Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro rozšíření poznatků o zemním plynu.  Je určen pro přírodovědu v 5. ročníku.  Žáci se seznámí se zemním plynem jako fosilním palivem, vlastnostmi zemního plynu a hlavní složkou zemního plynu - metanem.  DUM je určen pro práci s počítačem a interaktivní tabulí.  Zpracováno pro tematický okruh Nerosty a horniny.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici : MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 91 s. ISBN 80-728-9063-8.

3 Zemní plyn  Patří mezi energetické suroviny.  V jakém skupenství se v přírodě vyskytuje? Co to znamená? Je to surovina, ze které se může získávat : v plynném skupenství světloteplo energie na pohon strojů

4  přírodní hořlavý plyn  významné fosilní palivo  nachází se v podzemí společně s ropou, černým uhlím nebo samostatně  stlačený zemní plyn (CNG) Compressed Natural Gas  zkapalněný zemní plyn (LNG) Liquefied Natural Gas  hlavní složkou je metan (obvykle víc než 80 %) Charakteristika zemního plynu

5 Fosilní palivo  Zemní plyn patří mezi fosilní paliva.  Je to nerostná surovina, která začala vznikat před miliony let ze zbytků drobných mořských živočichů a rostlin.  Zůstal uzavřen v hornině. Jaká další fosilní paliva znáš? Od kdy se začala v masové míře využívat fosilní paliva? Proč? uhlí a ropa počátek průmyslové revoluce v 19. století Dřevo nestačilo v potřebě výhřevnosti ani v množství. Je ilustrace správná?

6 Fosilní paliva dnes V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustupovat. Proč? DŮVODY ekonomickéekologické strategické se snižujícími se zásobami roste cena paliv, náročnost na dopravu snižování produkce jedovatých zplodin, prachu a dalších nebezpečných škodlivin nerovnoměrné rozdělení zásob paliv

7 Fosilní paliva v budoucnu Čím mohou být nahrazena?  jadernou energií  alternativními zdroji vodík

8 Metan  hlavní složka zemního plynu Kolik procent metanu obsahuje zemní plyn? Pamatuješ?  nejjednodušší organická sloučenina Víš? Z jakých chemických prvků se metan skládá? C – uhlík H - vodík

9 Výskyt metanu Metan se přirozeně vyskytuje na Zemi:  v atmosféře - produkt rozkladu látek biogenního původu (bioplyn) - produkt metabolismu velkých přežvýkavců - z termitišť a z rýžovišť  v podzemí - hlavní složka zemního plynu - součást důlního plynu v dolech - rozpuštěný v ropě - rozpuštěný ve vodě některých jezer, zvláště v Africe - tvoří bublinky pod ledem, hlavně na Sibiři

10 Výstražné symboly Extrémně hořlavý Hořlavé látky Plyny pod tlakem

11 Využití metanu  v energetice jako plynné palivo (ve směsi s jinými uhlovodíky)  v chemickém průmyslu - k výrobě oxidu uhličitého - k výrobě vodíku a acetylenu - k výrobě sazí (neúplným spalováním) (využití jako plnidlo a barvivo v gumárenském průmyslu)  v kosmonautice kapalný metan ve směsi s kapalným kyslíkem jako pohonná látka v raketových motorech Vysvětlíš princip raketového motoru? Proč se využívá metan?

12 Použité zdroje:  www.office.microsoft.com www.office.microsoft.com  Fosilní palivo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: s.wikipedia.org/wiki/Fosilní_palivo  Zemní plyn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: s.wikipedia.org/wiki/Zemní_plyn  Hoření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD  Methan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan


Stáhnout ppt "ZEMNÍ PLYN Pří_240_Nerosty a horniny_Zemní plyn Autor: Mgr. Kateřina Švecová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google