Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová bezpečnost 12. Právní aspekty © Milan Keršlágerhttp://www.pslib.cz/ke/slajdy Obsah: ● zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová bezpečnost 12. Právní aspekty © Milan Keršlágerhttp://www.pslib.cz/ke/slajdy Obsah: ● zákon."— Transkript prezentace:

1 Počítačová bezpečnost 12. Právní aspekty © Milan Keršlágerhttp://www.pslib.cz/ke/slajdy http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Obsah: ● zákon o elektronickém podpisu ● autorský zákon ● počítačová kriminalita 12.12.2012

2 POZOR: nejsem právník!!!

3 Zákon o elektronickém podpisu ● zákon 227/2000 Sb. – dle směrnice Evropské unie 1999/93/EC – el. podpis jako ekvivalent vlastnoručního podpisu ● novela 440/2004 Sb. – zavádí časové razítko – elektronická značka (práv. osoby, automatizovaně) ● novela 167/2012 Sb. – zajištění přeshraniční komunikace ● uznávaný elektronický podpis, uznávaná el. značka ● referenční formát 2011/130/EU + co když formát není

4 Kvalifikovaný certifikát ● vydává akreditovaná organizace – akreditaci vydává ministerstvo ● umožňuje uznávaný elektronický podpis – nebo uznávaná elektronická značka – je platný od akreditovaných organizací – nebo pod dohledem předpisů Evropské unie ● tj. podle zákonů členských zemí + Švýcarsko – též podle uzavřených mezistátních dohod ● obsahuje identifikační údaje – osoby, organizace, platnost,...

5 Ustanovení zákona ● možnost zneužití kvalifikovaného certifikátu – zákon přenáší odpovědnost na osobu ● „... počínat si tak, aby nemohlo... neoprávněné použití“ – neprodlené informování CA ● kvůli zneplatnění certifikátu – odpovědnost tvůrce podpisu za škodu není, když ● jen v případě včasného zneplatnění certifikátu – skartace po 10 letech – identifikace osoby 20 let ● které byl certifikát vydán, předán

6 Datové schránky ● úložiště elektronických dokumentů – po zřízení vzniká povinnost státních orgánů do nich přednostně doručovat – povinná: orgány veřejné moci a právnické osoby ● fyzické osoby dobrovolně – je uplatňována fikce doručení (po 10 dnech) ● uložení jen 90 dnů, archivace a tisk zpoplatněn – zabezpečení pouze jménem a heslem ● jméno je náhodně generované ● X.509 certifikát, jednorázové heslo zpoplatněnou SMS ● osobní synchronizovaný generátor hesla

7 Autorský zákon ● zákon 121/2000 Sb. – reflexe práva EU, mezinárodní dohody – ochrana práv autora a dalších zúčastněných osob – autorské právo vzniká vznikem díla – zánik práv vypršením → volné dílo ● úmrtí + 70 let (kolektivní → poslední autor) ● audiovizuální 70 let po úmrtí poslední z: – režisér, scénárista, autor dialogů, skladatel hudby – režisér je autorem díla ● majetková práva umělce → 50 let (užití, výdělek) ● databáze 15 let (od zveřejnění, podstatné změny)

8 Dílo ● definice pojmů autor a dílo – dílo je výsledek tvůrčí činnosti autora – problém: kartografie, software ● pojem díla je zde definován zvlášť – nevztahuje se na úřední dílo, lidovou kulturu – software ● vztahuje se jak na program, tak zdrojový kód ● myšlenky, principy, technická řešení → obchodní zák. ● zaměstnanecké dílo – majetková práva vykonává zaměstnavatel ● školní dílo, na objednávku, soutěžní ● kolektivní dílo → jen jako celek

9 Užití díla ● právo dílo užít je právo ho rozmnožit – za užití se nepovažuje užití pro osobní potřebu ● též možné předvedení zákazníkovi, oprava, u kopie: – nelze kopii databáze, kopii architektonického díla stavbou – nelze kopii software, nevydaná audiovizuální díla – modifikace software ● je možné za účelem řádného užití dle pův. určení díla ● ze software nelze odstranit ochranu díla – z díla nelze odstranit identifikaci (autora) ● kvůli záměně nelze užít stejné jméno díla, postav

10 Licence ● umožňuje nabyvateli užít autorské dílo – zákon definuje práva a povinnosti obou stran – písemná forma není vyžadována ● kromě licence výhradní a některých audiovizuálních děl ● nelze se vzdát svých práv ● nelze uzavřít licenci na užití, které není ještě známo ● autorův nárok na přiměřenou odměnu – podmíněné odstoupení od smlouvy ● nabyvatel licenci nevyužil, změna přesvědčení autora – přechod na dědice – zákaz změny díla kromě vyjednaných případů

11 Formy licence – nevýhradní – výhradní ● nutná písemná forma ● autor dále nevykonává práva ● dále ji též řídí občanský a obchodní zákoník – specifická licenční smlouva nakladatelská – bezúplatné zákonné licence ● např. svoboda panoramatu – tj. zobrazení budovy na veřejném prostranství ● citace, katalogová licence, užití na veřejném prostranství, knihovní licence (archiv, knihovna) ● vždy jsou nedotčena autorská osobnostní práva (především nezasahování do díla)

12 Citace ● umožňuje je Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886) – ta definuje mezinárodní význam autorských práv ● dříve se práva cizích státních příslušníků neuznávala ● copyright je automatický – je zakázáno vyžadovat formální registraci díla – malé citace – velké citace ● pouze v omezených případech užití drobného díla – práce vědecké, odborné, kritika, výuka – vždy je nutné uvést autora, název díla, pramen a citace musí být zřetelně odlišena od díla

13 Databáze ● platí bezúplatné zákonné licence – využití obsahu pro vlastní potřebu – nevýdělečné vědecké a školní účely – využití pro soudní řízení, veřejnou bezpečnost ● majetková práva má pořizovatel databáze – definice rozdělení odměn – kolektivní správci ● definice způsobu kontroly správců ministerstvem

14 Vymáhání práv ● definována možnost obrany majitele výhradních práv – klasifikace až jako trestný čin dle §270 TZ ● propadnutí věci, zákaz činnosti, peněžitý trest ● odnětí svobody až dva roky ● při naplnění kvalifikované skutkové podstaty až 8 let ● prováděcí předpisy – ve formě vyhlášek, zákonů, mezinárodní úmluvy,...

15 Softwarové patenty ● patenty na vynálezy realizované počítačem – problém návaznosti na klasické patenty ● vztahují se k výrobkům (výrobek typicky pár patentů) – jeden program typicky mnoho patentů a myšlenek – problém obecnosti patentů ● je to v zájmu toho, kdo patentuje ● až triviální myšlenky – např. „přenos digitalizovaného videa po počítačové síti“ ● autor zakrývá trivialitu složitým popisem – patentové úřady patenty nezkoumají ● měly by, ale odkazují na soudy

16 Zrušení patentu ● zrušit patent může soud – na základě triviálnosti ● těžko se prokazuje, vše lze vysvětlit složitě – na základě „prior art“ ● předmět patentu byl již někde použit před patentováním – problém množství patentů ● soudní řízení je nákladné – až 10x dražší, než pouhá obrana při žalobě – problémem je, že se nepatentuje program ● patentují se jednotlivé myšlenky ● je nemožné nechat rušit nebo obcházet úplně všechno – př.: Android od Google je „čistý“, nadstavby ne

17 Velké firmy, trollové ● velké firmy mají mnoho patentů – tzv. patentové portfolio, vzájemné křížové licence ● vede to ke zdražování výrobků ● žaloba až v okamžiku, kdy je to „zajímavé“ – patentové vydírání malých firem ● v SW se nelze vyhnout „porušování patentů“ ● mimosoudní vyrovnání vede k převzetí firmy ● troll shromažďuje patenty – podá žalobu, defendant má náklady na obranu ● je lepší se dohodnout, jinak další žaloby ● sama nic neprodukuje, takže nemůže být napadnuta

18 Patenty v Evropě ● Evropská patentová úmluva z 5. října 1973: – vylučuje programy ● v dalším bodě ovšem tvrzení zeslabuje ● proto i v Evropě softwarové patenty platí – Evropský patentový úřad v rozporu s úmluvou softwarové patenty uděluje – problém měla řešit „Směrnice o počítačem implementovaných vynálezech“ ● avšak snaha z toho udělat potvrzenou patentovatelnost ● smeteno ze stolu 2005 v Evropském parlamentu ● tím odloženo řešení, ponechána otevřenost problému

19 Počítačová kriminalita ● kopie díla ● zpřístupnění kopie ● držení software ● akceptace licence ● povinnosti vůči policii ČR ● domovní svoboda


Stáhnout ppt "Počítačová bezpečnost 12. Právní aspekty © Milan Keršlágerhttp://www.pslib.cz/ke/slajdy Obsah: ● zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google