Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_67.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_67."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_67

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu, součástí materiálu je opakování učiva. Klíčová slova: Síra a oxid siřičitý, vlastnosti, užití. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Síra a oxid siřičitý Síra – sulphur – patří mezi chalkogeny

4 Síra - zákonitosti plynoucí z PTP 16 S:[ 10 Ne] 3s 2 3p 4 - VI.A skupina – 6 valenčních elektronů, - oxidační čísla od –II po +VI, - hodnota elektronegativity je v porovnání s kyslíkem nižší 2,6

5 Výskyt síry - volná – je obsažena v sopečných plynech, - vázaná – v sulfidech a v síranech, v organických sloučeninách – biogenní prvek: pyrit – FeS 2 sfalerit – ZnS rumělka (cinabarit) – HgS chalkopyrit – CuFeS 2 galenit – PbS baryt – BaSO 4 sádrovec – CaSO 4.2H 2 O Glauberova sůl – Na 2 SO 4. 10H 2 O

6 Vlastnosti síry -žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v polárních rozpouštědlech – např. v CS 2 - v pevném stavu existuje ve dvou alotropických modifikacích – kosočtverečná a jednoklonná síra – obě modifikace tvoří cyklické molekuly S 8,ale liší se jejich prostorovým uspořádáním, -kromě krystalické existuje i amorfní síra konkrétně plastická síra a sirný květ,

7 Amorfní formy síry Plastická síra – vzniká prudkým ochlazením kapalné síry, je to žlutohnědá, pružná a tvárná hmota. Sirný květ – vzniká ochlazením sirných par. Síra má b.t. 119°C, mění se na žlutou kapalinu, ale při zahřívání nad 160°C hnědne a zvyšuje svoji viskozitu. Ve struktuře dochází k otevírání molekul S 8 a spojování do dlouhých řetězců až 200 000 atomů síry.

8 Výroba – těžba síry Frashova metoda -roztavení síry v podzemních ložiscích pomocí vodní páry, která je do ložisek síry vháněna sondami, -takto zkapalněná síra se pak vytlačuje k povrchu stlačeným horkým vzduchem, -získaná síra je velmi čistá – 99,6%, dále už se proto většinou neupravuje.

9 Chemické vlastnosti síry Síra se s většinou prvků slučuje za vysokých teplot: S + O 2 → SO 2 S + H 2 → H 2 S S + 3F 2 → SF 6 Nereaguje např. s dusíkem, tellurem, jódem, iridiem, platinou, zlatem a se vzácnými plyny. Reaguje s kyselinou dusičnou. S + 2HNO 3 → H 2 SO 4 + 2NO

10 Využití síry - výroba kyseliny sírové, - výroba herbicidů, - vulkanizace kaučuku, -výroba zápalek, -výroba střelného prachu, -výroba sirouhlíku CS 2.

11 Oxid siřičitý - bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, - dobře rozpustný ve vodě – v 1dm 3 se při teplotě 20°C rozpustí 40dm 3 SO 2, SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 ( SO 2. nH 2 O) - vyrábí se spalováním síry na vzduchu nebo pražením pyritu – FeS 2 S + O 2 → SO 2 4FeS 2 + 11O 2 → 8SO 2 + 2Fe 2 O 3

12 chemické vlastnosti SO 2 - je velmi reaktivní - má výrazné redukční účinky: Cl 2 + SO 2 + 2H 2 O → 2HCl + H 2 SO 4 2HNO 3 + 3SO 2 + 2H 2 O → 2NO + 3H 2 SO 4 5SO 2 + 2MnO 4 - + 2H 2 O → 2Mn 2+ + 5SO 4 2- + 4H + - oxidační účinky, kdy se sám redukuje, má jen v přítomnosti silných redukčních činidel ( tyto reakce probíhají za zvýšené teploty) SO 2 + 2H 2 → S + 2H 2 O SO 2 + C → S + CO 2 SO 2 + 4HI → S + 2I 2 + 2H 2 O

13 Využití a význam oxidu siřičitého - má průmyslové využití – výroba H 2 SO 4 - výroba celulózy - síření sudů na víno, - bělení vlny a hedvábí Negativní význam – - podílí se na kyselých deštích - síra je součástí hnědého a černého uhlí, při hoření vzniká SO 2 a dostává se do ovzduší, s deštěm vzniká H 2 SO 3 a dostává se do půdy – ničí jehličnaté lesy, ničí i další vegetaci, způsobuje korozi kovů a ohrožuje lidské zdraví.

14 Opakování 1.plastická síra 2.sirný květ 3.kyselé deště 4.FeS 2 5.HgS 6.BaSO 4 7.Na 2 SO 4. 10H 2 O a)ochlazení sirných par b)prudké ochlazení kapalné síry c)rumělka d)pyrit e)Glauberova sůl f)baryt g)SO 2

15 Domácí úkol Připravte referáty na témata: Historie využívání síry Koloidní síra – sirné mléko Využívání střelného prachu Vulkanizace kaučuku

16 Citace literatury: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-055-51. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. WIKIPEDIE, otevřena encyklopedie. Chemie, kategorie: Chalkogeny: Síra [online]. [cit. 2013-08-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra,


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_67."

Podobné prezentace


Reklamy Google