Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn Seminář APSS ČR, 15. – 16. 5. 2014, Chotoviny Mgr. David Pospíšil ředitel Odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn Seminář APSS ČR, 15. – 16. 5. 2014, Chotoviny Mgr. David Pospíšil ředitel Odboru."— Transkript prezentace:

1 Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn Seminář APSS ČR, 15. – 16. 5. 2014, Chotoviny Mgr. David Pospíšil ředitel Odboru sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 OBSAH 2 1 1 Problémové okruhy 2 2 Sociální služby 3 3 Sociální práce 4 4 Financování sociálních služeb

3 3 Problémové okruhy Zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb – redukce druhů sociálních služeb, zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru, zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost, zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách – definovat jasně pracovní pozice, úprava kvalifikačních požadavků pro výkon profese soc. pracovníků, nejasné finanční prostředky pro soc. služby.

4 Registrace sociálních služeb

5 5 Registrace a registr sociálních služeb  V současné době je největším problémem nefunkčnost aplikace Registr, chybějící aktuální údaje o registraci sociálních služeb,  prvotním cílem pro oblast registrací je zprovoznění programu a provedení úprav dle platné legislativy, doplnění dat,  vypracování výkladu metodiky registračních podmínek,  v roce 2015 příprava velké novely, která upraví registrační podmínky.

6 Kvalita a inspekce sociálních služeb

7 7 STAV Parametry kvality poskytování sociálních služeb jsou dány ustanoveními zákona a o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb zaměřené zejména na procesy probíhající v organizaci. ZÁMĚR Po deseti letech v roce 2013 MPSV iniciovalo revizi těchto parametrů tak, aby byl zachycen celkový proces poskytování klientovi od jeho fáze vstupu, přes proces až k požadovaným výstupům. Standardy kvality se zaměří více na zachycení změny kvality života klientů, která nastává podporou sociální služby.

8 8 Změny Technická novele ZSS: –převod inspekce z ÚP na kraje a MPSV, –dílčí úprava výkonu inspekce, –zvýšení počtu inspektorů. V roce 2015: –příprava velké novely ZSS, –úprava standardů, –kvalifikační požadavky, –provazba na registrační podmínky.

9 Sociální práce

10 Nutné změny Vyjasnit výkon sociální práce ve veřejné správě, v sociálních službách a v dalších odvětvích, tj. potřeba zajistit uznání právní úpravy všemi resorty – obecní právní předpis – profesní zákon jako lex generalis, Rozvoj oboru prostřednictvím cíleného a účelově vymezeného poskytování finančních prostředků, zejména veřejná správa a sociální služby – dotační program na soc. práci (Tech. novela ZSS 2014). 10

11 11 Profesní zákon Oblasti změny v systému: –Kvalifikační předpoklady –Kompetence –Specializace, licence –Profesní růst – profesní komora – jediný možný garant, nikoli odborná společnost. legislativní úprava kvalifikace a dalšího vzdělávání prostřednictvím profesního zákona – nový projekt MSPV Systémová podpora SPR 05/2014 – 10/2015

12 Financování sociálních služeb

13 Aktuální stav financování sociálních služeb Financování dle zákona č. 108/2006 Sb. –§101 (Program podpory A – místní a regionální působnost) –§104 (Program podpory B – nadregionální a celostátní působnost) Prostředky na dotace MPSV 2013: 6,5 mld. Kč Prostředky na dotace MPSV 2014: 7,4 mld. Kč Nelze predikovat výši alokace 13

14 Stav převodu financování Právě je dokončována novela zákona: –Fixace poměrů směrných čísel –Úprava náležitostí žádosti kraje o dotaci –Vypuštění nařízení vlády. Podklady vznikly v rámci SES (společná expertní skupina MPSV – Kraje). 14

15 Harmonogram příprav 15

16 Harmonogram procesů 16 * bude dotace schvalovat RKK či ZKK – je třeba projednat v rámci AK ČR ** pokud musí dotace schválit ZKK a nestihne se únorové jednání – další až v dubnu (možnost mimořádného zasedání)!

17 Děkuji Vám za pozornost e-mail: david.pospisil@mpsv.cz 17


Stáhnout ppt "Systém sociálních služeb a sociální práce - stávající stav a návrhy změn Seminář APSS ČR, 15. – 16. 5. 2014, Chotoviny Mgr. David Pospíšil ředitel Odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google