Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 11.3.2009. 2 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 11.3.2009. 2 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly."— Transkript prezentace:

1 1 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 11.3.2009

2 2 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak i hospodářský život prakticky ve všech zemích světa. Jedním z hlavních projevů této politiky je rostoucí disproporce v rozdělování nově vytvořené hodnoty ve společnosti. Disproporce mezi stagnující odměnou zaměstnanců a výrazným růstem zisku kapitálu. To má za následek: snižování podílu mezd a platů na vytvořené hodnotě, nízký růst sociálních příjmů (transferů) navázaných na mzdu snížení míry solidarity ve společnosti rychlý ekonomický růst (vzestup nabídky) při pomalém růstu mezd musí být „doplňován“ růstem zadluženosti domácností - úvěrovou expanzí – „místo mzdy lidé dostávají úvěr“, nízké mzdy a nízké sociální příjmy jsou proto doplňovány vynucenými úvěry domácnostem a to jen dále zhoršuje jejich postavení masivní rozvoj těchto instrumentů způsobuje, že banky jsou stále více citlivější na změny ve vývoji příjmů obyvatelstva a nezaměstnanosti (hrozba nesplacení úvěrů)

3 3 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Vyvolání závodů ve snižování přímých daní – především daní korporací a majetkových daní a jejich náhrada prostřednictvím zvyšování zdanění obyvatelstva - zvyšováním DPH a spotřebních daní omezuje koupěschopnou poptávku obyvatelstva a přesunuje daňové břemeno stále více na zaměstnance Tlak na snižování nákladů práce, snižování sociální a pracovně právní ochrany, omezování veřejných služeb a sociálních transferů dále snižuje koupěschopnou poptávku. V globálním měřítku se nízká kupní síla (v prvé řadě amerického obyvatelstva) kromě rozvoje úvěrů a půjček řeší přesunem výrobních kapacit do Číny a saturací spotřeby levným čínským zbožím, způsobuje však likvidaci pracovních míst ve vyspělých zemích.

4 4 Příčiny a důsledky krize II. Další příčiny Neregulované globální finanční toky Nezodpovědné investování a spekulace (kasinový kapitalismus) Naprosto nekontrolovaná spekulace na americkém trhu finančních služeb, zejména v hypotékách a také ve spotřebitelských úvěrech (na těchto spekulacích se podílely banky na celém světě a proto dnes mají problémy i evropské banky Masívní motivační programy odměn vrcholných managerů bank i firem přímo podporujících jejich orientaci na krátkodobý zisk postavený na vysoce riskantních finančních spekulacích

5 5 Příčiny a důsledky krize III. Důsledky Rozsah finančních spekulací dosáhl ve světovém měřítku mimořádných rozměrů. (Podle odhadů se v minulém roce snížila hodnota finančních aktiv ve světě o 30 – 40 000 mld. dolarů tj. o hodnotu HDP vytvořeného za rok v celé světové ekonomice neboli HDP v ČR za 200 let) Útoky finančních spekulantů – jsou schopny zničit nejen prakticky jakýkoli stát, ale i přivést do chudoby celé kontinenty. Loňské spekulace vyvolaly např. extrémní růst cen ropy, potravin a dalších surovin, což v některých zemích vedlo až k hladovým bouřím Prakticky vůbec se nehovoří (zvláště ne v ČR) o tom, že významnou skupinou, již dnes extrémně postiženou krizí jsou (zvláště američtí) důchodci. Ti při pádu akciových trhů již reálně ztratili polovinu svých důchodů Je naprosto nezodpovědné a neodpustitelné, že obdobný systém spoření na důchod (opt-out) připravuje „na pomoc českým důchodcům“ i tato vláda

6 6 Protikrizová opatření - svět Na rozdíl od velké hospodářské deprese, kdy jen v USA zemřelo v přímém důsledku krize 10 mil lidí, svět dnes nestojí, na rozdíl od českých vyznavačů neomylné ruky trhu se založenýma rukama. Evropští politici jako A. Merkelová či N.Sarkozy pořádají semináře a hovoří o Novém kapitalismu, zásadní přeměně ekonomického systému a myslí tím především to, že takový ekonomický systém, jaký existoval až dodnes, je nadále neudržitelný.Opatření na zmírnění dopadů krize pokrývají řadu oblastí : Opatření na podporu likvidity bank, na podporu dlužníků a vkladů Stimulace poptávky v ekonomice (např. v USA bylo v prvém pololetí roku 2008 státem rozdáno domácnostem 100 mld dolarů) Masivní podpora veřejných investic Aktivní příprava regulace finančních trhů Opatření směřující ke změně v odměňování vrcholných managerů firem

7 7 „Protikrizová“ opatření – vláda ČR Česká vláda dlouhou dobu popírala jakoukoli krizi. Ještě v prosinci 2008 tvrdila, že se krize české ekonomice vyhne. Důsledkem chybných ekonomických očekávání byl chybně sestavený státní rozpočet, který nepočítá s ekonomickou krizí. Dále snižuje daně a pojistné. Tím výrazně omezuje jak příjmy veřejných rozpočtů tak i možnosti aktivního protikrizového zásahu vlády. Personální krize vlády vedla k vytvoření NERV složeného především z představitelů finančního kapitálu Na rozdíl od evropské praxe nejsou názory zástupců zaměstnanců při přípravě antikrizových opatření brány vůbec v potaz. To výrazně omezuje důvěru ve vládní opatření již ve fázi jejich zrodu.

8 8 „Protikrizová“ opatření – vláda ČR Návrhy NERV neřeší krizi. Jsou příliš nákladná a ve skutečnosti málo účinná Jsou pokračováním politiky Modré šance ODS. Vládní koalice je chce zneužít k dalšímu útoku na sociální a lidská práva občanů ČR. Pokračováním snižování daní a pojistného se chce vytvořit umělá krize veřejných rozpočtů. To směřuje k privatizaci důchodů, nemocenského, podpor v nezaměstnanosti, zdravotnictví a veřejného školství (zavedení školného) Pod záminkou boje proti krizi se připravuje brutální útok na zákoník práce, ve kterém se má oklestit veškerá ochrana zaměstnanců a umožnit zaměstnavatelům co nejsnadnější a nejrychlejší „vyhození z práce“

9 9 „Protikrizová“ opatření – Vláda ČR Hlavní opatření vládního „antikrizového“ balíčku je další snižování pojistného na sociální pojištění. Toto plošné opatření promrhá miliardy korun a firmám, které se ocitly v hluboké krizi přesto nepomůže. Předpoklad, že tímto opatřením se ochrání zaměstnanci s nízkým příjmy před propuštěním je nebezpečnou iluzí záměrně šířenou zástupci vlády. Pravý cíl je vytvořit výrazný deficit na příjmové straně důchodového pojištění. Následně pak pod záminkou „zhroucení důchodového systému“ převést stovky miliard korun do soukromých investičních společností. Vláda se ve svém „protikrizovém“ balíčku vůbec nezabývá „podružnými“ detaily jako je boj proti daňovým únikům, lepší výběr daní a dalším formám narůstající ekonomické kriminality.

10 10 „Protikrizová“ opatření – vláda ČR Vláda ve svých opatřeních nemá žádná opatření ve prospěch „normálních“občanů. Občanů, kteří tuto krizi nezavinili a přesto musí nést na svých bedrech její důsledky a reálně jim hrozí, že se se svými rodinami propadnou do bídy. Občanů, kteří poctivě platili po celý život státu daně a pojištění a nyní zjišťují, že jimi placený stát pro ně v případě jejich životní nouze není prakticky žádnou oporou. Občanů, kteří jsou při pádu do nezaměstnanosti nuceni žít na miniaturní podpoře (5100 Kč měsíčně) a po krátké době podpory přejít na ještě menší sociální dávky (životní minimum jednotlivce je 3126 Kč). Občanů, kteří zápasí s rostoucími náklady na bydlení v situaci, kdy státem ovládaným energetickým monopolům rostou i přes krizi enormně zisky Občanů, kteří se díky propadu do nezaměstnanosti dostávají do výrazných potíží se splácením spotřebitelských a hypotéčních úvěrů a hrozí jim zabavení nemovitostí Kteří jsou dnes vydáni na pospas nejrůznějším lichvářům, které nikdo za jejich vydírání nestíhá

11 11 Protikrizová opatření - ČMKOS ČMKOS na riziko přelití světové krize do české ekonomiky (na rozdíl od tzv. nezávislých analytiků) upozorňuje vládu a podnikatele od dubna 2008. Opakovaně vyzývala vládu k přípravě antikrizových opatření a nabízela svoji spolupráci. Všechny snahy ČMKOS byly ze strany vlády zlehčovány a negovány s tím, že české ekonomice žádné takové nebezpečí nehrozí. Na přelomu roku zpracovala ČMKOS tři rozsáhlé analytické studie o stavu a výhledu české ekonomiky, které vyústily do následujících doporučení pro změnu hospodářské politiky české vlády. I tato opatření, zásadně odlišná od vlastních návrhů vlády a NERV, byla odmítnuta.

12 12 Protikrizová opatření - ČMKOS Zabránit prohlubování krize v ČR neadekvátní politikou vlády ČMKOS zásadně požaduje zastavit další snižování daní a pojistného. Toto snížení odčerpává prostředky pro vzdělávací i sociální systémy a také na veřejné investice. Snižování daně ze zisku přitom podporuje jeho masivní odliv do zahraničí (až 5% HDP). ČMKOS je zásadně proti vyvádění pojistného z průběžného systému penzijního pojištění do systému kapitálového spoření. ČMKOS požaduje zastavení privatizace v oblasti státního majetku, sociálních transferů a veřejných služeb.

13 13 Protikrizová opatření - ČMKOS Lépe koordinovat hospodářskou a měnovou politiku. Přijmout účinná opatření pro obnovení úvěrování podnikatelské sféry. Dosavadní opatření centrální banky na snížení úroků jsou neúčinná. Podstatně rozšířit ekonomickou diplomacii a zvýšit reálnou podporu vlády pro české vývozce zejména na trhy, které jsou méně postiženy krizí. Urychleně zvýšit veřejné investice do infrastruktury (včetně infrastruktury měst a obcí) a do podpory zelených a chytrých investic.

14 14 Protikrizová opatření - ČMKOS Urychleně rozvinout programy výstavby v průběhu dvou let alespoň 50 tisíc bytů se státní podporou s nízkým nájemným pro mladé rodiny a osoby v penzijním věku, kteří nemohou najít důstojné bydlení s jim přiměřenými náklady. Vytvořit fond na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat na plný úvazek v důsledku krize. Lidé, kteří budou pracovat jen část pracovního týdne by měli dostávat mzdové vyrovnání z prostředků státu, pokud si budou zvyšovat kvalifikaci.

15 15 Protikrizová opatření - ČMKOS Napnout záchrannou sociální síť Sociální systém ČR není dimenzován na období krize Je nutno zvýšit podpory v nezaměstnanosti a prodloužit dobu pobírání dávek, stejně tak i dávek pomoci v hmotné nouzi Je nutno posílit terénní sociální práci a vybudovat záchytná sociální střediska ve velkých městech Je nutno změnit regulaci cen bytů, posílit formy sociálního bydlení Je nezbytné připravit systém refinancování hypoték v případě, že se občané vlivem krize dostanou do platebních problémů Zajistit ochranu agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s pracovními smlouvami na dobu určitou. Zajistit ochranu občanů před finančními spekulanty. ČMKOS požaduje co nejrychleji přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců

16 16 Protikrizová opatření - ČMKOS Vyčlenit v roce 2009 minimálně dvě procenta HDP na řešení důsledků krize a podporu hospodářského růstu. Projednávat a koordinovat protikrizová opatření vlády se sociálními partnery v Radě hospodářské a sociální dohody.

17 17 Výhled vývoje české ekonomiky Očekávaný pokles HDP letos o minus 5% Dojde k poklesu průmyslové výroby, stavebnictví, služeb – pokles se bude týkat všech odvětví Vzestup nezaměstnanosti na 10 % - již v polovině roku Naroste deficit státního rozpočtu a v závěru roku bude nutno provést restrikce rozpočtových výdajů V letošním roce budou v problémech také rozpočty obcí a regionů.

18 18 Výhled vývoje české ekonomiky II Krize v letošním roce neskončí a bude pokračovat i dalším roce Dá se očekávat výrazné zpomalení růstu reálných mezd, v některých konkrétních případech podniků či dokonce oborů lze očekávat i nominální pokles. Pokud nebudou přijata adekvátní opatření navrhovaná ČMKOS v sociální oblasti, lze očekávat výrazný nárůst chudoby a s tím spojený nárůst negativních jevů ve společnosti (bezdomovectví, kriminalita, drogová závislost, vytváření ghett chudoby ve městech atd.) Zhoršující ekonomický růst kombinovaný se snižováním daní vytvoří nebezpečnou situaci ve veřejných rozpočtech. Při pokračování tohoto vývoje lze očekávat přijetí redukčních balíčků zaměřených výrazně do sociální oblasti (zejména zastavení valorizace důchodů)

19 19

20 20

21 21


Stáhnout ppt "1 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 11.3.2009. 2 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly."

Podobné prezentace


Reklamy Google