Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY"— Transkript prezentace:

1 DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY

2 Hlavní části domovního rozvodu
1. Elektrická přípojka připojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2. Hlavní domovní vedení přípojková skříň odbočení k elektroměru 3. Odbočka k elektroměru odbočení od elektroměru elektroměrová skříň 4. Vedení od elektroměru elektroměrová skříň bytová rozvodnice 5. Bytový rozvod bytové rozvodnice rozvod ke spotřebičům

3 Elektrická přípojka - slouží k připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele distribuční soustavy. - vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. - vlastník přípojky je povinen zajistit provoz, údržbu a případné opravy. - jestliže je přípojka hrazena provozovatelem distribuční soustavy (PDS), určuje si podmínky pro připojení - PDS může v určitých případech odmítnout připojení (distribuční soustava je plně vytížena, zkratové důvody, zhoršení kvality pro ostatní uživatele, …) - u přípojek pro domácnosti hradí náklady provozovatel distribuční soustavy. Základní podmínkou je délka přípojky, která nesmí přesáhnout 50 m.

4 Rozdělení elektrických přípojek
Podle způsobu provedení: 1. Přípojky provedení venkovním vedením 2. Přípojky provedené kabelovým vedení 3. Přípojky provedené kombinací obou způsobů Počátek elektrické přípojky: - venkovní vedení – odbočení z veřejného rozvodu připojovací svorky pro přípojku jsou součástí přípojky - kabelové vedení * odbočení v rozpojovací skříni kabelového vedení z jedné, samostatné řady pojistek * T - odbočkou z distribuční sítě Konec elektrické přípojky: - přípojka končí v přípojkové skříni

5 Kabelová T-spojka

6 Provedení venkovní přípojky
50 metrů

7 Provedení venkovní přípojky
Závěsný kabel AYKYz Přípojková skříň

8 Umístění přepěťové ochrany
Přepěťová ochrana v neměřené části rozvodu v přípojkové skříni

9 Podmínky pro kabelové přípojky
Zasmyčkování – koncové připojení Zasmyčkování připojení do smyčky

10 Kabelová přípojka z venkovního rozvodu

11 Hlavní domovní vedení (HDV)
* HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr. * musí být provedeno v soustavě TNC. * HDV musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr * HDV se jistí v přípojkové skříni. * stupeň A - byty, v nichž se používají standardní spotřebiče do 16 A ke svícení, ohřev vody (mimo průtokové ohřívače) a pro běžné domácí spotřebiče * stupeň B - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, k vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče * stupeň C - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A a B, nichž se pro vytápěním (akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.

12 Elektroměrová skříň * Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele. * Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S * Elektroměrová skříň může obsahovat: - jistič před elektroměrem - jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A - elektroměr - spínací prvek (přijímač HDO) - nulovou sběrna * Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).

13 Jištění před elektroměrem
* proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe) * jistič musí mít charakteristiku B nebo C * jednofázové jističe mají maximální proud 25 A

14 Elektroměrový pilíř

15 Zapojení jednofázové elektroměru – jednoduchá sazba
Nulová sběrnice Jistič před elektroměrem Elektroměr

16 Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Přehled tarifů: * standart D01 - velký odběr D02 - malý odběr * akumulace 8 D25 - velký odběr D26 - malý odběr 8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba * akumulace 16 D35 16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba * přímotop D45 20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba * tepelné čerpadlo D55 - velký odběr D56 - malý odběr 22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba * víkend D61

17 Účet za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Ceník: * regulované platby za dopravu elektřiny - měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe) - cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) - ostatní služby (Kč/MWh) Výše platby je dána a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ) * silová elektřina - pevná cena za měsíc (Kč) Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou (ČEZ, GTS Novera, …), který si určuje i výši poplatků.

18 Regulované platby – stálá platba

19 Regulované platby – platba za odběr a ostatní služby
Silová elektřina

20 Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici
Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: * klasické rozvody – ke každému spotřebiči ve vedeno pouze silové vedení * rozvody po sběrnici – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání spotřebiče je po sběrnici, programování na řídícím modulu * radiofrekvečním signálem – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání přes modul radiofrekvečním signálem. - programování přes centrální jednotku (počítač) - programování dílčích modulů

21 Technologie ukládání vodičů
1. Podpovrchové systémy (provedení rozvodu vychází z technologie stěn) Výhody - rozvod je skryt a není vidět. Nevýhody - problematické opravy a změny v rozvodu, zejména v případech, kdy není rozvod v trubkách. - pod omítku - do dutých stěn - do betonu - do podlahy 2. Povrchové systémy Výhody - možná variabilita, jednoduché a rychlé změny rozvodu bez stavebních zásahů. Nevýhody - rozvod je vidět a narušuje architekturu (moderní technologií je negativní vliv částečně snížen).

22 Hlavní obvody Silové obvody: Datové rozvody: 1. Světelné obvody
2. Zásuvkové obvody 3. Ostatní obvody * rozvody v koupelně * sporák * kuchyňská linka (dnes 2–3) obvody * boiler * akumulační kamna * přímotop * průtokový ohřívač Datové rozvody: 1. Sdělovací vedení 2. Internet, telekomunikace 3. Rozvody po sběrnici

23 Světelné obvody Základní zásady:
* na jeden světelná okruh lze připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje. * světelné zdroje se zvlášť nejistí * tam, kde je to účelné, je vhodné instalovat dva nezávislé světelné okruhy (pro případ poruchy). * spínače se umísťují u vchodových dveří na straně kliky ve výšce zhruba 150 cm (výjimky – vozíčkáři, dětská zařízení). * maximální proud jistícího prvku jednoho světelného okruhu je 25 A, pro běžné domovní rozvody je nejčastější jištění 10 A (starší rozvody 6 A).

24 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa
Zapojení spínačů Vypínač – č. 1 Sériový přepínač – č. 5 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa

25 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *
Zapojení spínačů Střídavý přepínač (schodišťový) - č. 6 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *

26 Zásuvkové obvody Základní zásady:
* na jeden zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka je jeden vývod). * do obvodu lze připojit spotřebiče do výkonu 2 kVA * zásuvky se připojují do obvodu paralelně smyčkováním. * u trojfázových zásuvek musí mít v jednom obvodu všechny zásuvky stejný jmenovitý proud * každý zásuvkový obvod je samostatně jištěn proti přetížení i proti zkratu. * maximální příkon připojených spotřebičů musí odpovídat proudu jistícího prvku. - jištění 10 A P = U * I = 230*10 = 2300 W - jištění 16 A P = U * I = 230*16 = 3680 W

27 Jmenovitý proud jističe
Průřezy a jištění Obvod Jmenovitý proud jističe Průřez vodiče Cu světelný 10 A 1,5 mm2 zásuvkový 16 A 2,5 mm2 pračka 16 bytové jádro sporák do 10 kW průtokový ohřívač do 6 kW 10 akumulační kamna do 6 kW

28 Energetická náročnost spotřebičů – platnost od 2011
Předepsané spotřebiče musí obsahovat štítky, které určují jejich energetickou náročnost. Původní předpisy dnes již nevyhovují, požadavky na energetickou úsporu se zvyšují. Snižují se předepsané hodnoty pro spotřebu a zvyšují se počty spotřebičů, u kterých se štítkování vyžaduje. Význam štítkování: * orientace pro spotřebitele při nákupu nového spotřebiče, možnost porovnání z pohledu spotřeby a dalších provozních parametrů * tlak na výrobce přizpůsobit se současným trendům v oblasti úspor spotřeby energie v domácnosti * hledání a zavádění nových úsporných technologií

29 Rozsah štítkování Štítkování se vztahuje: Stupnice:
* chladící a mrazící spotřebiče * pračky a sušičky * myčky * světelné zdroje * klimatizační jednotky * elektrické trouby nově * televizory (listopad 2011) Stupnice: * stará norma - rozsah stupnice A – G (devět tříd) * nová norma - rozsah stupnice 7 tříd (začátek stupnice individuální, například A++) * mění se i informace na štítku, je jazykově neutrální, musí být součástí i internetových nabídek

30 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace

31 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace
Další změny: * od 7/2010 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A a vyšší * od 7/2012 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A+ a vyšší * výrobci si prosadily zachování současného systému označování (pomocí +), proto se způsob označení neliší od současného stavu. Doporučení pro spotřebitele: * správné umístění v místnosti * pravidelné odmrazování * nastavení optimální teploty * pravidelná kontrola těsnění


Stáhnout ppt "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google