Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA

2 JISTIČE

3 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Největší nebezpečí = přehřívání prvků instalace - požár K přehřátí elektroinstalace může dojít:  průtokem velkého proudu vedením,  elektrickým obloukem,  jiskřením při spínání,  přechodovým odporem při nedokonalém elektrickém spoji.

4 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Pro zabránění vzniku požáru od elektrické instalace je nutné vždy provést tato opatření: zabezpečení nepřekračování povolených proudů jištěním použití kvalitní izolace opatření pro snížení nebezpečí vzniku zkratů jiskřící zařízení umísťovat daleko od hořlavých hmot kvalitní spoje pravidelná kontrola

5 JISTIČE Určení jmenovitého proudu jističe I B < I n < I z (A) I n je určovaný jmenovitý proud jisticího prvku I z je maximální dovolený proud I B je skutečný proud I 2 je velikost proudu, při kterém dojde k funkci jisticího prvku I 2 ≤ 1,45 I z (A) I n = K Iz (A) Pro jističe je konstanta K rovna 1 I n = Iz (A)

6 JISTIČE Jistič musí rozpojit přetížený obvod dříve, než dojde k překročení nejvyšší dovolené teploty jádra vodiče. Rychlost reakce jističe je dána velikostí protékajícího proudu, jmenovitým proudem a charakteristikou jističe. Typické použití jističů podle charakteristik: B – Světelné a zásuvkové C – Obvody s indukční a kapacitní zátěží D – Jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží… Z – Ochrana polovodičů K – Motory, transformátory, vstupní elektronika S – Jištění stykačů, motorů, řídicích transformátorů

7 JISTIČE B – Světelné a zásuvkové C – Obvody s indukční a kapacitní zátěží D – Jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží… Z – Ochrana polovodičů K – Motory, transformátory, vstupní elektronika S – Jištění stykačů, motorů, řídících transformátorů

8 FUNKCE JISTIČE Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu Bimetalový pásek je zahřívaný procházejícím proudem, větší protékající proud = vyšší je teplota = větší pohnutí pásku, při maximálním prohnutí dojde ke spuštění volnoběžky, která zajistí rozpojení obvodu.

9 FUNKCE JISTIČE Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu Zkratovou spoušť tvoří nadproudový elektromagnet. Velký zkratový proud způsobí velmi rychlé působení elektromagnetu na volnoběžku a následné rozpojení obvodu.

10 FUNKCE JISTIČE Vypínání jističe Při rozpojení kontaktů ale vzniká elektrický oblouk jako opatření pro zhášení elektrického oblouku je to přivedení oblouku do „zhášecí komory“.

11 JISTIČ 1 - svorka, 2 - elektromagnet pro rozpínání při zkratových proudech, 3 - zhášecí komory, 4 - rozpínací kontakt, 5 - bimetal pro odpínání nadproudů, 6 - svorka, 7 - volnoběžka, 8 – ovládací páčka, 9 – upevňovací mechanismus

12 JISTIČE Jednofázový jistič Třífázový jistič

13 OZNAČOVÁNÍ JISTIČŮ Pro označování jističů se používá také barevné označení. Barevně je rozlišena ovládací páčka nebo je použit barevný štítek na tělese jističe.

14 ELEKTRONICKÉ JIŠTĚNÍ U výkonových jisticích prvků se v současné době prosazují elektronické jističe. Tyto jističe mají spoušť ovládanou elektronikou, ty nejmodernější na bázi počítače. Toto řešení je výhodné možností nastavit parametry pro vypnutí jističe při nadproudu a možností komunikace.

15 1.KŘÍŽ, Michal. Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady. 3., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2011, 224 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80- 86230-54-2. 2.DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. 5., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2012, 104 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230- 57-3. 3.MLČÁK, Tomáš, VRÁNA, Václav. Dimenzovaní a jištěni elektrických vedeni. VŠB - TU Ostrava, 2006 4.Moeller Elektrotechnika. Výkonové jističe NZM, PMC. Výkonové vypínače PN, N, PSC. Katalog 2006 – 2007 5.Foto: Archív autora SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google