČR zadávací dokumentace je v přípravě nové hodnotící orgány po vzoru GAČR (panely)

9 Vyhlášení veřejné soutěže Panely (místo současných oborových komisí IGA MZ): P01 - Metabolické a endokrinní choroby P02 - Choroby oběhové soustavy P03 - Nádorové choroby P04 - Neurovědy a duševní zdraví P05 - Poruchy imunity a infekční choroby P06 - Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína P07 - Věkově specifické skupiny chorob P08 - Biomedicínské technologie P09 - Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství MZ plánuje konzultace s potenciálními příjemci ještě před vyhlášením veřejné soutěže.

10 Vyhlášení veřejné soutěže Rok20152016201720182019202020212022celkem Celkové výdaje5001167 8896677 891 Výdaje státního rozpočtu 4501050 8006007 100 Neveřejné zdroje 50117 8967791 Celkové výdaje na Programy a výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Nový RPV III. Rok 201020112012201320142015 Celkem 75253578833813633

11 Institucionální podpora

12 Předávání údajů o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Podle ustanovení § 12 odst. 1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle § 7 Nařízení vlády č. 397 z 19. 10. 2009 (k § 31, odst. 3 zákona) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (Ministerstvo zdravotnictví – MZ) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích. zákona č. 130/2002 Sb.,Nařízení vlády č. 397 TERMÍNY předání výsledků prostřednictvím IS VaV:  5. května 2014 - výsledky výzkumných organizací  15. srpna 2014 - výsledky ostatních příjemců  kontaktní osoba - Ing. Miloš Hřebejk  hrebejk@nlk.czhrebejk@nlk.cz  Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2

13 Užitečné odkazy  Odkaz pro stažení dokumentů (Koncepce a Program):  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni-dokumenty- vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/koncepcni-dokumenty- vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html  Stránky Ministerstva zdravotnictví:  http://www.mzcr.cz/Odbornik/ http://www.mzcr.cz/Odbornik/  Jiné: Informační systém VaVaI  http://www.isvav.z/prepareResultForm.do http://www.isvav.z/prepareResultForm.do 4. V zásadních otázkách je možno se obracet na odd. vědy a výzkumu MZ (VLP/1) – veda@mzcr.czveda@mzcr.cz

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu email: veda@mzcr.cz tel.: +420 224 972 640


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 3. 4. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google