Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení a vzájemný vztah pojmů v sociální péči. Pojem sociální péče Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení a vzájemný vztah pojmů v sociální péči. Pojem sociální péče Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou."— Transkript prezentace:

1 Vymezení a vzájemný vztah pojmů v sociální péči

2 Pojem sociální péče Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou schopni řešit vlastními silami nebo silami rodiny. Stát tak činí buď sám, nebo podporou soukromoprávních spolků, církví apod.

3 Pojem sociální péče II. Pojem sociální péče se do jisté míry překrývá s pojmem sociálního zabezpečení, které zpravidla doplňuje.  Zahrnuje dávky:  peněžité  věcné  služby

4 Peněžité dávky jednorázové a opakované – podmínky věcná systémová formální musí být splněny všechny

5 Věcné dávky kdy není zaručeno, že peněžité dávky bude užito k zamýšlenému účelu kdy jsou spojeny především s ochranou zdraví kdy je jejich užití vhodnější než peněžitá dávka

6 Sociální služby Činnost zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo v rámci prevence před sociálním vyloučením. Druhy: - sociální poradenství - služby sociální péče - služby sociální prevence

7 Sociální událost Společensky uznaná událost, při níž je společnost ochotna poskytnout občanům hmotné zabezpečení na účet společenských prostředků a nikoli podle práce. Událost, která je společností považována za riziko, které jedinec (či rodina) nemusí být schopen zvládat vlastními silami.

8 Sociální událost se odlišuje Obsahem Délkou Závažností Očekávané – neočekávané Předvídatelné - nepředvídatelné Odvratitelné – neodvratitelné Nezaměstnanost Chudoba Stáří Úmrtí živitele

9 Skupiny sociálních událostí Mateřství a rodičovství Závislé dětství a mládí Nemoc, úraz, invalidita

10 Sociální problém nepoměr mezi žádoucím (potřebným) a skutečně jsoucím. Přesahuje osobní situaci, zasahuje větší počet lidí a vyžaduje řešení. Stav, kdy je určitá část obyvatelstva uspokojována a úkor ostatního obyv., nebo vyžaduje-li část obyvatelstva pomoc od zbylé části. Vždy záleží na hodnotové soustavě společnosti.

11 Sociální zabezpečení Mezinárodním právem definovaný soubor institucí a opatření, kterými se předchází, nebo zmírňují či odstraňují následky sociálních událostí. Na rozdíl od sociální pomoci si na sociální zabezpečení občané sami přispívají.

12 Sociální pomoc Jedná se o pomoc občanům ve stavu nouze k uspokojení jejich potřeb v nezbytném či přiměřeném rozsahu. Je vázáná na průkaz hmotné nouze.

13 Sociální pomoc II. Sociální pomoc je určena k zabezpečení základních životních potřeb osob v situaci absolutního nedostatku hmotných prostředků a v těch sociálních situacích, kdy osoby nejsou schopny samy ani s pomocí vlastní rodiny zabezpečovat svoje základní životní potřeby.

14 Cílová skupina osob sociální pomoci Dlouhodobě nezaměstnaní občané Staří občané Zdravotně postižení občané Dysfunkční rodiny Sociálně dezintegrovaní občané

15 Sociální práce Sociální práce je činnost, která předchází nebo upravuje problémy jednotlivců, skupin a komunit, vznikající z konfliktů potřeb jedinců a společenských institucí. Jejím záměrem je zlepšit kvalitu života všech lidí.

16 Zdroje Goldman Radoslav a kolektiv, Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005 Krebs Vojtěch a kolektiv, Sociální politika, Aspi, Praha, 2007 Matoušek Oldřich, Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003 Matoušek Oldřich, Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008


Stáhnout ppt "Vymezení a vzájemný vztah pojmů v sociální péči. Pojem sociální péče Je to úsilí veřejnoprávního subjektu o řešení životních situací, které občané nejsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google