Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení

2 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Cíl: Snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné (max. koncentrace 10 mikrogramů na 1 litr pitné vody) v bytových a rodinných domech. Příjemce dotace Vlastník nebo spoluvlastník domu či bytu v objektu s domovními olověnými rozvody. Výše podpory 10 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku, výměna olověných rozvodů musí být provedena v celém domě Dotace má neinvestiční charakter Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis Parametr akce – bytová jednotka

3 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Základní náležitosti žádosti  výpis z katastru nemovitostí domu, kde má být oprava prováděna;  právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku, tato podmínka neplatí pro obce;  originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova (protokol nesmí být starší než 10 měsíců);  technické řešení zpracované oprávněnou osobou* zahrnující: rozsah technologický postup oprav; předběžný položkový rozpočet;  prohlášení o čerpaných (nečerpaných) podporách dle pravidla de minimis. *Oprávněná osoba je autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik nebo stavitel, kterému byla udělena autorizace. Seznam těchto osob naleznete na internetových stránkách www.ckait.cz

4 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Podmínky pro získání dotace  příjemce dotace má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy;  nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz;  není v úpadku nebo likvidaci;  nebylo proti němu zahájeno, nebo vedeno trestní řízení;  v domě jsou olověné rozvody pitné vody;  příjemce dotace provede výměnu olověných rozvodů ve všech bytových jednotkách v domě.

5 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Podmínky pro využití získaných prostředků  příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace;  dotace je poskytována pouze na celý dům, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu;  dotace musí být vyčerpána v roce 2011, akce může být ukončena až v roce následujícím;  ukončení realizace akce, na kterou byla poskytnuta dotace, je doloženo předávacím protokolem.

6 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Doplňující náležitosti  Smlouva o dílo se zhotovitelem akce (dodavatelem akce);  Prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných k dofinancování opravy (čestné prohlášení účastníka, že má k dispozici finanční prostředky k dofinancování akce, nebo kopie výpisu z účtu;  Aktualizované údaje o akci (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo) tzn. Změnový formulář EDS/Isprofin uvedený na www.mmr.cz (Bytová politika, Dotace a programy).www.mmr.cz

7 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Na co lze dotaci čerpat  Bourací práce související s demontáží stávajících rozvodů;  vysekání drážek;  rozvod zaizolovaných nových vodovodních rozvodů;  montáž vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody;  odvoz suti;  zazdívání, betonování rýh, drážek a otvorů;  dodávka a montáž trubek včetně spojovacího materiálu;  dodávka a montáž termoizolace;  tlaková zkouška;  proplach dezinfekcí;  rohový a kulatý ventil.

8 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Hodnocení žádostí Žádosti s obsahem olova v pitné vodě nad 10  g/1, budou seřazeny dle hodnot olova v pitné vodě sestupně. Uspokojeny budou všechny žádosti dle stanoveného pořadí až do výše alokace. V případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR.

9 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Nejčastěji kladené otázky: Jakým způsobem probíhá proplácení dotace? UniCredit Bank provádí proplácení dodavatelských faktur z limitního účtu, založeného na základě Rozhodnutí a Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Poskytuje se dotace zpětně? Dotace se zpětně neposkytuje. Ukončení realizace akce nesmí být dříve než je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

10 Bc. Marcela Frantiková Tel.: 224 861 517 E-mail: framar@mmr.czframar@mmr.cz Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google