Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMNÍ PLYN Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMNÍ PLYN Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 ZEMNÍ PLYN Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro rozšíření poznatků o zemním plynu. Je určen pro přírodovědu v 5. ročníku. Žáci se seznámí se zemním plynem jako fosilním palivem, vlastnostmi zemního plynu a hlavní složkou zemního plynu - metanem. DUM je určen pro práci s počítačem a interaktivní tabulí. Zpracováno pro tematický okruh Nerosty a horniny. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici : MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 91 s. ISBN

3 Zemní plyn Co to znamená? v plynném skupenství
Patří mezi energetické suroviny. Co to znamená? Je to surovina, ze které se může získávat : energie na pohon strojů světlo teplo V jakém skupenství se v přírodě vyskytuje? v plynném skupenství

4 Charakteristika zemního plynu
přírodní hořlavý plyn významné fosilní palivo nachází se v podzemí společně s ropou, černým uhlím nebo samostatně stlačený zemní plyn (CNG) Compressed Natural Gas zkapalněný zemní plyn (LNG) Liquefied Natural Gas hlavní složkou je metan (obvykle víc než 80 %)

5 Fosilní palivo uhlí a ropa počátek průmyslové revoluce v 19. století
Je ilustrace správná? Fosilní palivo Zemní plyn patří mezi fosilní paliva. Je to nerostná surovina, která začala vznikat před miliony let ze zbytků drobných mořských živočichů a rostlin. Zůstal uzavřen v hornině. Jaká další fosilní paliva znáš? Od kdy se začala v masové míře využívat fosilní paliva? Proč? uhlí a ropa počátek průmyslové revoluce v 19. století Dřevo nestačilo v potřebě výhřevnosti ani v množství.

6 Fosilní paliva dnes Proč? ustupovat.
V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustupovat. Proč? DŮVODY ekonomické ekologické strategické se snižujícími se zásobami roste cena paliv, náročnost na dopravu snižování produkce jedovatých zplodin, prachu a dalších nebezpečných škodlivin nerovnoměrné rozdělení zásob paliv

7 Fosilní paliva v budoucnu
Čím mohou být nahrazena? jadernou energií alternativními zdroji vodík

8 Metan hlavní složka zemního plynu Pamatuješ?
Kolik procent metanu obsahuje zemní plyn? nejjednodušší organická sloučenina Víš? Z jakých chemických prvků se metan skládá? C – uhlík H - vodík

9 Výskyt metanu Metan se přirozeně vyskytuje na Zemi: v atmosféře
- produkt rozkladu látek biogenního původu (bioplyn) - produkt metabolismu velkých přežvýkavců - z termitišť a z rýžovišť v podzemí - hlavní složka zemního plynu - součást důlního plynu v dolech - rozpuštěný v ropě - rozpuštěný ve vodě některých jezer, zvláště v Africe - tvoří bublinky pod ledem, hlavně na Sibiři

10 Výstražné symboly Extrémně hořlavý Hořlavé látky Plyny pod tlakem

11 Využití metanu Vysvětlíš princip raketového motoru?
v energetice jako plynné palivo (ve směsi s jinými uhlovodíky) v chemickém průmyslu - k výrobě oxidu uhličitého - k výrobě vodíku a acetylenu - k výrobě sazí (neúplným spalováním) (využití jako plnidlo a barvivo v gumárenském průmyslu) v kosmonautice kapalný metan ve směsi s kapalným kyslíkem jako pohonná látka v raketových motorech Vysvětlíš princip raketového motoru? Proč se využívá metan?

12 Jak je cítit? Nijak. Zemní plyn je bez zápachu.
Proto se odorizuje (přidávají se do něj páchnoucí plyny), aby bylo možné jej ve vzduchu ucítit, kdyby unikal. Únik plynu je nebezpečný.

13 Pár čísel nakonec Zápalná teplota: 650 °C Teplota plamene 1957 °C
Dolní mez výbušnosti: 4,3% Horní mez výbušnosti: 15% Hmotnost: suchý plynný: 0,7 kg/m3  (lehčí než vzduch) kapalný: 400 kg/m3

14 Co si pamatuješ? V jakém skupenství se zemní plyn vyskytuje? v plynném

15 Co si pamatuješ? 2. O jaký druh suroviny se jedná? energetická

16 Co si pamatuješ? 3. Jaká je hlavní složka zemního plynu? metan

17 Co si pamatuješ? 4. Jak se nazývá energetická surovina, která vznikla před miliony let z uhynulých rostlin a živočichů? fosilní palivo

18 Použité zdroje: www.office.microsoft.com
Fosilní palivo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: s.wikipedia.org/wiki/Fosilní_palivo Zemní plyn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: s.wikipedia.org/wiki/Zemní_plyn Hoření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Methan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "ZEMNÍ PLYN Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google