Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění Název učebního materiálu: Přípravky Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová Datum vytvoření: 17. 2. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: přípravek, funkce, účel, návrh přípravku, ustavovací základna, upínací síla, hospodárnost. Anotace: Materiál je určen žákům 4. ročníku předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli. Metodické pokyny: Tento materiál uplatní učitel při výkladu dané látky, použité obrázky a fotografie zvýší názornost výkladu. Prezentaci mohou žáci použít i v rámci samostatné domácí přípravy na výuku.

3 Přípravky  Funkce a účel přípravků  Rozdělení přípravků  Konstrukční zásady při návrhu přípravků  Volba a zásady ustavovacích ploch obrobku  Upínání obrobků  Hospodárnost přípravků

4 Funkce a účel přípravků  Přípravky jsou součástí technologické soustavy: stroj-nástroj-obrobek-přípravek  Přípravek je výrobní pomůcka, zajišťuje: 1.Správné ustavení obrobku vzhledem k nástroji geometrická přesnost, jakost povrchu 2.Spolehlivé a přesné upnutí obrobku 3.Vedení nástroje vůči obrobku 4.Vzájemnou polohu součástí při montáži

5 Funkce a účel přípravků  Účelem přípravků je: 1.Zpřesnění výroby snížení zmetkovitosti 2.Zkrácení vedlejších časů vyšší produktivita práce 3.Zjednodušení obsluhy nižší požadavky na kvalifikaci obsluhy 4.Odstranění namáhavé a zdraví nebezpečné práce

6 Rozdělení přípravků 1.Dle rozsahu použitelnosti: o Univerzální - pro obrobky různých tvarů, velikosti, druhu (svěrák, sklíčidlo), kusová výroba o Jednoúčelové – upnutí určitého obrobku pro jednu operaci, uživatel si je sám navrhuje a vyrábí o Stavebnicové – sestavují se z typizovaných dílů a tím vznikají určité varianty přípravků, malosériová výroba o Skupinové – pro určitou skupinu obrobků s podobnými technologickými a konstrukčními znaky, používají se u NC strojů

7 Rozdělení přípravků Strojní otočný a sklopný svěrák Jednoúčelový přípravek

8 Rozdělení přípravků 2. Dle operace: o Pro obrábění – vrtací, soustružnické, brousící….. o Montážní o Kontrolní a měřící o Určené k orýsovaní o Doplňková a pomocná zařízení o Svařovací přípravky

9 Rozdělení přípravků Svařovací stavebnicový přípravek

10 Rozdělení přípravků Měřící přípravek

11 Rozdělení přípravků Přípravek pro kontrolu tvaru dveří a polohy otvorů

12 Rozdělení přípravků Zakládací přípravek pro montáž a kontrolu funkčnosti světlometů

13 Rozdělení přípravků Stavebnicový přípravek Samostředící sklíčidlo

14 Rozdělení přípravků 3. Dle způsobu upínání: o Ruční o Mechanické o Pneumatické o Hydraulické o Pneumatickohydraulické o Elektromagnetické a magnetické

15 Rozdělení přípravků Permanentní magnetický kruhový upínač Elektromagnetický upínač Horizontální pneumatický upínač

16 Konstrukční zásady při návrhu přípravků  vychází z : 1.Výrobní dávky obrobků hospodárnost 2.Výrobního výkresu součásti možnost úpravy tvaru, požadované IT a Ra 3.Výrobního postupu možnost změny počtu a případně sledu operací a úkonů, volba vhodnějšího nástroje

17 Konstrukční zásady při návrhu přípravků  Vlastní návrh přípravku provádí konstruktér v tomto sledu: 1.Rozhodne, kolik obrobků se bude v přípravku obrábět současně a bude-li přípravek pro jednu či více operací 2.Provede ekonomické zhodnocení přípravku 3.Provede nákres obrobku v poloze, v jaké bude ustaven 4.Zakreslí ustavovací a opěrné prvky 5.Zakreslí upínací prvky 6.Zakreslí prvky sloužící k vedení a nastavení nástrojů vůči obrobku 7.Spojí uvedené prvky do určitého celku = tělesa přípravku včetně spojovacích prvků

18 Konstrukční zásady při návrhu přípravků  Při návrhu přípravku musíme respektovat tyto zásady: 1.Obráběná plocha musí být co nejblíže k upínací ploše stolu 2.Přípravek musí být dokonale tuhý, aby se nedeformoval 3.Umožnit snadné vkládání a vyjímání obrobku 4.Zajistit odvod třísek a řezné kapaliny 5.Ustavit, upnout a vyjmout obrobek z přípravku musí být proveditelné v krátkém čase 6.Ovládací prvky musí být dobře přístupné a obsluha jednoduchá

19 Ustavovací základny  Obrobek má v prostoru 6°volnosti, ustavení obrobku vůči nástroji znamená odebrat mu jeho stupně volnosti a tuto polohu zajistit upnutím  Rovina obrobku, která je ve styku s opěrkami A,B,C, se nazývá ustavovací (technologická) základna

20 Ustavovací základny  Je-li ustavovací plocha ztotožněna s konstrukční základnou (ideální případ) = hlavní technologická základna  Konstrukční základna – plocha nebo přímka, která určuje polohu součásti při její funkci a od které se kótuje Hlavní technologická základna

21 Ustavovací základny  Zásady pro volbu ustavovací základny: 1.Dostatečně rozměrnou plochu stabilita obrobku 2.Co nejblíže k obráběným plochám minimální chvění, deformace 3.Co nejmenší počet ustavovacích ploch přesnost výroby 4.Neobrobené plochy nahradit po 1. operaci obrobenými 5.Odlitky nebo výkovky ustavovací plocha s nejmenším přídavkem na obrábění

22 Upínání obrobků  Po ustavení obrobku je nutné jeho polohu zajistit vhodným upínacím zařízením, jehož síly zabrání nežádoucímu pohybu obrobku  Upínací síly vyvozují upínací prvky  Dle způsobu vyvinutí upínací síly je lze rozdělit na: 1.Mechanické – šroub a matice, výstředník, vačka…… 2.Pneumatické – membránové upínače, upínky … 3.Hydraulické – válce, upínky 4.Pneumatickohydraulické – multiplikátor 5.Elektromagnetické a magnetické – permanentní magnety……

23 Výpočet upínací síly  F U = upínací síla musí: 1.Zajistit stálou polohu obrobku 2.Působit proti opěrkám 3.Nezpůsobit deformaci obrobku 4.Zajistit stabilitu součásti 5.Rovnoměrně být rozložena F US = F U. K F US - skutečná upínací síla F U – teoretická upínací síla K – součinitel bezpečnosti upnutí

24 Výpočet upínací síly  K = k 0. k 1. k 2. k 3. k 4 k 0 - součinitel bezpečného upnutí k 1 - vliv nerovností obráběné plochy k 2 - vliv otupení nástroje k 3 - vliv přerušovaného řezu k 4 - způsob vyvození upínací síly

25 Výpočet upínací síly 

26 Hospodárnost přípravků 

27

28 Použité zdroje :  Zdroje obrázků: AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.i- zavitniky.cz/fotky3985/fotos/_vyr_81374c.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: ht,tp://www.i-zavitniky.cz/fotky3985/fotos/_vyr_90553151.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.worksservice.com/wp-content/gallery/kontrolni-a-merici-pripravky/33.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/121/12163.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.konstrukce- foff.cz/galerie/foto/svarovaci-stoly-siegmund-13.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.konstrukce-foff.cz/galerie/foto/kontrola-1.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.konstrukce- foff.cz/galerie/foto/kontrola_dvere_1.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.konstrukce-foff.cz/galerie/foto/montaz-svetlomet-1.jpg AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.sav- czech.cz/files/2/244.06.jpg, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.sav-czech.cz/files/3/243_70.tif, AUTOR NEUVEDEN. seznam.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.marek.eu/data/obrazky/1541b-produkty_b-kipp-b- mechanicke-komponenty_upinaci-prvky_spony-rychloupinace-upinace-hakove-trmenove- pneumaticke-s-posuvnou-tyci-rucni-lisy_05850-05851-horizontalni-pneumaticky-upinac.png

29 Použité zdroje :  Použitá literatura: Řasa J., Haněk V., Kafka J.: Strojírenská technologie 4, Scientia spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství Praha 2003, ISBN 80-7183-284-7 Hlásek P. a kolektiv: Strojírenská technologie 3, SNTL – Nakladatelství technické literatury Praha 1986


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 4. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google