Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)"— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)
Ing. Josef Nevařil

2 Zdroje jističe Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Ochrana elektrických zařízení
Zdroje Ochrana elektrických zařízení Největší nebezpečí = přehřívání prvků instalace - požár K přehřátí elektroinstalace může dojít: průtokem velkého proudu vedením, elektrickým obloukem, jiskřením při spínání, přechodovým odporem při nedokonalém elektrickém spoji. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

4 Ochrana elektrických zařízení
Zdroje Ochrana elektrických zařízení Pro zabránění vzniku požáru od elektrické instalace je nutné vždy provést tato opatření: zabezpečení nepřekračování povolených proudů jištěním použití kvalitní izolace opatření pro snížení nebezpečí vzniku zkratů jiskřící zařízení umísťovat daleko od hořlavých hmot kvalitní spoje pravidelná kontrola Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

5 Určení jmenovitého proudu jističe
Zdroje Jističe Určení jmenovitého proudu jističe IB < In < Iz (A) In je určovaný jmenovitý proud jisticího prvku Iz je maximální dovolený proud IB je skutečný proud I2 je velikost proudu, při kterém dojde k funkci jisticího prvku I2 ≤ 1,45 Iz (A) In = K Iz (A) Pro jističe je konstanta K rovna 1 Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek In = Iz (A)

6 Typické použití jističů podle charakteristik:
Zdroje Jističe Jistič musí rozpojit přetížený obvod dříve, než dojde k překročení nejvyšší dovolené teploty jádra vodiče. Rychlost reakce jističe je dána velikostí protékajícího proudu, jmenovitým proudem a charakteristikou jističe. Typické použití jističů podle charakteristik: B – Světelné a zásuvkové C – Obvody s indukční a kapacitní zátěží D – Jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží… Z – Ochrana polovodičů K – Motory, transformátory, vstupní elektronika S – Jištění stykačů, motorů, řídicích transformátorů Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

7 Jističe Zdroje B – Světelné a zásuvkové
C – Obvody s indukční a kapacitní zátěží D – Jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží… Z – Ochrana polovodičů K – Motory, transformátory, vstupní elektronika S – Jištění stykačů, motorů, řídících transformátorů Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

8 Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu
Funkce jističe Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu Bimetalový pásek je zahřívaný procházejícím proudem, větší protékající proud = vyšší je teplota = větší pohnutí pásku, při maximálním prohnutí dojde ke spuštění volnoběžky, která zajistí rozpojení obvodu.

9 Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu
Funkce jističe Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu Zkratovou spoušť tvoří nadproudový elektromagnet. Velký zkratový proud způsobí velmi rychlé působení elektromagnetu na volnoběžku a následné rozpojení obvodu.

10 Funkce jističe Vypínání jističe Při rozpojení kontaktů ale vzniká elektrický oblouk jako opatření pro zhášení elektrického oblouku je to přivedení oblouku do „zhášecí komory“.

11 jistič 1 - svorka, 2 - elektromagnet pro rozpínání při zkratových proudech, 3 - zhášecí komory, 4 - rozpínací kontakt, 5 - bimetal pro odpínání nadproudů, 6 - svorka, 7 - volnoběžka, 8 – ovládací páčka, 9 – upevňovací mechanismus

12 jističe Jednofázový jistič Třífázový jistič

13 Zdroje Označování jističů Pro označování jističů se používá také barevné označení. Barevně je rozlišena ovládací páčka nebo je použit barevný štítek na tělese jističe. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

14 Zdroje Elektronické jištění U výkonových jisticích prvků se v současné době prosazují elektronické jističe. Tyto jističe mají spoušť ovládanou elektronikou, ty nejmodernější na bázi počítače. Toto řešení je výhodné možností nastavit parametry pro vypnutí jističe při nadproudu a možností komunikace. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

15 Seznam použité literatury
KŘÍŽ, Michal. Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady. 3., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2011, 224 s. Elektro (IN-EL). ISBN DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. 5., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2012, 104 s. Elektro (IN-EL). ISBN MLČÁK, Tomáš, VRÁNA, Václav. Dimenzovaní a jištěni elektrických vedeni. VŠB - TU Ostrava, 2006 Moeller Elektrotechnika. Výkonové jističe NZM, PMC. Výkonové vypínače PN, N, PSC. Katalog 2006 – 2007 Foto: Archív autora


Stáhnout ppt "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)"

Podobné prezentace


Reklamy Google