Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní registr územní identifikace a nemovitostí Zbyněk Havelda Úřad pro veřejné informační systémy Seminář sdružení Nemoforum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní registr územní identifikace a nemovitostí Zbyněk Havelda Úřad pro veřejné informační systémy Seminář sdružení Nemoforum."— Transkript prezentace:

1 Základní registr územní identifikace a nemovitostí Zbyněk Havelda Úřad pro veřejné informační systémy E-mail: haveldaz@uvis.cz Seminář sdružení Nemoforum Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací

2 Struktura prezentace základní dokumenty stávající zdroje dat postup řešení ZRUIN koncepce včetně věcného záměru zákona

3 Základní dokumenty Státní informační politika (usnesení vlády ČR č. 525/1999) Koncepce budování ISVS (usnesení vlády ČR č. 1059/1999) Akční plán realizace SIP do roku 2002 (usnesení vlády ČR č. 527/2000) Koncepční řešení prostorové identifikace (studie) Věcný záměr zákona o registrech veřejné správy (usnesení vlády ČR č. 1280/2001) standardy ISVS relevantní právní předpisy

4 Stávající zdroje dat MPSV - územně identifikační registr objektů a adres MV - podsystém adresa v rámci Informačních systémů správních činností, ČSÚ- registr prostorových jednotek, registr sčítacích obvodů, číselníky jednotek NUTS MMR - územně identifikační registr ČÚZK - informační systém katastru nemovitostí informační systémy měst a obcí a další

5 Postup řešení vypracováno zadání studie proveditelnosti - XII. 1999 výzva a výběr zpracovatele studie - I. 2000 zpracování studie - II.-VI. 2000 oponentura studie - IX 2000 příprava věcného záměru zákona o ZRUIN - - XII. 2000-VI. 2001 projednání věcného záměru zákonné úpravy registrů veřejné správy vládou - XII. 2001 pilotní projekt ZRUIN - od XI. 2001 nová verze Standardu ISVS k prostorové identifikaci - 2001

6 Cíle tvorby ZRUIN vytvořit jediný referenční zdroj vybraných územních prvků a údajů o nich zajistit, aby orgány veřejné správy mezi sebou i ve vztahu k subjektům mimo veřejnou správy používaly stejné územní prvky a údaje o nich stanovit jednoznačné odpovědnosti a povinnosti ve vztahu k jednotlivým územním prvkům a údajům o nich

7 Charakteristiky ZRUIN pracuje se s vybranou množinou základních územních prvků a jejich identifikačních a lokalizačních údajů i dalších údajů zachycuje vzájemné prostorové vazby územních prvků (i v čase) identifikační a lokalizační údaje územních prvků jsou standardizovány a tedy i jednotně zapisovány každý prostorový prvek a každý jeho identifikační a lokalizační údaje i ostatní údaje registru má stanoven povinný subjekt, který odpovídá za přesnost a správnost předávaných údajů a včasnou aktualizaci

8 Charakteristiky ZRUIN je veden v elektronické podobě zápisy probíhají prostřednictvím registračních míst obsah je k dispozici dálkovým přístupem prostřednictvím standardních služeb zdarma (s výjimkou úředních výpisů)

9 Územní prvky ZRUIN (1) území oblasti území kraje území okresu území obce území vojenského újezdu katastrální území území základní sídelní jednotky, území správního obvodu (hl.m. Prahy)

10 Územní prvky ZRUIN (2) území městského obvodu, území městské části část obce ulice nebo jiné veřejné prostranství budova obvod dodávací poštovní provozovny adresní místo pozemky v podobě parcel

11 Údaje ZRUIN identifikační údaje (určení nepřímé polohy) - název nebo číslo a kód územního prvku lokalizační údaje (určení přímé polohy) - souřadnice definičního bodu územního prvku a souřadnice hranice územního prvku technicko-ekonomické atributy (budovy) údaje o nemovitostech - vlastnické vztahy –fyzické osoby - základní kód, RČ, jméno, příjmení vlastníka, adresa trvalého pobytu, vlastnický podíl –právnické osoby- IČO, název, adresa sídla, vlastnický podíl

12 Registrační místa katastrální úřady pověřené obce ČÚZK

13 Nástin obsahu věcného záměru zákona o územní identifikaci a základním registru územní identifikace a nemovitostí stanovení pravidel pro práci s informacemi vztahujícími se k území určení územních prvků, identifikačních a lokalizačních údajů těchto prvků a dalších údajů vedených ve ZRUIN stanovení pravidel platných pro ZRUIN (zápis, předávání a poskytování dat, provoz) stanovení informačního systému, v němž bude ZRUIN provozován a zřízení ZRUIN

14 Závěr Při řešení základního registru územní identifikace a nemovitostí je nutno postupovat souběžně v oblasti standardizace, vlastního projekčního řešení i legislativní podpory navrženého řešení, a to vše s ohledem na využitelnost stávajících zdrojů dat

15 Děkuji za pozornost http://www.uvis.cz


Stáhnout ppt "Základní registr územní identifikace a nemovitostí Zbyněk Havelda Úřad pro veřejné informační systémy Seminář sdružení Nemoforum."

Podobné prezentace


Reklamy Google