Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Novela zákona o místních poplatcích 6. 4. 2016 Mgr. Jantoš, Mgr. Těžký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Novela zákona o místních poplatcích 6. 4. 2016 Mgr. Jantoš, Mgr. Těžký."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Novela zákona o místních poplatcích 6. 4. 2016 Mgr. Jantoš, Mgr. Těžký

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu MP za komunální odpad – osvobození I. Osvobození -dle minulé úpravy pouze v OZV -dle nové úpravy – ze zákona a v OZV Osvobozen poplatník, který je umístěn: a)do dětského domova nebo školského zařízení -§ 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů -zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů -diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav -§ 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů -Školský rejstřík: http://rejskol.msmt.cz/http://rejskol.msmt.cz/ -Střediska výchovné péče: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni- programy/strediska-vychovne-pecehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni- programy/strediska-vychovne-pece

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu MP za komunální odpad – osvobození II. b)do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 39 odst. 1 písm. c) a § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů c)jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením § 39 odst. 1 písm. c) a § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů d)v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení § 34 odst. 1 písm. d), e), f) a g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů registr poskytovatelů sociálních služeb:  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1445852000970_1 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1445852000970_1

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Promíjení místních poplatků podle § 16a Pouze místní poplatek za komunální odpad Na žádost Z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit Náležité odůvodnění (důraz na zásadu zákazu diskriminace) Odvolání není přípustné Soudní přezkum rozhodnutí Prominout lze i zaplacené poplatky (lhůta pro placení daně) Promíjení příslušenství – správní poplatek

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Promíjení místních poplatků podle § 16b Z moci úřední Při mimořádných, zejména živelních událostech Poplatek se promíjí všem poplatníkům, kterých se důvod prominutí týká Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce a dále způsobem umožňující dálkový přístup

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod poplatkové povinnosti u nezletilých I. Přechod poplatkové povinnosti vznikem nedoplatku na zákonného zástupce Více zákonných zástupců a)Přechod nedoplatku na jednoho z nich b)Přechod na oba zároveň

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přechod poplatkové povinnosti u nezletilých II. Přechod na oba zákonné zástupce - vyměření a)Vyměřit oběma zákonným zástupcům jedním platebním výměrem a doručit každému zvlášť b)Vyměřit oběma zákonným zástupcům jedním platebním výměrem a doručit jej společnému zmocněnci (§ 30 daňového řádu) c)Vyměřit pouze jednomu z nich Přechod na oba zákonné zástupce – os. daňový účet (ODÚ) a)Nedoplatek připsat na ODÚ toho zákonného zástupce, kterému vyměří nedoplatek b)Nedoplatek připsat na nově vytvořený společný ODÚ obou zákonných zástupců

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Novela zákona o místních poplatcích 6. 4. 2016 Mgr. Jantoš, Mgr. Těžký."

Podobné prezentace


Reklamy Google