Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_352_Síra a její sloučeniny Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_352_Síra a její sloučeniny Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_352_Síra a její sloučeniny Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace AutorMgr. Hana Glatterová Průřezové témaČlověk a životní prostředí, člověk a svět práce Tematický celek Chemie Ročník1. Datum tvorby11. 1. 2013 Datum a místo ověření14. 1. a 16. 1. 2013 chemie 1. Za Druh učebního materiáluPrezentace Anotace Prezentace podporuje frontální vedení výuky. Jejím přínosem je výběr a uspořádání probírané látky pro učební obory Zahradník (41-52-H/01) a Zemědělec - farmář (41-51-H/01). V prezentaci je věnován mj. prostor kyselým dešťům – jejich důsledkům, možnostem jejich předcházení nebo aspoň možnostem kompenzování jejich důsledků. Výsledky vzdělávání: Žák charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí. Klíčová slova Síra, nekov, sulfidy, sulfan, hořlavost, toxicita a nebezpečnost pro životní prostředí, rozpustnost, oxid siřičitý a sírový, kyselý déšť, kyselina siřičitá a sírová, siřičitany a sírany, hydrogensírany, hydráty síranů, superfosfát, dezinfekce, bělení, konzervace, ekologický problém Metodický pokyn Učitel využije poznámek na snímcích k vedení výkladu, danou problematiku vysvětluje,popř. vede s žáky diskusi. Snímky s informacemi určenými k zápisu jsou v pravém horním rohu označeny písmenem „z“; snímky lze dle potřeby žákům poskytnout také ve vytištěné formě. Prezentace obsahuje několik odkazů na webové stránky. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů autora.

2 Významný prvek VI.A

3 Poznáte prvek?  významná složka různých fungicidů  nekovová krystalická látka  nepostradatelný biogenní prvek

4 Síra Zjistěte a zapište si její: – chemickou značku – protonové číslo – relativní atomovou hmotnost – elektronegativitu – zařazení: kov – polokov - nekov 4

5 Síra.. – chemickou značku S – protonové číslo 16 – relativní atomovou hmotnost 32,06 – elektronegativitu 2,4 – zařazení: nekov 5

6 nekovová krystalická látka molekuly nejčastěji S 8 ve vodě nerozpustná nejčastější oxidační čísla: -II, IV, VI je poměrně reaktivní prvek hoří modrým plamenem, vzniká SO 2 (v malém množství také SO 3 ) http://www.youtube.com/watch?v=GKjICz8gsP8 Síra

7 v elementární formě: ve sloučeninách: jako biogenní prvek – především v bílkovinách a aminokyselinách sulfidy S -II sulfan H 2 Ssírany SO 4 II- v uhlí a ropěve vzduchu SO 2, SO 3 Síra - výskyt

8 SULFIDY minerál: Pyrit FeS 2 (chemicky disulfid železnatý) nejrozšířenější sulfid v zemské kůře, součást železné rudy

9 SULFIDY sfalerit ZnS galenit PbS cinabarit (rumělka) HgS chalkopyrit – směsný sulfid mědi a železa

10 sulfan H 2 S dříve sirovodík bezbarvý plyn ve vodě se rozpouští na velmi slabou kyselinu sulfanovou (kys. sirovodíkovou) typický zápach („zkažená vejce“) tvoří se např. rozkladem organického materiálu POZOR – nebezpečný!

11 Extrémně hořlavý (F+) Vysoce toxický (T+) Nebezpečný pro životní prostředí (N) sulfan H 2 S

12 podle standardní v USA: NFPA 704 více o NFPA: http://cs.wikipedia.org/wiki/NFPA_704 zdraví hořlavost sulfan H 2 S

13 oxid siřičitý SO 2 kyselinotvorný oxidační i redukční vlastnosti oxid sírový SO 3 kyselinotvorný oxidy síry

14 oxid siřičitý SO 2 výskyt: – v sopečných plynech – rozpuštěný jako kyselina siřičitá v podzemních (minerálních) vodách základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové hustota cca 2-krát větší než hustota vzduchu má dezinfekční a bělicí účinky

15 oxid siřičitý SO 2 použití: – k dezinfekci (tzv. síření) sudů a sklepů pro skladování ovoce a zeleniny, – k ošetřování osiv proti plísním – na bělení přírodních materiálů – také jako konzervační činidlo

16 oxid siřičitý SO 2 štiplavě páchnoucí plyn dráždí dýchací cesty, toxický (T) ohrožuje organismy, hlavně jehličnaté dřeviny vzniká – hořením síry – pražením sulfidů způsobuje ekologické problémy korozivní a žíravé látky Na 2 CO 3 + H 2 SO 3 → Na 2 SO 3 + CO 2 + H 2 O

17 Jak se projevuje překyselení půdy a jak lze proti této situaci postupovat? ekologický problém Je možné omezit množství kyselých dešťů? Jak? Lze neutralizovat důsledky kyselých dešťů? Jak? Připravte si na toto téma krátký referát informující ostatní o problémech a možnostech řešení.

18 Pokračování příště

19 ekologické problémy hnědé uhlí (C) příměsi: S a FeS 2 kouř a smog dýchací potíže kyselé deště ekologický problém

20 kyselý déšť ekologický problém

21 kyselina siřičitá H 2 SO 3 slabá dvojsytná kyselina, v roztoku nestálá H 2 SO 3  H 2 O + SO 2 Je ale silnější než H 2 CO 3, a tak ji umí vytlačit z její soli: Na 2 CO 3 + H 2 SO 3 → Na 2 SO 3 + CO 2 + H 2 O soli: – siřičitany (SO 3 II- ) – hydrogensiřičitany např. NaHSO 3 známý např. jako E222

22 siřičitany (SO 3 ) II- Používají se například v potravinářství: – jako konzervanty o prakticky všech vín o sušeného ovoce Nepovinný odkaz pro zájemce : Použití oxidu siřičitého ve vinařství http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/16901/such%C3%A1nkov%C3%A 1_2011_bp.pdf?sequence=1 http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/16901/such%C3%A1nkov%C3%A 1_2011_bp.pdf?sequence=1

23 kyselina sírová H 2 SO 4 zastaralý název: vitriol silná dvojsytná kyselina žíravá (C) koncentrovaná (96–98 %) – silné oxidační účinky – hygroskopická, tzn. pohlcuje vodní páry – dehydratuje (zuhelnatí) organické látky http://www.youtube.com/watch?v=R-kiyIg2xHo http://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ

24 kyselina sírová H 2 SO 4 koncentrovaná je hustá olejnatá kapalina neomezeně mísitelná s vodou – POZOR: při jejím rozpouštění ve vodě se uvolňuje značné množství tepla roztok SO 3 v H 2 SO 4 se nazývá oleum je velmi reaktivní soli: sírany (SO 4 II- ) a hydrogensírany

25 sírany (SO 4 II- ) a hydrogensírany většina solí je rozpustná ve vodě – nízkou rozpustnost: CaSO 4, PbSO 4, BaSO 4 sírany jsou produktem v živočišných tělech

26 sírany (SO 4 II- ) průmyslově významná reakce: Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 → 2 CaHPO 4 + CaSO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 + 2 H 2 SO 4 → Ca(H 2 PO 4 ) 2 + 2 CaSO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3 H 2 SO 4 → 2 H 3 PO 4 + 3 CaSO 4 vzniklá směs je známá jako fosforečné hnojivo superfosfát

27 sírany (SO 4 II- ) reakcí Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 vzniká směs známá jako fosforečné hnojivo superfosfát: H 3 PO 4, Ca(H 2 PO 4 ) 2, CaHPO 4, CaSO 4

28 síran vápenatý CaSO 4 E516 http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E516

29 hydráty síranů Hydrát je látka, která má ve svých molekulách zabudovánu vodu.

30 hydráty síranů CaSO 4 · 2H 2 O – sádrovec síran vápenatý dihydrát mariánské sklo – podobné slídě alabastr - jemně zrnitý až celistvý, zářivě bílé barvy alabastr

31 hydráty síranů –termickým (130 -150 °C) rozkladem sádrovce se vyrábí sádra CaSO 4. ½H 2 O – sádra síran vápenatý hemihydrát – všestranné využití především ve stavebnictví (sádrokarton, drobné opravy, …) http://www.tbgprazskemalty.cz/fileadmin/user_upload/napsali_o_nas/clanky_ke_ stazeni/TBG_MAT5_nahled.pdf

32 hydráty síranů CuSO 4 ·5H 2 O – modrá skalice síran mědnatý pentahydrát ZnSO 4 ·7H 2 O - bílá skalice síran zinečnatý heptahydrát FeSO 4 ·7H 2 O – zelená skalice síran železnatý heptahydrát

33 hydráty síranů Na 2 SO 4 ·10H 2 O - Glauberova sůl síran sodný dekahydrát se používá hlavně – při výrobě čisticích prostředků – při procesu rozvlákňování papíru. Dekahydrát je vhodné teploakumulační medium

34 hydráty síranů sírany společnou krystalizací dávají tzv. podvojné sírany – tzv. kamence – např. KAl(SO 4 ) 2. 12H 2 O síran draselno-hlinitý dodekahydrát – např. KCr(SO 4 ) 2. 12H 2 O síran draselno-chromitý dodekahydrát

35 Užití kyseliny sírové Má H 2 SO 4 nějaké využití? Jmenujte! Má ještě nějaké využití? Hledejte na internetu!

36 kyselina sírová H 2 SO 4 - užití Využití je velmi široké: při výrobě – průmyslových hnojiv, – chemikálií, – plastů, – syntetických vláken – léčiv, – barviv, – výbušnin

37 kyselina sírová H 2 SO 4 - užití v papírenském průmyslu v textilním průmyslu při úpravě rud při zpracování ropy jako elektrolyt do olověných akumulátorů při sušení a odvodňování látek při úpravě pH vody

38 Kontrolní otázky 1.Které oxidy tvoří síra? 2.Které kyseliny tvoří a jaká je jejich vzájemná síla? 3.Zapište rovnicemi tři fáze vznik kyseliny sírové. 4.Vyjmenujte důležité hydráty síranů a vyjmenujte jejich praktické využití.

39 Citace Obrázek tematický AUTOR NEUVEDEN. office.microsoft.com [online]. [cit. 31.8.2012]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chemie&ex=1#pg:5|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chemie&ex=1#pg:5| Obrázek čisté síry MILLS, Ben. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfur-sample.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfur-sample.jpg Obrázek komínu HORST74. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EPRU1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EPRU1.JPG Obrázek elementární síry krystalické DESCOUENS, Didier. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soufresicile2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soufresicile2.jpg Obrázek elementární síry sopečného původu LUCA, Luca. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fumarole.opening%282cm%29.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fumarole.opening%282cm%29.jpg Obrázek pyritu DESCOUENS, Didier. Wikipedia.cz [online]. [cit.11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyriteespagne.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyriteespagne.jpg Obrázek železné rudy ZIMBRES FGEL/UERJ, Eurico. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/2e/20120219042103!HematitaEZ.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/2e/20120219042103!HematitaEZ.jpg Obrázek piktogramu extrémní hořlaviny PHROOD. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_F.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_F.svg Obrázek piktogramu vysoce toxické látky VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_T.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_T.svg Obrázek piktogramu látky nebezpečné pro životní prostředí VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_N.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_N.svg Obrázek NFPA VOLNÉ DÍLO. en.wikipedia.org [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:NFPA_704.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg Obrázek piktogramu korozívní a žíravé látky HENNING, Torsten. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg Obrázek učitelky AUTOR NEUVEDEN. Klipart Office Microsoft Obrázek brikety hnědého uhlí SCHWEIß, Markus, Gamma Correction By Julo. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/21/20060430230720!Braunkohle_als_Hausbrand.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/2/21/20060430230720!Braunkohle_als_Hausbrand.jpg Obrázek komínu a kouře HORST74. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EPRU1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EPRU1.JPG Obrázek lesa po kyselých deštích NIPIK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG Obrázek piktogramu žíravina MATTHIAS, M.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_C.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_C.svg Obrázek krystalu sádrovce KLUKA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gips_3_Maroko.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gips_3_Maroko.jpg Obrázek alabastru RA'IKE. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alabaster.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alabaster.jpg Obrázek sádrokartonu DROBNY, M.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sadrokarton.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sadrokarton.jpg Obrázek modré skalice AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalkantyt,_Almeria,_2Hiszpania.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalkantyt,_Almeria,_2Hiszpania.jpg Obrázek zelené skalice AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADran_%C5%BEeleznat%C3%BD.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADran_%C5%BEeleznat%C3%BD.JPG Obrázek skalice bílé MANGL, Ondřej. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADran_zine%C4%8Dnat%C3%BD.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADran_zine%C4%8Dnat%C3%BD.JPG Obrázek papíru AUTOR NEUVEDEN, Volné Dílo. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paper_450x450.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paper_450x450.jpg Obrázek Glauberovy soli VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sodium_sulfate.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sodium_sulfate.jpg Obrázek kamence AUTOR NEUVEDEN, Volné Dílo. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alum.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alum.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_352_Síra a její sloučeniny Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google