Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_VYTVARNE_CINNOSTI_06 Dějiny umění: Renesance Téma sady: Výtvarné aktivizační činnosti Obor, ročník: Sociální činnost, Výchovná a humanitární činnost - sociální činnost - 3. ročník Datum vytvoření: listopad 2013 Anotace: seznámení se s dílem významného renesančního umělce Rafaela Santi, kopie části obrazu – malba Metodický obsah: Malba, poznávání renesančního obrazu

2 Úvod Tato práce navazuje na probrané dějiny umění renesance Měla by hravou formou zopakovat nabité vědomosti žáků a ověřit jejich znalosti Žáci se učí přenášet umělecké dílo do vlastní praktické práce Doporučuji tuto práci zařadit v době před Vánoci a použít výsledný obraz jako vánoční dekoraci

3 Potřebný materiál Zvětšený a rozstříhaný obrázek 2 (viz. příloha) Pro každého žáka jeden očíslovaný výřez obrázku Čtvrtka ve formátu A4 pro každého žáka Temperové nebo akrylové barvy Štětce Paleta Kelímek na vodu Hadr

4 Úkol Dostává se vám do rukou ústřižek malby významného renesančního umělce Pokuste se, co nejpřesněji přemalovat tento ústřižek na čtvrtku Dodržte přesně měřítko a barevnost obrazu Načrtněte si váš obraz a porovnejte se sousedem proporce Výsledkem bude velký obraz složený z několika dílů Pracujte pečlivě a přesně Po dokončení práce poskládáme obraz dohromady

5 Otázky Co vidíte na výsledném společném obraze? –obrázek 2obrázek 2 Poznáváte z kterého obrazu pochází tento výřez? –Obrázek 1Obrázek 1 Uveďte název celého obrazu a autora. –Odpověď 1Odpověď 1 Víte něco více o životě autora a uměli byste uvést nějaké další díla od tohoto renesančního umělce? –Odpověď 2Odpověď 2 Víte něco více o obrazu samotném a o výřezu andílků –Odpověď 3 a - Odpověď 4Odpověď 3Odpověď 4

6 Odpověď 1 Sixtinská Madona Rafael Santi

7 Rafael Santi 1483 - 1520 Typický představitel vrcholné renesance Navazuje na Leonarda da Vinci Harmonické pojetí krásy „bellezza“ Roku 1508 povolán papežem Juliem II. do Říma –Výzdoba papežského sídla Pokračuje ve stavbě chrámu sv. Petra ve Vatikánu Jeho postavy vyjadřují pohyb a emoce Další díla: Athénská škola, Tři Grácie, Madony (Krásná zahradnice, Svatá rodina s beránkem …)

8 Sixtinská madona Oltářní obraz, olejomalba Pro benediktýny z kláštera San Sisto v Piacenze dnes umístěn v obrazárně v drážďanském Zwingeru Tento obraz je poslední, jež Rafael dokončil vlastní rukou

9 Obraz obsahuje symbolické prvky. Lze je nalézt v Ježíšově poloze v Mariiných rukou, v rozhrnuté oponě a v tiáře stojící u papežových nohou. Podle katolického chápání se chléb a víno proměňují v tělo a krev Páně. Sv. Sixtus a sv. Barbora rozhrnuli oponu, aby tak umožnili návrat Krista na Mariiných rukou k svaté oběti. Panna Marie nabízí Krista jako eucharistii: neobjímá jej tak, jako si matka přivine dítě, ale drží ho před sebou. Obraz byl původně umístěn naproti kříži, papež odkazuje na budoucí ukřižování Krista. Tiára u papežových nohou je přímým odkazem na rodinu papeže Julia II., jejímž patronem sv. Sixtus byl. Sixtinská madona

10 Andílci Výrazným prvkem obrazu je již zmíněná dvojice andílků opírajících se o spodní rám obrazu a sledujících výjev nad sebou. Ti se proslavili sami o sobě. Již v roce 1913 prohlásil americký hudební kritik Gustav Kobbé, že „žádný anděl či skupina andělů nejsou tak slavní, jako ti dva, kteří se opírají o vršek oltáře naznačeného v samé spodní části obrazu“. Tato dvojice se objevila na poštovních známkách a na pohlednicích, jako potisk na tričkách a na balicím papíru, a dokonce i na krabičkách kondomů.

11 O jejich vzniku koluje řada legend. Podle článku, který vyšel v roce 1912 v americkém časopisu Fra, byly jejich předlohou děti jedné z žen, jež stály Raffaelovi modelem, které se přišly podívat, jak mistr pracuje. Raffaela zaujal jejich postoj, a tak je, přesně jak byly, zachytil na obraze. Jiný příběh, vylíčený v americkém dětském časopisu St. Nicholas Magazine v roce 1912, vypráví, že Raffaela spíše inspirovaly dvě děti, jež potkal na ulici, „kterak se toužebně dívají do výkladu pekařství“. Andílci

12 Přílohy

13 Obr. 1 Sixtinská Madona

14 Obr. 2 Detail andílků

15 ZDROJE [1] ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: Idea servis, 2002, 216 s., [7] s. obr. příl. ISBN 80-859-7041-4. [2] Mráz, Bohumír, Mrázová, Marcela. Encyklopedie světového malířství. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 630 s. bez ISBN [3] BLÁHA, Jaroslav a Pavel ŠAMŠULA. Průvodce výtvarným uměním. 2. vyd. Praha: Práce, c2000, 128 s. Pomocné knihy pro učitele a žáky (Albra, redakce SPL - Práce). ISBN 80- 862-8733-5. [4] Sixtinská Madona. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_madona http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_madona

16 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1, 2 - Sixtinská Madona. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_madona http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_madona

17 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google