Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE Pobočka Liberec ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE Pobočka Liberec ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE Pobočka Liberec ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

2 KDE PŮSOBÍME

3 CÍLOVÁ SKUPINA Jednotlivci či rodiny v tíživé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami nebo v rámci veřejných institucí řešit a vykazující snahu tento svůj stav změnit Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením

4 SITUACE NAŠICH KLIENTŮ Dlouhodobá nezaměstnanost Závislost na dávkách systému sociální ochrany Předluženost Špatné bytové podmínky + neúměrná výše nájmu Nízké vzdělání Ztížená uplatnitelnost na trhu práce Obtíže při kontaktu s institucemi a sociálním prostředím Kumulace problémů - tzv. multiproblémové rodiny

5 CÍLE NAŠICH AKTIVIT Minimální Minimální zastavení propadu klienta na sociální dno zastavení propadu klienta na sociální dno Optimální Optimální zplnomocňování klienta zplnomocňování klienta zlepšení sociálních dovedností klienta zlepšení sociálních dovedností klienta zlepšení životní úrovně klienta zlepšení životní úrovně klienta zapojení do širších sociálních struktur zapojení do širších sociálních struktur

6 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Terénní programy Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku 15 – 26 let Nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku 15 – 26 let Program podpory vzdělávání v rodinách Program podpory vzdělávání v rodinách Kariérní poradenství pro mládež Kariérní poradenství pro mládež Klub matek Klub matek Nízkoprahový předškolní klub pro děti 3 - 6 let Nízkoprahový předškolní klub pro děti 3 - 6 let

7 TERÉNNÍ PROGRAMY V Libereckém kraji od roku 2002 V Libereckém kraji od roku 2002 Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Standardy kvality v souladu s právními normami ČR, EU a etickým kodexem SP Standardy kvality v souladu s právními normami ČR, EU a etickým kodexem SP Práce v přirozeném prostředí klienta Práce v přirozeném prostředí klienta

8 NABÍDKA TSP Pomoc při prosazování práv a zájmů Pomoc při prosazování práv a zájmů Sociálně-právní poradenství a asistence Sociálně-právní poradenství a asistence Pomoc s administrativními úkony, dokumenty, získáváním informací Pomoc s administrativními úkony, dokumenty, získáváním informací Doprovod při jednáních na úřadech Doprovod při jednáních na úřadech Zprostředkování kontaktů s jinými organizacemi a institucemi Zprostředkování kontaktů s jinými organizacemi a institucemi Zprostředkování právního zastoupení Zprostředkování právního zastoupení Nácvik praktických dovedností Nácvik praktických dovedností Dluhové a finanční poradenství Dluhové a finanční poradenství

9 METODY PRÁCE R ozhovor s klientem – partnerský přístup – rovnost R ozhovor s klientem – partnerský přístup – rovnost Práce v přirozeném prostředí klienta Práce v přirozeném prostředí klienta Analýza situace, rozklíčování do zakázek Analýza situace, rozklíčování do zakázek Doprovody Doprovody Vyhledávání informací společně s klientem Vyhledávání informací společně s klientem Individuální plánování s klientem Individuální plánování s klientem Pomoc s písemnostmi Pomoc s písemnostmi Depistáž – vytipování vznikajících sociálně vyloučených lokalit přímo v terénu Depistáž – vytipování vznikajících sociálně vyloučených lokalit přímo v terénu

10 HLAVNÍ TÉMATA TSP Finance - dluhy, exekuce a příjmy rodiny Finance - dluhy, exekuce a příjmy rodiny Zaměstnání – zprostředkování, pracovněprávní vztahy Zaměstnání – zprostředkování, pracovněprávní vztahy Bydlení - technický stav, ztráta bydlení, povinnosti nájemců a pronajimatelů Bydlení - technický stav, ztráta bydlení, povinnosti nájemců a pronajimatelů Rodina – sociálně-právní poradenství Rodina – sociálně-právní poradenství

11 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Od března 2009 v Liberci, Hrádku n/N, České Lípě Od března 2009 v Liberci, Hrádku n/N, České Lípě Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Case management – koordinace a management sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnických služeb Case management – koordinace a management sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnických služeb Cíl: zvýšení kompetence rodičů a minimalizace dopadu sociálního vyloučení na život rodiny Cíl: zvýšení kompetence rodičů a minimalizace dopadu sociálního vyloučení na život rodiny

12 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V RODINÁCH Realizace od r. 2006 v LB kraji Realizace od r. 2006 v LB kraji Akreditovaný dobrovolnický program Akreditovaný dobrovolnický program Pravidelné a dlouhodobé individuální doučování realizované studenty SŠ a VŠ Pravidelné a dlouhodobé individuální doučování realizované studenty SŠ a VŠ Pravidelné vzdělávání a supervize dobrovolníků a metodická podpora Pravidelné vzdělávání a supervize dobrovolníků a metodická podpora

13 HLAVNÍ CÍLE PVvR Pedagogizace domácího prostředí Pedagogizace domácího prostředí Minimalizace bariér ve vzdělávání plynoucích Minimalizace bariér ve vzdělávání plynoucích z nevyhovujícího prostředí Prevence předčasného Prevence předčasného ukončení školní docházky Posilování hodnoty vzdělání Posilování hodnoty vzdělání Prevence zbytečného Prevence zbytečného přeřazení dítěte na ZŠ praktickou Spolupráce se školami – zlepšení Spolupráce se školami – zlepšení komunikace rodičů a školy

14 PRACOVNÍ PORADENSTVÍ Motivace klientů k legální práci Motivace klientů k legální práci Mapování trhu práce, vyhledávání Mapování trhu práce, vyhledávání pracovních míst Zprostředkování kontaktu klienta Zprostředkování kontaktu klienta se zaměstnavatelem Doprovod klienta na úřady a Doprovod klienta na úřady a na schůzky se zaměstnavatelem Spolupráce s úřadem práce Spolupráce s úřadem práce Trénink praktických dovedností a vystupováním při pohovorech Trénink praktických dovedností a vystupováním při pohovorech Pomoc s udržením zaměstnání Pomoc s udržením zaměstnání

15 KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Práce s mladistvými – motivace k dalšímu vzdělávání Práce s mladistvými – motivace k dalšímu vzdělávání Individuální Individuální Skupinová – semináře a workshopy na školách, v institucích Skupinová – semináře a workshopy na školách, v institucích Zprostředkování dalšího vzdělávání nebo legálního zaměstnání Zprostředkování dalšího vzdělávání nebo legálního zaměstnání Asistence při zaměstnání Asistence při zaměstnání Zvyšování kvalifikace Zvyšování kvalifikace Orientace na trhu práce Orientace na trhu práce Tvorba sítě zaměstnavatelů Tvorba sítě zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO MLÁDEŽ 15 – 26 LET Realizace od dubna 2010 v Liberci Realizace od dubna 2010 v Liberci Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Registrovaná služba podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Určeno dospívajícím klientům pro řešení obtížných životních situací Určeno dospívajícím klientům pro řešení obtížných životních situací Nabídka smysluplného trávení Nabídka smysluplného trávení volného času volného času Služba poskytována anonymně Služba poskytována anonymně

17 NÍZKOPRAHOVÝ PŘEDŠKOLNÍ KLUB Realizace od června 2010 v Liberci Realizace od června 2010 v Liberci Pro děti od 3 do 6 let Pro děti od 3 do 6 let Cílem příprava ke Cílem příprava ke školnímu vzdělávání školnímu vzdělávání Rozvoj komunikačních a Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností klíčových pro sociálních dovedností klíčových pro úspěšný vstup na ZŠ úspěšný vstup na ZŠ

18 KLUB MATEK Realizace od června 2010 v Liberci Realizace od června 2010 v Liberci Podpora a motivace matek ke Podpora a motivace matek ke vzdělávání dětí vzdělávání dětí Doplnění aktivit předškolního klubu Doplnění aktivit předškolního klubu pro děti pro děti Setkání a debaty s odborníky Setkání a debaty s odborníky

19 DALŠÍ AKTIVITY POBOČKY Komunitní plánování v Liberci Komunitní plánování v Liberci Volnočasové aktivity pro děti Volnočasové aktivity pro děti Festival „Jeden svět“ Festival „Jeden svět“ Besedy a přednášky Besedy a přednášky Výstavy Výstavy

20 Výzkumné aktivity Výzkumné aktivity Mediální a informační kampaně Mediální a informační kampaně Protidluhová kampaň - www.spotrebitelskyudel.cz Protidluhová kampaň - www.spotrebitelskyudel.cz Semináře, přednášky, výstava, komiks, koncert Semináře, přednášky, výstava, komiks, koncert

21 SIMULAČNÍ HRY Cesta z ghetta C´est la vie Ghett out.cz

22 A celá řada dalších produktů….

23 Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Liberec Sídlo pobočky: Jablonecká 8/31, Liberec V tel.: Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Liberec Sídlo pobočky: Jablonecká 8/31, Liberec V tel.: 485 104 446 www.integracniprogramy.cz www.clovekvtisni.cz www.varianty.cz www.kappo.cz

24 Další kontaktní místa: Nízkoprahový klub pro mládež 15 – 26 let, Nízkoprahový předškolní klub a klub matek: Pionýrů 976/15 460 06 - Liberec - Rochlice Pracoviště Česká Lípa: Paní Zdislavy 418 470 01 Česká Lípa

25 Kontakty: Bc. Lukáš Průcha – ředitel pobočky Liberec lukas.prucha@clovekvtisni.cz 731 690 480 Mgr. Veronika Arnoštová – koordinátorka služeb veronika.arnostova@clovekvtisni.cz 777 782 069

26 TP a SAS Tatiana Pálová - 777 058 542 – Chrastava, Hrádek Eva Sanetrníková – 734 428 387 – LB, Frýdlantsko Josef Heindorfer – 734 428 384 – LB, Frýdlantsko Michal Řeháček – 777 782 065 – LB, Frýdlantsko Tatiana Humeníková – 734 428 386 – LB, Frýdlantsko Zdeňka Vacková - 774 553 968 – LB, Frýdlantsko Šárka Tischerová – 731 690 978 – Hrádecko Jan Čižmar – 739 320 628 – Česká Lípa

27 Služby pro děti a mládež Tereza Šolcová – 734 428 202 – NZDM Liberec Pavel Zícha – 734 428 381 – NZDM Liberec Monika Schweidlerová – 724 262 683 – podpora vzdělávání v rodinách LB kraj Simona Benešová – 602 323 597 – kariérní poradenství LB kraj Šárka Kadlecová – 739 220 761 – předškolní klub Liberec Šárka Nemešová – 734 428 201 – klub matek Liberec


Stáhnout ppt "PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE Pobočka Liberec ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google