Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Šárka Svobodová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Šárka Svobodová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Šárka Svobodová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_BIOLOGIE_10 Nervová soustava Téma sady:Biologie Obor, ročník:Sociální činnost, 2. ročník Datum vytvoření:Září 2013 Anotace:Přehled o stavbě a funkci nervové soustavy. Metodický obsah:Výklad nového učiva, ověření znalostí pomocí testu.

2 NERVOVÁ SOUSTAVA Funkce: umožňuje řízení a koordinaci všech funkcí organismu umožňuje kontakt s vnějším prostředím zajišťuje správnou reakci organismu na změnu vnějšího nebo vnitřního prostředí.

3 STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉN (ústřední) mozek mícha PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (obvodový) : nervy: a) mozkové b) míšní c) autonomní (útrobní, vegetativní)

4 NERVOVÁ BUŇKA = základní stavební a funkční jednotka nervové soustavy STAVBA NEURONU TĚLO - obsahuje buněčné organely - zpracovává podněty DENTRITY - krátké výběžky těla - přijímají signály ze smyslových buněk nebo jiných neuronů INICIÁLNÍ SEGMENT - místo vzniku vzruchu AXON (nervové vlákno) - dlouhý výběžek těla - vede vzruch Obr. 1 Nervová buňka [1]

5 NERVOVÁ ČINNOST REFLEX = odpověď organismu na dráždění receptorů Obr. č. 2 Míšní reflex [2]

6 NERVOVÁ ČINNOST REFLEXNÍ OBLOUK = dráha převodu vzruchu Obr. 3 Reflexní oblouk [2]

7 NERVOVÁ ČINNOST REFLEXNÍ OBLOUK : Receptor – zachycuje podnět z prostředí Dostředivá dráha (aferentní vlákna) – vede vzruch do CNS Centrum (mozek, mícha) – zpracovává vzruch a vytváří odpověď Odstředivá dráha (eferentní vlákna) – vede odpověď k výkonnému orgánu Výkonný orgán (efektor) – odpovídá na podráždění

8 NERVOVÁ ČINNOST DRUHY REFLEXŮ A)Nepodmíněné - ústředí v míše nebo v prodloužené míše - vrozené a trvalé - zajišťují nižší nervovou činnost - vždy stejná reakce - nejsložitější forma vrozených reakcí – pud (instinkt) B)Podmíněné - ústředí v mozkové kůře - naučené a dočasné - zajišťují vyšší nervovou činnost Obr. 3 I. P. Pavlov [3]

9 OPAKOVÁNÍ 1. Urči správnou odpověď! Nervová buňka se nazývá: a) nefron b) neuron c) neutron d) reflex 2. Urči, které části má: a) centrální nervový systém: b) obvodový nervový systém: 3. Který druh reflexů objevil I. P. Pavlov? 4. Doplň chybějící výrazy ve větě! Nervové vlákno neboli ……. je delší výběžek neuronu specializovaný k vedení vzruchů.

10 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. Urči správnou odpověď! Nervová buňka se nazývá: a) nefron b) neuron c) neutron d) reflex 2. Urči, které části má: a) centrální nervový systém: mozek a hřbetní mícha b) obvodový nervový systém: mozkové, míšní a útrobní nervy 3. Který druh reflexů objevil I. P. Pavlov? Podmíněné reflexy 4. Doplň chybějící výrazy ve větě! Nervové vlákno neboli axon je delší výběžek neuronu specializovaný k vedení vzruchů.

11 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE Literatura: NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia: učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 136 s. 1. vydání. ISBN 80-7168-234-9 MALÁ, Helena a Josef KLEMENTA. Biologie dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství n. p., 1985, 136 s. 1. vydání BENEŠOVÁ, Marika a Josef KLEMENTA. Odmaturuj z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. 1. vydání. ISBN 978-80-86285-67-2 DYLEVSKÝ, Ivan a Stanislav TROJAN. Somatologie II: učebnice pro střední zdravotnické školy. Avicenum. Praha I: zdravotnické nakladatelství n. p., 1983. 1. vydání

12 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE Obrázky [1] NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia: učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 136 s. 1. vydání. ISBN 80-7168-234-9 [2] LINC, Rudolf, Petr DOSTÁL a Jitka MACHOVÁ. Přírodopis 7: pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 142 s. ISBN 80-042-4396-7. [3] ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 3. vyd. Praha: Scientia, 1998, 642 s. ISBN 80-718-3110-7 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Šárka Svobodová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google