Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní registry Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ►§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní registry Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ►§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru."— Transkript prezentace:

1 Základní registry Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ►§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím AIS agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů. Termín 1. 7. 2012 spuštění ZR a nutno připojit cca 6500 AISů ! Přínos ZR pro úředníka Pracuje s referenčními daty…neváhá nad validitou.. Nemusí vést vlastní databáze a udržovat jejich aktuálnost.. Nemusí přenášet povinnosti na občana… Efektivně využívá data z jednoho místa ZR i z agendových informačních systémů Sdílí efektivně jednou pořízená data… Zrychlí se mu procesy a nemusí dělat zbytečnou činnost… Přínos ZR pro občana Konec povinnosti předkládat data…. Zrychlí se proces vyřízení žádosti…. Sníží se byrokratická zátěž…. Nemusí obíhat úřady a shánět data… Ví co o něm stát vede za data a kdo se na ně kouká…

2 Základní registry – stručné informace Zákon č.111/2009 Sb. Nařízení vlády č.161 ze 25.5.2011 upravuje závazně termínyNařízení vlády č.161 ze 25.5.2011 upravuje závazně termíny Řešení, které uchovává pouze referenční údaje Neobsahuje historii dat (to se předpokládá, že bude řešeno v agendových systémech)

3 Proč je potřebujeme? často užívané údaje v informačních systémech veřejné správy (ISVS):  jsou získávány a vedeny duplicitně  nejsou konzistentní  mají rozdílnou kvalitu z hlediska přesnosti, aktuálnosti a úplnosti používané evidence jsou roztříštěné existují problémy s časovou synchronizací aktualizace užívaných údajů ISVS nejsou dostatečně integrovány, nespolupracují, a tím nelze zajistit efektivní sdílení dat občané jsou často nuceni opakovaně dokládat úřadům různé skutečnosti, které by si úřad mohl ověřit sám

4 Co musíme všichni udělat upravit vlastní AIS pro komunikaci se ZR zaregistrovat AIS v IS o ISVS ohlásit agendy přihlásit se k působnosti v agendě naplnit JIP – jednotný identititní prostor zajistit výkon nových agend (RUIAN) ZR neznamenají nárůst práce, ale naopak i když v začátku bude určitě práce víc a dosud jsme ji takto nedělali.

5 Základní registry – stručné informace http://www.szrcr.cz

6 https://www.sluzby-isvs.cz/

7

8 JIP–Jednotný identitní prostor Na jednom místě jsou vytvářeni a spravování uživatelé (identity) vůči centrálním informačním systémům Na jednom místě budou nastavovány jejich práva a role, jak jsou uživatelé již dnes zvyklí Jednou zadaná kontaktní data (jméno, adresa, emaily, telefony,…) slouží všem ostatním informačním systémům (centrálním i lokálním) Zjednodušení přihlašování k centrálním systémům Zapojení co nejvíce subjektů (malé samosprávy, zřizované organizace,…) Pilotní projekt KÚPK–Centrální nákup, ISUI

9 JIP–Výhody a cílové řešení Sjednocení alespoň „vnějších“ IM (identity management) Úspora nákladů na centrální úrovni Omezení počtu přístupů a byrokracie jejich přidělování Připravenost na napojení na základní registry Oprávnění a konkrétní data zadává ten, kdo je k nim nejblíže Snadná aktivace/deaktivace přístupů zaměstnanci –Ideálně (nástup -> personalistika-> EOS -> ePUSA-> centrálníIS –Vše na jednom místě, na žádný IS „nezapomene“ –Přidělování práv/rolí podle činnosti Čím kvalitnější budou data, tím více se budou používat!

10 Informační systém územní identifikace ISUI umožňuje oprávněným uživatelům vést a měnit záznamy o územních prvcích, včetně sledování jejich historie. Obecní a stavební úřady mohou měnit pouze údaje v rámci své územní působnosti.

11 Důležité odkazy Informační kanál pro RÚIAN/ISÚI: www.ruian.cz Přihlášení do ISÚI: http://www.epusa.cz/ext/login/isui/ Přidělení rolí: https://www.seznamovm.cz/spravadat/

12 Konkrétní uživatelé ISUI, pověření pracovníci uvedených úřadů, mají v systému přidělené tzv. role, které definují rozsah editačních práv uživatele. Role dělí uživatele do těchto skupin:  Zapisovatel. Uživatel, který zadává změny.  Schvalovatel. Uživatel, který musí navržené změny schválit, než jsou přijaty za platné.  Distributor. Uživatel, který smí měnit přiřazení rozpracovaných návrhů změn a reklamací ostatním uživatelům.

13 Soustava základních registrů ČR Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ZZR) Vyhláška 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí – účinnost od 1. ledna 2012 Nařízení vlády 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech – účinnost od 25. května 2011

14 OBEC JE EDITOREM TĚCHTO ÚDAJŮ Stavební objekt ZZR definuje stavební objekt tak, že se jedná o dokončenou budovu zapisovanou do katastru nemovitostí nebo jinou dokončenou stavbu, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba. U stavebních objektů ZZR rozlišuje dva postupy: a) editaci v případech, kdy před užíváním stavebního objektu vede SÚ se stavebníkem řízení ke stavebnímu povolení nebo při ohlášení stavby, b) editaci u těch stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

15 V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad. V případě b) je editorem těchto údajů obec. Obec musí obdržet údaje potřebné pro zápis od vlastníka těchto stavebních objektů. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa. Adresní místo Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Editorem údajů o adresním místě je: a) stavební úřad, pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení.

16 b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, nebo v případě změny. Ulice nebo jiné veřejné prostranství ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně evidenční jednotky, které od územních prvků odlišuje to, že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi. Editorem je vždy obec.

17 Oznámení působnosti OVM v agendě je prováděno prostřednictvím Agendového informačního systému Registru práv a povinností (AIS RPP) Působnostní. Přístup do uživatelského rozhraní AIS RPP Působnostní se provádí prostřednictvím aplikace dostupné v internetovém prohlížeči Internet Explorer v.9 a vyšší na adrese https://rpp-m1.asseco-ce.com/AISP/

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Celostátní spuštění od 1. 7. 2012 uděláme-li vše včas a správně, pak nás čeká příjemné a užitečné světlo…

31 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Základní registry Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ►§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru."

Podobné prezentace


Reklamy Google