Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 11. NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Jindřiška Baronová T EMATICKÝ CELEK Ekonomika - Daně R OČNÍK ČK3B – III. ročník, učební obor D ATUM TVORBY Březen 2013

2 Anotace: Tento digitální učební materiál je zpracován k výuce ekonomiky ve 3. ročníku (tematický okruh daně a daňová soustava) pro učební obory 65-51-H/01 Kuchař- číšník, 65-51-H/01 Číšník, 65-51-H/01 Kuchař. Materiál charakterizuje daň z nemovitostí (pozemků a staveb), kdo je poplatníkem, na čem je závislá výše daně, co je předmětem a základem daně. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 Daň z nemovitostí Platí ji vlastníci pozemků a staveb, které jsou na území ČR zapsány do katastru nemovitostí. Je závislá na velikosti, poloze a účelu využívání. Od daně jsou osvobozeny nemovitosti ve vlastnictví státu, obcí, církví, škol, zdravotnických zařízení, kulturní památky, (cesty, přehrady, rozvody, apod.).

4 Daň z pozemků Základem daně u pozemků (orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů) je výměr pozemku v m 2 násobený cenou půdy za 1 m 2 (cena se odvíjí od bonity půdy a umístění pozemku a je stanovena ve vyhlášce). Od daně je osvobozena např. také zemědělská půda, pokud není využívána k podnikání (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, trvalé travní porosty).

5 Ukázka ze zákona o dani z nemovitostí Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč.

6 Daň ze staveb Základem daně ze staveb je zastavená plocha (výměra půdorysu) každé nadzemní části stavby v m 2. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m 2 (podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období) vynásobená koeficientem 1,20. Sazby daně se liší podle účelu využití stavby. Do výše daně z nemovitostí mohou zasáhnou také obce, pokud stanoví koeficienty obecně závaznou vyhláškou.

7 Použité zdroje KRÁLOVÁ, Irena a Jindřich SOUKUP. Makroekonomie a hospodářská politika státu: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 175 s. ISBN 978-80-7373-062-8. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. [online]. [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dan_z_nemovitosti/cast2.aspx www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google