Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roboticky asistovaná operativa v urologii M. Babjuk Česká urologická společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roboticky asistovaná operativa v urologii M. Babjuk Česká urologická společnost."— Transkript prezentace:

1 Roboticky asistovaná operativa v urologii M. Babjuk Česká urologická společnost

2 Incidence nádorů u mužů v ČR v období 2004-2008 Source: National Cancer Registry of the Czech Republic Crude incidence rate per 100,000 males Male population of the Czech Republic: 5.136 million Crude incidence rate per 100,000 males other skin (C44) prostate (C61) colorectal cancers (C18-C21) trachea, bronchus and lung (C33,C34) bladder (C67) kidney (C64) stomach (C16) oral cavity and pharynx (C00-C14) pancreas (C25) melanoma of skin (C43) leukaemia (C91-C95) non-Hodgkin’s Lymphoma (C82-C85,C96) liver (C22) larynx (C32) testis (C62) oesophagus (C15) brain, nervous system (C70-C72) gallbladder etc. (C23,C24) multiple myeloma (C90) thyroid (C73) Hodgkin lymphoma (C81) connective and soft tissue (C47,C49) other malignant in situ (D00-D09) uncertain or unknown behavior (D37-D48)

3 Incidence a mortalita karcinomu prostaty v ČR 6846 nových případů v roce 2013 1472 úmrtí v roce 2013 2013: Stádium I+II 4813 pacientů, z toho 3800 do věku 75 let 2013: Stádium III 824 pacientů, z toho 669 do věku 75 let

4 Incidence a mortalita karcinomu ledvin v ČR 3052 nových případů v roce 2013 1060 úmrtí v roce 2013 2013: Stádium I 1611 pacientů (1890 ve stádiu I+II)

5 Koncepce Co by měla zahrnovat? Indikace Kritéria umístění robotických systémů Způsob evaluace výsledků

6 Indikace k robotické operativě v urologii Radikální prostatektomie Resekce ledviny pro nádor (Pyeloplastika pro stenózu pyeloureterální junkce) Důvody: RARP snižuje krevní ztráty, zlepšuje kvalitu života (délka hospitalizace, kontinence, potence) při srovnatelných časných onkologických výsledcích Roboticky asistovaný výkon umožňuje rozšířit indikace záchovných výkonů na ledvině Potenciál dalšího rozvoje (zapojení nových technologií atd.) Potenciální další výkony: Radikální cystektomie Nefroureterektomie Reimplantace močovodu Vybrané operace na močovém měchýři Operace vezikovaginální píštěle

7 Kritéria umístění robotických systémů Dostatečná kvalita a návaznost na systém urologické péče: Plnohodnotné urologické oddělení s adekvátním přístrojovým vybavením, minimálně 30 lůžek Adekvátní personální zabezpečení, zkušenost s výkony potenciálně indikovanými k robotické chirurgii (alespoň 100 každoročně v posledních 3 letech) Adekvátní pooperační péče (JIP, ARO), zajištění řešení komplikací Potenciál i pro zavádění nových indikací (cystektomie apod.) Návaznost na systém onkologické péče Urologické oddělení nebo klinika v místě KOC Splnění předokladu adekvátního hodnocení a prezentace výsledků, návaznost na systém edukace Urologické pracoviště akreditované akreditační komisí pro urologii při MZ ČR jako pracoviště II. typu

8 Faktory hodnocení výsledků definice sledovaných parametrů způsob sledování protokoly Příklad RARP: Vstupní parametry: identifikace, věk pacienta, komorbidity, charakteristika a rozsah nádoru (cT, nálezy z biopsií, pT, PSA, GS), stav potence, typ výkonu Hodnocené parametry: peri a pooperační komplikace (Dindo-Clavien), délka hospitalizace, krevní ztráty, onkologické (pokles PSA, okraje) Cílové parametry: přežití bez biochemické recidivy, přežití bez progrese, OS, DSS Protokol sledování: minimálně a 1 rok PSA, klinické vyšetření

9 Umístění a počty instalací Stávající situace z pohledu urologie: NNH ÚVN Nem. Mostiště Ústí n. Labem Nový Jičín FN Olomouc Hradec Králové KOC: MOU ve spolupráci s FN Brno a USA Hradec Králové FN Bulovka ve spolupráci s FTN a VFN FN Olomouc FN Plzeň FN Ostrava FN Motol FN KV KN Liberec KN Zlín KOC Pardubického kraje MN Ústí n. L Č. Budějovice Jihlava N. Jičín

10 Počty výkonů – současnost a potenciál Radikální prostatektomie: 2014: v ČR 1248 RP otevřených + 957 laparo (92% radikálních prostatektomií v USA, severských zemích, 80% v UK, 50% ve Francii provedeno roboticky……) 2013: Stádium I+II 4813 pacientů, z toho 3800 do věku 75 let 2013: Stádium III 824 pacientů, z toho 669 do věku 75 let V urologii 1183 robotických výkonů v roce 2015 RARP 1043 Radikální prostatektomie v ČR: Zhruba 3000 výkonů v nejbližších letech

11 Počty výkonů – současnost a potenciál Resekce ledviny: 2014: v ČR 782 otevřených + 311 laparoskopických resekcí 2013: Stádium I 1611 pacientů (1890 ve stádiu I+II) Resekce ledviny: Zhruba 1100 nemocných indikovaných k resekčnímu výkonu v nejbližších letech, z toho zhruba 600-700 vhodných k endoskopickému výkonu

12 Počty výkonů - výhled Radikální prostatektomie: Vzhledem k narůstající incidenci zhruba 3000 výkonů v nejbližších letech Resekce ledviny: Zhruba 1000 nemocných indikovaných k resekčnímu výkonu v nejbližších letech, z toho zhruba 600 vhodných k endoskopickému výkonu Pyeloplastika: Potenciálně cca 250 výkonů Potenciál: 3600-3700 robotických urologických výkonů ročně Minimální roční počet výkonů na centrum 200-300


Stáhnout ppt "Roboticky asistovaná operativa v urologii M. Babjuk Česká urologická společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google