Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008

2 Londýnská deklarace ze stanoviska Evropské odborové konfederace z 27. září 2008 Mezinárodní finanční krize musí být bodem obratu a vyvolat úplnou změnu způsobu fungování finančního světa. Převažující model finančního kapitalismu je na pokraji zhroucení. Kasinový kapitalismus se nyní svými excesy dostal na samou hranici krachu a ohrožuje reálnou ekonomiku. Evropská ekonomika tak žije v obavách, že bude zasažena finanční tsunami. Recese je už na obzoru. Proto požadujeme:

3 1. Zásahy státu „Injekce" veřejných financí do finančních institucí za podmínky, že bude nastolena veřejná kontrola a spolu s tím zajištěna zásadní změna jejich chování

4 2. Efektivnější regulaci Mnohem přísnější kontrolu nad tím, jakou kapacitu pro zadlužení mají finanční instituce Posílení podílu vlastního kapitálu Účinnou regulaci na evropské a mezinárodní úrovni. To vše je nezbytné, protože rozsah globálního finančního kapitalismu dávno přesahuje národní rámce.

5 3. Rehabilitovat smysl ratingu Je nezbytné ustavit evropskou ratingovou agenturu (se schopností poskytovat hodnověrná doporučení)

6 4. Stimulaci poptávky Požadujeme vládní akci, která zajistí, že budou k dispozici fondy pro investování do reálné ekonomiky (průmyslu, zpracování surovin), do "zelených" technologií a tak vytvořených pracovních míst, do udržitelného rozvoje;

7 5. Pomoc domácnostem, které jsou krizí zasaženy nejvíce … a též domácnostem, které jsou ohroženy vystěhováním, důchodcům, kteří jsou vystaveni riziku chudoby v pokročilém věku, podnikatelům, kteří hledají investiční kapitál. Je nespravedlivé, aby na zpackané situaci mohli vydělat hlavně ti, kdo ji způsobili;

8 6. Náklady krize rozložit spravedlivě Zvážit koordinovanou evropskou reakci na zpomalení, které probíhá v reálné ekonomice, aby nedošlo k finančním nepokojům, které by měly další dopady. Vyhnout se návratu k přístupu „zachraň se, kdo můžeš, i na úkor ostatních“, spočívajícímu v soutěžení v mzdové umírněnosti a ve snižování úrovně systémů sociální ochrany, což škodí pracujícím a jejich rodinám.

9 7. Tlumit riziko chudoby a její prohlubování Orientovat pozornost na veřejné politiky týkající se příjmových a mzdových nerovností. Tyto nerovnosti a pomalý mzdový růst vedou k ještě většímu zadlužování domácností prostřednictvím rizikových finančních operací.

10 8. Jsme na jedné lodi ! Evropská odborová konfederace (EOK) proto vyzývá Evropskou unii, aby bojovala za práva pracujících, za spravedlivé a důstojné mzdy, za stálá pracovní místa, za pevný systém kolektivního vyjednávání nezávislý na soudech a soudcích a jim nepodřízený.

11 Postoje ČMKOS jsou stejné. Na vládě požadujeme Vypracovat program prorůstových a protikrizových opatření jak v ekonomické, tak sociální oblasti Bránit propojení vnější globální finanční krize s krizi vnitřní, vyvolané neuváženými vládními reformami a kroky vyvolávající inflaci v důsledku změny daní, regulace nájemného, zavedení poplatků u lékaře, oslabení regulace ceny energií atd. Koordinovat opatření přijímaná v hospodářské a finanční politice jak s Českou národní bankou, tak sociálními partnery Připravit se na koordinaci protikrizových opatření s ostatními zeměmi v době, kdy bude zemí předsedající Evropské Unii


Stáhnout ppt "EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google