Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsou to uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby. Dříve se alkany nazývaly též parafiny. Všechny alkany snadno reagují s kyslíkem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsou to uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby. Dříve se alkany nazývaly též parafiny. Všechny alkany snadno reagují s kyslíkem,"— Transkript prezentace:

1 Jsou to uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby. Dříve se alkany nazývaly též parafiny. Všechny alkany snadno reagují s kyslíkem, přičemž směs jejich par (plynů) se vzduchem reaguje explozivně. Methan

2 Obecný sumární vzorec pro alkany Všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné Vzájemně se dokonale mísí Čisté alkany jsou bezbarvé Všechny jsou zápalné Na vzduchu hořlavé Tlaková láhev s butanem používaná pro vaření Extrémně hořlavýZdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí

3 Názvosloví alkanů je základem systematického názvosloví všech organických sloučenin, proto má mimořádný význam. Názvy alkanů mají zakončení –an Kořen názvu je kombinací z řeckých a latinských číslovek, které vyjadřují počet uhlíkových atomů. Výjimku jsou jména čtyř prvních alkanů, která jsou převzata z historických důvodů z jejich triviálních (obecných) názvů. nNázevVzorec 1methanCH 4 2ethanC2H6C2H6 3propanC3H8C3H8 4butanC 4 H 10 5pentanC 5 H 12 6hexanC 6 H 14 7heptanC 7 H 16 8oktanC 8 H 18 9nonanC 9 H 20 10dekanC 10 H 22

4 Alkany patří k velmi rozšířeným organickým sloučeninám na Zemi i ve vesmíru. V současném ovzduší zeměkoule je nepatrné množství methanu (řádově 10 -4 %), který vzniká zejména biochemickými procesy. Menší množství uhlovodíků se dostává do atmosféry z ložisek ropy a zemního plynu. Methan a všechny plynné uhlovodíky obecně patří ke skleníkovým plynům. atmosféra Marsu Značné množství methanu a vyšších uhlovodíků je obsaženo v atmosférách velkých planet (Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu) Methan a další uhlovodíky byl také spektroskopicky potvrzen v kómě komet a v mezihvězdných plynových oblacích.

5 je nejjednodušší alkan a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Při pokojové teplotě je to netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch. jako produkt rozkladu látek biogenního původu (bioplyn), nebo jako produkt metabolismu velkých přežvýkavců, také z termitišť a z rýžovišť. - hlavní složka zemního plynu - součást důlního plynu v dolech rozpuštěný ve vodě některých jezer, zvláště v Africe (např. jezero Kivu) tvoří bublinky pod ledem rozmrzajícího permafrostu, například na Sibiři Hlavní oblastí použití methanu je energetika, kde slouží ve směsi s jinými uhlovodíky jako plynné palivo.

6 je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík. Za normálních podmínek je to bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu jen nepatrně těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem, obsahující 3 až 12,5 % ethanu, snadno exploduje. Tvoří 1–6% zemního plynu, lze ho nalézt rozpuštěný i v ropě. Ethan je chemickou surovinou, která je zpracovávána především v nalezištích zemního plynu a v petrochemických závodech Nejdůležitějšími výrobky z ethanu jsou ethen (ethylen) a chlorethen (vinylchlorid) pro výrobu plastů a kyselina octová. chladírenství jako teplonosné médium

7 třetí člen alkanů. Za normálních podmínek je bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, výrazně těžší (1,55krát) než vzduch, dá se snadno zkapalnit a udržet za nepříliš vysokého tlaku, snadno exploduje. Nachází se rozpuštěný v ropě. V menší míře je obsažen v zemním plynu. Spektroskopicky byl prokázán v atmosféře Saturnova měsíce Titanu. Je též jednou z molekul nacházejících se v mezihvězdných plynových oblacích. Ve směsi s butanem využívá k vytápění, vaření a LPG. Propan je součástí hnacích plynů v aerosolových bombičkách. Propan se používá také v chladírenství jako teplonosné médium.

8 Butan je velmi hořlavý, bezbarvý, snadno stlačitelný plyn bez zápachu. Vlastnostmi podobný propanu. Butan se prodává v láhvích jako palivo pro vařiče a podobné účely. Směs butanu s propanem. Inhalace butanu může způsobit euforii, ospalost, narkózu, asfyxii, srdeční arytmii a omrzliny.

9 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 4. 3. F 11 Alkany TEMA: Chemie - Alkany ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2976 Prezentace vznikla úpravou původní prezentace:

10 Zdroje a citace Alkany. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011- 10-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkanyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Alkany Alkany. Xantina.hyperlink.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-16]. Dostupné z: http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html Ethan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011- 10-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan Methan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Methan Butan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Butanhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Butan Propan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Propanhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Propan Planety: obrázky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy praktické chemie: pro 9. ročník základní školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství FORTUNA, 2006. ISBN 80- 7168-880-0. ČTRNÁCTOVÁ,CSC., Doc. RNDr.Hana, Prof. Ing.Karel KOLÁŘ,CSC., PaedDr. Miloslava SVOBODOVÁ a RNDr.František ZEMÁNEK. Přehled chemie pro základní školy. 1. vydání. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., 2006. ISBN 80-7235-260-1.


Stáhnout ppt "Jsou to uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby. Dříve se alkany nazývaly též parafiny. Všechny alkany snadno reagují s kyslíkem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google