Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace za elektroměrem. Na osmi snímcích rozebírá základní problematiku bytových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace za elektroměrem. Na osmi snímcích rozebírá základní problematiku bytových."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace za elektroměrem. Na osmi snímcích rozebírá základní problematiku bytových rozvodů sítě nn. Prezentace je zaměřena na doporučené postupy při instalaci světelných a zásuvkových obvodů. Snímky jsou doplněny animací otázek, odpovědi žáci doplňují do pracovních listů. Materiál je určen žákům k opakování učiva. Může být také použit při výkladu učiva, kdy žáci zapisují své postřehy do pracovních sešitů, které jim pak slouží k opakování látky. Součástí materiálu jsou pracovní listy, které slouží k zaznamenávání odpovědí žáků. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Pokud je prezentace používána jako test, lze pomocí šipky (tlačítka akce) postupovat po snímcích, aniž by se rozkryla odpověď. Test je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Při ověřování tohoto materiálu jsem raději preferoval jednotlivé žáky s pracovními listy pro zápis odpovědí. Zde pak může vyučující zvýrazňovačem označit správně zapsané odpovědi jinou barvou pak upozornit na chyby. Zápis odpovědí v pracovních listech si žáci následně uchovají. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Odbočky k elektroměrům Jsou to vedení, která odbočují z hlavního domovního vedení pro připojení elektroměrů nebo elektroměrných rozvodnic. Provádí se jednofázové nebo trojfázové. Jednofázové odbočky k elektroměrům lze zřizovat do maximálního soudobého příkonu 5,5 kW. Průřezy se volí v hodnotách alespoň podle následující tabulky: Stupeň elektrizaceAB Maximální soudobý příkon P b [kW]711 Odbočka k elektroměru Průřez jader vodičů [mm 2 ] AlCuAlCu Trojfázová odbočka1061610 Provedení: Musí být ztížen nedovolený odběr, zabezpečit možnost výměny poškozených vodičů Jištění u HDV v témže podlaží, jen odbočky kratší 3 m jističem před elektroměrem Mohou být provedeny jednožilovými vodiči v elektroinstalačních trubkách, lištách nebo dutinách, … Je-li odbočka provedena v elektroinstalačních trubkách procházejících půdou, musí být uloženy v trubkách pancéřových nebo ocelových s utěsněnými spoji bez krabic Nelze-li se bez krabic obejít, musí být zaplombované, veřejně přístupné, nezakryté omítkou Požadavky na rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra: ČSN 35 7030 Před elektroměrovým rozvaděčem (rozvodnicí) nebo jádrem musí být volný prostor v hloubce alespoň 80 cm Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry, jsou-li ve společné místnosti, musí být zabezpečeno větrání Středy okének elektroměrů mají být ve výšce 150 až 170 cm od podlahy, ve zdůvodněných případech 70 až 170 cm od podlahy 1.Do připravené tabulky v pracovním listu doplňte velikost soudobého příkonu a průřezy jader vodičů 2.V kterých místech bytového domu se jistí odbočky k elektroměrům? 3.Jakým způsobem se odbočka provádí? 4.Před elektroměrovým rozvaděčem nebo jádrem musí být volný prostor (doplňte) 5.Středy okének elektroměrů mají být od podlahy (doplňte)

3 Elektroměr + HDO 1.Horní obrázek ukazuje uspořádání elektroměrové rozvodnice jednofázového odběru s dálkovým ovládáním tarifu pomocí HDO Nakreslete propojení jednotlivých elektrických zařízení s obvodem, který zajišťuje napájení elektrického ohřívače vody

4 Přístroje společné s elektroměrem Osazení elektroměrové desky – starší provedení 2 1 3 4 5 1.Trojfázový elektroměr (dvoutarifní) 2.Přijímač HDO 3.Jistič před elektroměrem (HDJ) 4.Svorkovnice (můstek) PEN 5.Jistič přívodu elektrického vytápění Sazbový spínač Hlavní domovní jistič Jistící zařízení sazbového spínače Příslušenství sloužící pro účely měření Ovládací relé při skupinovém ovládání akumulačních spotřebičů L1 PEN Zapojení jednofázového elektroměru s normalizovaným uspořádáním svorek: L1 L2 L3 Trojfázový elektroměr: 1.Popište elektrická zařízení podle vedlejšího obrázku 2.Nakreslete jednofázový elektroměr

5 Rozvody za elektroměrem Do poloviny 20. let minulého století byly bytové rozvody prováděny jako povrchové, stočenými vodiči s měděnými jádry, gumovou izolací a textilním povrchem. Na zdi držely pomocí porcelánových roubíků připevněných hřebem na zeď nebo strop. Přístroje, vypínače zásuvky, odbočné krabice byly porcelánové, montované na dřevěnou podložku připevněnou na zeď. Koncem 20. a začátkem 30. let byl tento systém nahrazen skrytým rozvodem (vodiče stejné, černé elektroinstalační trubky, tvarové prvky, plechové krabice s izolačním vyložením, porcelánové výústky). Rozvody za elektroměrem Rozvody ve veřejně přístupných prostorech Rozvody v bytech Jednofázové obvody uspořádat tak, aby byly jednotlivé fáze pokud možno rovnoměrně zatěžovány Průřezy volit s ohledem na dovolené zatížení jednotlivých větví při pravděpodobném největším proudu připojených spotřebičů Vedení za elektroměrem nemá procházet místnostmi jiného uživatele, jinak v trubkách bez krabic a bez přerušení vodičů Přívody do bytů provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav (drážka v omítce není stavební úprava) 150 300 900 300 Instalační zóny 200 Svislé instalační zóny o šířce 200 mm Dveřní – od 100 do 300 mm vedle dveřního otvoru Okenní – od 100 do 300 mm vedle okenního otvoru Rohové – od 100 do 300 mm vedle rohu místnosti Vodorovné instalační zóny o šířce 300 mm Horní – 150 až 450 mm pod dokončeným stropem Dolní – 150 až 450 mm nad dokončenou podlahou Střední – 900 až 1200 mm nad dokončenou podlahou Střední vodorovná instalační zóna se používá pouze v místnostech s pracovní plochou u zdi (kuchyně, dílna,..) Mimo instalační zóny se vedení ukládá: Vedení je ve zdi v trubkách, krycí vrstva je min. 60 mm Vedení je uloženo v prefabrikovaných stěnových dílcích Vedení je chráněno jiným konstrukčním opatřením Rozvodnice a rozvaděče za elektroměrem Světelné obvody Zásuvkové obvody 1.Napište rozměry svislých instalačních zón 2.Napište rozměry vodorovných instalačních zón 3.Do obrázku doplňte minimální rozměry k jednotlivým kótám

6 Minimální počty obvodů v bytech, světelné a zásuvkové obvody Velikost kategorie bytu – plocha bytu III až IVV až VIII Do 50 m 2 Do 75 m 2 Do 100 m 2 Do 125 m 2 Nad 125 m 2 Světelný1 (0)1122 Zásuvkový12 (1)3 (2) 4 (3) Pro bytové jádro(1) 1)Světelný obvod je určen pro pevné připojení svítidel, popřípadě pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé místnosti a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod. 2)Zásuvkový je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového minimálního příkonu 2 300 VA (svítidla, ventilátory, infrazářiče,..) Každá zásuvka do 20A musí být vybavena proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30mA (0,03A) 3)Na odvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru a v kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky na pračku, elektrický sporák, popř. další spotřebiče, které je nutno připojit na samostatný obvod. Tento obvod je nutno vybavit proudovým chráničem s vybavovacím proudem I  30 mA. Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky 1.K čemu je určen světelný obvod? 2.K čemu je určen zásuvkový obvod? 3.Jak řeší současná norma zásuvky do 20A? 4.Vyjmenujte alespoň 4 spotřebiče, pro které zřizujeme samostatný obvod.

7 Ukázka pracovního listu

8 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný8 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace za elektroměrem. Na osmi snímcích rozebírá základní problematiku bytových."

Podobné prezentace


Reklamy Google