Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_67

2 Síra a oxid siřičitý, vlastnosti, užití.
Jméno autora: Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník: 1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Anorganická chemie Předmět: chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu, součástí materiálu je opakování učiva. Klíčová slova: Síra a oxid siřičitý, vlastnosti, užití. Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Síra – sulphur – patří mezi chalkogeny
Síra a oxid siřičitý Síra – sulphur – patří mezi chalkogeny

4 Síra - zákonitosti plynoucí z PTP
16S:[10Ne] 3s23p4 - VI.A skupina – 6 valenčních elektronů, - oxidační čísla od –II po +VI, - hodnota elektronegativity je v porovnání s kyslíkem nižší 2,6

5 Výskyt síry - volná – je obsažena v sopečných plynech,
- vázaná – v sulfidech a v síranech, v organických sloučeninách – biogenní prvek: pyrit – FeS2 sfalerit – ZnS rumělka (cinabarit) – HgS chalkopyrit – CuFeS2 galenit – PbS baryt – BaSO4 sádrovec – CaSO4 .2H2O Glauberova sůl – Na2SO4 . 10H2O

6 Vlastnosti síry žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v polárních rozpouštědlech – např. v CS2 v pevném stavu existuje ve dvou alotropických modifikacích – kosočtverečná a jednoklonná síra – obě modifikace tvoří cyklické molekuly S8,ale liší se jejich prostorovým uspořádáním, kromě krystalické existuje i amorfní síra konkrétně plastická síra a sirný květ,

7 Amorfní formy síry Plastická síra –
vzniká prudkým ochlazením kapalné síry, je to žlutohnědá, pružná a tvárná hmota. Sirný květ – vzniká ochlazením sirných par. Síra má b.t. 119°C, mění se na žlutou kapalinu, ale při zahřívání nad 160°C hnědne a zvyšuje svoji viskozitu. Ve struktuře dochází k otevírání molekul S8 a spojování do dlouhých řetězců až atomů síry.

8 Výroba – těžba síry Frashova metoda
roztavení síry v podzemních ložiscích pomocí vodní páry, která je do ložisek síry vháněna sondami, takto zkapalněná síra se pak vytlačuje k povrchu stlačeným horkým vzduchem, získaná síra je velmi čistá – 99,6%, dále už se proto většinou neupravuje.

9 Chemické vlastnosti síry
Síra se s většinou prvků slučuje za vysokých teplot: S + O2 → SO2 S + H2→ H2S S + 3F2→ SF6 Nereaguje např. s dusíkem, tellurem, jódem, iridiem, platinou, zlatem a se vzácnými plyny. Reaguje s kyselinou dusičnou. S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

10 Využití síry - výroba kyseliny sírové, - výroba herbicidů,
- vulkanizace kaučuku, výroba zápalek, výroba střelného prachu, výroba sirouhlíku CS2.

11 Oxid siřičitý - bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu,
- dobře rozpustný ve vodě – v 1dm3 se při teplotě 20°C rozpustí 40dm3 SO2, SO2 + H2O → H2SO3 ( SO2 . nH2O) - vyrábí se spalováním síry na vzduchu nebo pražením pyritu – FeS2 S + O2 → SO2 4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3

12 chemické vlastnosti SO2 - je velmi reaktivní
- má výrazné redukční účinky: Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4 2HNO3 + 3SO2 + 2H2O → 2NO + 3H2SO4 5SO2 + 2MnO4- + 2H2O → 2Mn2+ + 5SO H+ - oxidační účinky, kdy se sám redukuje, má jen v přítomnosti silných redukčních činidel ( tyto reakce probíhají za zvýšené teploty) SO2 + 2H2 → S + 2H2O SO2 + C → S + CO2 SO2 + 4HI → S + 2I2 + 2H2O

13 Využití a význam oxidu siřičitého
- má průmyslové využití – výroba H2SO4 - výroba celulózy - síření sudů na víno, - bělení vlny a hedvábí Negativní význam – - podílí se na kyselých deštích - síra je součástí hnědého a černého uhlí, při hoření vzniká SO2 a dostává se do ovzduší, s deštěm vzniká H2SO3 a dostává se do půdy – ničí jehličnaté lesy, ničí i další vegetaci, způsobuje korozi kovů a ohrožuje lidské zdraví.

14 Opakování ochlazení sirných par plastická síra
prudké ochlazení kapalné síry rumělka pyrit Glauberova sůl baryt SO2 plastická síra sirný květ kyselé deště FeS2 HgS BaSO4 Na2SO4 . 10H2O

15 Domácí úkol Připravte referáty na témata: Historie využívání síry
Koloidní síra – sirné mléko Využívání střelného prachu Vulkanizace kaučuku

16 Citace literatury: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro
čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, ISBN 81. WIKIPEDIE, otevřena encyklopedie. Chemie, kategorie: Chalkogeny: Síra [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google