Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada pro obce s rozšířenou působností, 21. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada pro obce s rozšířenou působností, 21. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada pro obce s rozšířenou působností, 21. listopadu 2012

2 Publikace OECD Education at a Glance 2012 Investice do vzdělávání v roce 2009 Průměr v zemích OECD vydá 6,2 % HDP, od 7 % více vynakládá Island, Jižní Korea, Dánsko, Nový Zéland, Spojené státy, Izrael. JEN 7 z 37 zemí s dostupnými daty vydá na vzdělávání méně než 5 % HDP: Česká republika 4,8 % HDP, Maďarsko (4,8 %), Itálie (4,9 %), Slovensko (4,7%), Jihoafrická republika (4,8 %), Indie (3,5 %), Indonésie (3,6 %). Terciární vzdělávání (VŠ) ČR je s 1,3 % HDP mírně pod průměrem zemí OECD (1,6 %) a zemí EU21 (1,4 %), Primárním, sekundárním a postsekundárním vzdělávání (ZŠ a SŠ) ČR je s 2,9 % HDP výrazně pod úrovní zemí OECD (4,0 %) i EU21 (3,8 % HDP), Preprimární vzdělávání (MŠ) ČR je s 0,5 % HDP na průměru zemí OECD (0,5 %) a země EU21 (0,6 % HDP).

3 Publikace OECD Education at a Glance 2012 Veřejné výdaje na vzdělávání v ČR v roce 2009 činily 9,8 % celkových veřejných výdajů v zemích OECD se jedná o 13 %, v zemích EU21 jde o 12 % veřejných výdajů

4 Rozpis rozpočtu regionálního školství v LK Rok 2012 – vázání finančních prostředků - 2,15% Rok 2013 – nárůst finančních prostředků + 1% Skutečnost na rok 2013 = rozpis 2012 - 1,15 % Objem prostředků bude nižší, než 2012 => reforma MŠMT nemůže zajistit nárůst

5 Počty dětí, žáků a studentů v Libereckém kraji Úbytek 1926 dětí, žáků a studentů Nárůst 7 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní rok 2008/2009 až 2011/2012

6 Kombinované vady

7 200920102011 speciální třídy357429451 z toho jen hluchoslepí110 individuální integrace607564

8 Nadprůměrné počty dětí, žáků a studentů v LK Další druhy postižení, kde LK vykazuje proti jiným krajům ČR nadprůměrné počty dětí a žáků: Ve speciálních třídách: s kombinovanými vadami (nejvyšší podíl výrazně) s tělesným postižením (nejvyšší podíl výrazně) s vadami řeči (třetí nejvyšší podíl) s vývojovými poruchami učení (čtvrtý nejvyšší podíl) s mentálním postižením (čtvrtý nejvyšší podíl) Individuálně integrovaných: s kombinovanými vadami (nejvyšší podíl) s tělesným postižením (nejvyšší podíl) se sluchovým postižením (nejvyšší podíl) se zrakovým postižením (nejvyšší podíl) s vadami řeči (druhý nejvyšší podíl)

9 Pokyn k vykazování Proč vznikl ? – nejasnosti ve způsobu vykazování ve školách, – problémy s financováním školské soustavy. Jak jsme postupovali při jeho vytváření ? – požádali jsme o spolupráci všechna poradenská zařízení, – připomínky PPP a SPC, – připomínky oddělení vzdělávání a koncepcí oddělení financování přímých nákladů. Odkdy je účinný a kdy byl zveřejněn? – účinnost od 1. 9. 2012 – na www.edulk.cz od 10. 9. 2012www.edulk.cz

10 Pokyn k vykazování Komu je pokyn určen? 1.Poradenská zařízení – pravidla pro posuzování druhu a stupně postižení 2.Školy a školská zařízení – jednoznačná informace v Odborném posudku, podle které budou vykazovat děti, žáky se SVP 3.OŠMTS – při kontrolách správného vykazování 4.Zřizovatelům škol a školských zařízení 5.Pedagogům, rodičům, veřejnosti

11 Pokyn k vykazování Dokument bude přílohou Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji v roce 2012 Úvod – proč pokyn vznikl, spojitost s Výkazem o základní škole M3, „Školské poradenské zařízení v závěru Odborného posudku uvede přesnou klasifikaci podle druhu a stupně postižení s odkazem na příslušný řádek výkazu. Ředitel školy nebo zařízení je povinen se tímto vyjádřením řídit.“ Kapitola 1. až 9. – jednotlivé druhy postižení a jejich klasifikace byl respektován názor SPC nebo PPP Závěr – zdravotní znevýhodnění (§16 odst. 3 školského zákona), součtové řádky výkazu (801, 804, … 901, 904)

12 Pokyn k vykazování – postižení více vadami Kapitola 6. Klasifikace souběžného postižení více vadami (tj. kombinované vady) Z hlediska financování je cílem poskytnout vyšší příplatek dítěti s těžším stupněm postižení. Poradenské zařízení posoudí – každou vadu zvlášť podle stupně a dále postupuje podle následující tabulky.

13 Pokyn k vykazování – postižení více vadami Název kategorie souběžného postižení více vadami Oddíl VIII. Speciální třídy Číslo řádku Oddíl IX. Individuálně integrovaní Číslo řádku Lehce a středně postiženívykazují se pouze dle dominantního druhu postižení, přestože jde o více vad Těžce postižení (včetně středně těžkého mentálního postižení, podle vyhlášky č. 73/ 2005 Sb. §1 odstavec (5)) při dvou nebo více vadách, kdy druhá vada je středního nebo rovněž těžkého stupně 0810 ** 0910 ** Z výše uvedených pouze hluchoslepí 08110911

14 Pokyn k vykazování – postižení více vadami Výjimka: Ve výjimečném případě u žáka s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením a zároveň s lehkým mentálním postižením, pokud žák vykazuje výrazně zvýšené nároky na vzdělávání, může poradenské zařízení individuálně doporučit vykázání v řádku 0810 jako Souběžné postižení více vadami (především u žáka při dolní hranici LMR).

15 Děkujeme všem poradenským zařízením a osloveným školám za spolupráci a pomoc při vytváření Pokynu Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241marketa.nesporova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Porada pro obce s rozšířenou působností, 21. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google