Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Projekt POLIS Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Projekt POLIS Mgr"— Transkript prezentace:

1 Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Projekt POLIS Mgr
Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Projekt POLIS Mgr. Karolína Ranglová Mgr. Miloš Hrubý Následující prezentace se bude týkat především projektu Polis, protože veškeré aktivity, které v Plzni realizujeme nebo zamýšlíme realizovat

2 Na co navazuje projekt POLIS
Terénní programy Vzdělávací program - VARIANTY Poradenství městům a obcím Mediální projekty a kampaně Výzkumné aktivity POLIS Plzeň Bílina Ústí nad Labem

3 Cíle projektu POLIS POLIS: komplexní rozvojový projekt zahrnující řadu vzájemně provázaných sociálních a vzdělávacích služeb přispět k minimalizaci vnitřních i vnějších faktorů vzniku sociálního vyloučení na lokální úrovni minimalizovat počet lidí žijících v podmínkách sociální exkluze a zamezit vzniku chudinských lokalit (ghett) podporovat systémová řešení situace sociálně vyloučených populací a lokalit na obecní úrovni pomoci designovat sociální politiku měst tak, aby měla byla schopna pomoci lidem v životní krizi a zabránila jejich pádu do sociáního vyloučení zvýšit povědomí veřejnosti o podmínkách života v sociálním vyloučení Instrumentálním cílem je - …. tento program by měl být nástrojem

4 POLIS je partnerský projekt
Partneři projektu POLIS: Instituce státní správy a místní samosprávy Mag. města Plzeň, MěÚ Bílina, M.m. Ústí nad Labem Úřady práce v Plzni, Teplicích a Ústí nad Labem Nevládní neziskové organizace Společnost Tady a teď, o. p. s. Dobrovolnické centrum, o.s. Společenství „Začít spolu“ RAMI, o.s. Občanská poradna Plzeň Kritické myšlení, o.s. Vzdělávací instituce Západočeská univerzita v Plzni Katedra antropologie FF Pedagogická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Centrum interkulturního vzdělávání 5 středních škol 6 základních škol 1 základní škola praktická

5 Cílové skupiny projektu POLIS
Sociálně vyloučení lidé, lidé ohrožení sociálním vyloučením Lokální decision a opinion makeři – volení představitelé měst a obcí Zaměstnanci magistrátů, MěÚ či OÚ – zejména odbory sociálních věcí a bytové odbory Zaměstnanci úřadů práce Školy – ZŠ, SŠ i oblast terc. vzdělávání – pregrad. příprava, DPS Pedagogicko-psychologické poradny Příslušníci Policie ČR a městské policie Zaměstnavatelé Vlastníci bytového fondu Realizátoři volnočasových aktivit Novináři Široká veřejnost

6 Aktivity projektu POLIS pro sociálně vyloučené
Přímá práce s klienty (minimalizace vnitřních faktorů sociálního vyloučení) Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Zaměstnanostní poradenství klientům Individuální doučování dětí Podpora vnějšího institucionálního prostředí (minimalizace vnějších faktorů soc. vyloučení) Informativní a konzultační podpora pro zaměstnance OSV, „bytových odborů“ apod. pro zaměstnance ÚP pro policisty ze Západočeské správy PČR pro zaměstnavatele a správce bytového fondu pro novináře a veřejnost Podpora škol při tvorbě „interkulturně přátelského“ ŠVP Podpora volnočasových aktivit

7 Aktivity projektu POLIS pro volené zastupitele
Spolupráce na tvorbě strategických plánů v oblasti sociální politiky města Podpora komunitního plánování Spolupráce při asanaci a revitalizaci chudinských enkláv Pomoc s fundraisingem sociálních služeb

8 Aktivity projektu POLIS pro zaměstnance městských úřadů
Zprostředkování jednání mezi sociálně vyloučenými klienty a úředníky Motivace klientů ke spolupráci s úřady Pořádání školení pro pracovníky úřadů o specifických problémech sociálně vyloučených lidí

9 Aktivity projektu POLIS pro zaměstnance úřadů práce
Zprostředkování jednání mezi sociálně slabými klienty a úředníky Pomoc při nalezení vhodného rekvalifikačního kurzu podle schopností klientů Motivace klientů ke spolupráci s úřady práce a k účasti v rekvalifikačních kurzech Pořádání školení pro pracovníky úřadů práce o specifických problémech sociálně vyloučených lidí

10 Aktivity projektu POLIS pro učitele a školy
Asistence při přípravě na tvorbu, tvorbě a aplikaci školního vzdělávacího programu podle potřeb partnerských škol Poskytnutí podkladů k uchopení a realizaci průřezového tématu multikulturní výchova Podpora školních i mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Zprostředkování kontaktu mezi školou a sociálně vyloučenými lidmi

11 Aktivity projektu POLIS pro policisty
Pomoc při identifikaci důvodů, které vedou ke vzniku a existenci trestné činnosti v sociálně vyloučených lokalitách (lichva, prostituce, dealerství drog aj.) Zprostředkování jednání mezi příslušníky státní i obecní policie a lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Spolupráce s Policií ČR v rámci „Národní strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám“ Školení policistů pro práci s lidmi žijícími v sociálním vyloučení

12 Aktivity projektu POLIS pro zaměstnavatele
Depistáž vhodných klientů pro jednotlivá zaměstnání podle poptávky zaměstnavatelů v příslušné oblasti Jednání se zaměstnavateli o tvorbě vhodných pracovních míst (motivace k přijímání sociálně vyloučených klientů, garance za klienty) Motivace klientů k udržení pracovního místa Motivace klienta k investicím do vlastního rozvoje a zvyšovaní kvalifikace

13 Aktivity projektu POLIS pro sociální pracovníky
Pomoc při společné práci s klientem (doprovod klientů, poskytování podpory při jednání s OSV) Poskytování poradenství o terénní sociální práci Spolupráce s ostatními sociálními pracovníky a institucemi (např. K-centry, probační a mediační službou atd.) Školení sociálních pracovníků formou stáží a dobrovolnické pomoci

14 Aktivity projektu POLIS pro novináře
Poskytování informací o souvislostech života v sociálním vyloučení Vytváření podmínek, aby žurnalisté mohli vstoupit do lokalit a hovořit s jednotlivými lidmi Realizace osvětových kampaní (např. Likviduj! chystá se PROTIDLUHOVÁ KAMPAŇ) Publikace novinových článků, vydávání knih, brožur a bulletinů o sociálním vyloučení, vydávání tiskových zpráv a pořádní tiskových konferencí

15 Aktivity projektu POLIS pro všechny
Pořádání kurzů a seminářů o sociálním vyloučení pro zájemce z řad širší veřejnosti Analýza situace v sociálně vyloučených enklávách Informování o sociálním vyloučení prostřednictvím pravidelné spolupráce s médii i specifických kampaní Vytváření standardů terénní sociální práce a metodiky interkulturního vzdělávání Vytváření manuálů, učebnic a studií týkající se problematiky sociálního vyloučení a jeho aspektů

16 Děkujeme za pozornost… Karolína Ranglová, Miloš Hrubý

17 Další informace a materiály


Stáhnout ppt "Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Projekt POLIS Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google