Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.11.20081 Integrovaný plán rozvoje města a jeho možné využití pro Tábor Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů tel.381486320.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.11.20081 Integrovaný plán rozvoje města a jeho možné využití pro Tábor Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů tel.381486320."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města a jeho možné využití pro Tábor Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů tel mail: Mgr. Tereza Musilová – projektová manažerka tel , mail: Martina Daňková – projektová manažerka tel , mail:

2 O co se jedná? Integrovaný operační program – jeden z tematických OP ze strukturálních fondů EU Oblast intervence – 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Možnost získání prostředků na revitalizaci obytných domů a prostoru mezi nimi Možné další využití v této lokalitě (domy s pečovatelskou službou Lidická, Kvapilova, CEPOS, Zubatka, hřiště MŠ Sokolovská a Petrohradská, vybavení ZŠ Zborovská – tzv. projekty „pod čarou“ )

3 O jakou lokalitu se jedná?

4 Splnění podmínek EU – nutný předpoklad úspěchu, aneb co to znamená „problémové sídliště“? Nutné splnění nejméně 2 z následujících povinných podmínek a)Vysoká míra chudoby – NE b) Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti – NE c)Neuspokojivý demografický vývoj – ANO d)Nízká úroveň vzdělání – NE e)Vysoká úroveň kriminality – NE g)Nízká míra hospodářské aktivity – ANO h)Velký počet přistěhovalců atp. – NE + 1 nepovinná i)Nízká úroveň hodnoty nemovitostí - ANO

5 Jaký musí být postup? Po splnění podmínek musí uchazeč zpracovat IPRM pro danou zónu s indikativním přehledem uvažovaných projektů do MMR posoudí zda je přijatelný Pokud ano, podpis dohody o realizaci Realizace formou výzev

6 Jak to bude časově? Odevzdání IPRM do (schvaluje ZM, podklady od subjektů do ) Formální kontrola MMR do Posouzení přijatelnosti MMR do Zasedání výběrové komise Rozhodnutí ministra Podpis dohody o realizaci (po podpisu bude následovat 1. výzva v dubnu 2009) Realizace – do poloviny roku 2015 (včetně vyúčtování)

7 Jak to bude finančně? Na 1 město velikosti Tábora je cca 7 mil. EURO 40% částky musí jít na revitalizaci obytných domů 60% prostory mezi domy – Pražské sídliště Pro 1 subjekt: a) buď EURO (DE MINIMIS) b) nebo 36% uznatelných nákladů do roku 2011, potom 30% (výjimka v jednání u EU)

8 Způsob uplatnění požadavku na dotaci Město vypíše výzvu (po ) a stanoví podmínky účasti v ní Zájemce ve stanoveném termínu požádá Město zhodnotí, postoupí CRR k rozhodnutí CRR (MMR) rozhodne o dotaci Subjekt předfinancuje celou akci, po kontrole dostane proplacenou dotaci (možnost etapizace u velkých projektů) POZOR – pro akce s dotací platí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách !!!

9 Jaké budou podmínky žádosti? Zatím podrobně nestanoveny, ale nepochybně bude třeba: Doklad o subjektivitě žadatele a o vlastnictví domu (LV) Doklad solventnosti Doložení bezdlužnosti (městu, FÚ, pojištění atp.) Projekt popř. to co ho nahrazuje (u zateplení + audit) Stavební povolení popř. to co ho nahrazuje Položkový rozpočet akce Výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Prohlášení, že nejde o souběh různých dotací Naše snaha – vše co nejjednodušší, dokladů co nejméně

10 Do od každého potencionálního žadatele nutně potřebujeme Vyplněný projektový list, kde bude popsáno o co půjde, kolik to bude stát a kdy se bude akce realizovat Bez uvedeného podkladu nelze o dotaci žádat Formulář naleznete na K jeho vyplnění není třeba mít již zpracovaný projekt či audit, složka Tábor, RSSHELP s.r.o, složka Tábor, RSSHELP s.r.o

11 Řídící výbor dle rozhodnutí RM Ing. Hana Randová – starostka města Ing. Karel Hotový – manažer projektu Mgr. Zuzana Pečmanová – místostarostka Jiří Bartáček - místostarosta Mgr. Tereza Musilová – manažerka projektu Ing. Dana Daňková – vedoucí odboru financí JUDr. Dana Švecová – vedoucí odboru SMM Ing. Alice Švehlová – vedoucí odboru sociálních věcí Ing.arch. Martin Kraus – atelier A_D E T A I L Pavel Šimák – předseda stavebního bytového družstva Mgr. Zdeněk Mlčkovský – ředitel 5. Základní školy PaedDr. Lenka Spálenková – ředitelka mateřské školy

12 K O N T A K T Y Všechny termíny, tiskopisy a pokyny Více údajů Odborné rady ve věci projektů a jejich realizace p. Pavel Šimák – předseda SBD tel , mail: Výklad norem, podání žádostí, vyúčtování atp. K.Hotový, T. Musilová, M. Daňková

13 D O T A Z Y ?


Stáhnout ppt "5.11.20081 Integrovaný plán rozvoje města a jeho možné využití pro Tábor Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukturálních fondů tel.381486320."

Podobné prezentace


Reklamy Google